*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 13 December 2013

အိမ္တြင္းျဖစ္ ျခင္ဖမ္းကိရိယာေလး လုပ္ၾကမယ္။

 
အိမ္တြင္းျဖစ္ ျခင္ဖမ္းကိရိယာေလး လုပ္ၾကမယ္။
Thursday, December 12, 2013

အိမ္ေတြမွာ ျခင္ေတြ ထြက္လာတာသတိထားမိရဲ႕လား...။သင္ႏွင္႔ ကေလးငယ္ေတြ ျခင္ကိုက္မခံရေအာင္ အိမ္တြင္းျဖစ္ ျခင္ဖမ္းကိရိယာေလး အေႀကာင္း M-Media Knowledge က႑ ကေျပာျပခ်င္သည္။

အိမ္တြင္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ျခင္ဖမ္းကိရိယာအတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
(၁) ေရတဖန္ခြက္
(၂) သႀကားညိဳ ေရဖန္ခြက္ျဖင့္ေလးပံုတစ္ပံု
(၃) တေဆး တစ္ဂရမ္ (တေစး =အခ်ဥ္ေဖာက္ရာ၌ သံုးသည့္ပစၥည္း)
(၄) ၂ လီတာဝင္ေရဗူးတစ္ဗူး

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္
(၁) ပလတ္စတစ္ဗူးကို တစ္ဝက္ျဖတ္ပါ။
(၂) သႀကားကို ေရေႏြးႏွင္႔ေရာျပီး အေအးခံပါ။
သႀကားရည္ေအးလွ်င္ ေရဗူးပိုင္းထဲကိုတစ္ဝက္ခန္႕ထည့္ပါ။
(၃) တေဆးကို ထဲ႔လိုက္ပါ ေမႊစရာမလိုပါ။
ကာဗြန္းဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထြက္လာျပီး ျခင္ေတြကို ဆဲြေဆာင္ပါလိမ္႔မည္။
(၄) ေရဗူး၏ ထိပ္ကေတာ့အခၽြန္ဖက္ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ျပီး က်န္ေရဗူးပိုင္းဘက္တြင္ ေျပာင္းျပန္ထည့္ပါ။ လိုအပ္လ်ွင္ တိပ္ႏွင့္ကတ္ပါ။
(၅) ေရဗူးကို အနက္ေရာင္ တစ္ခုခုႏွင္႔ပတ္ျပီး အဝကို ဖြင္႔ထားပါ။ (အနက္ေရာင္က ျခင္ေတြကို ပိုဆဲြေဆာင္ႏိုင္သည္) ျပီး အိမ္ျပင္ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔ စုေ၀းေနထုိင္ရာႏွင္႔ အနည္းငယ္လွမ္းေသာေနရာတြင္ထားပါ။

အျမဲတမ္းျခင္ေျပးေစရန္ အရည္ကို ႏွစ္ပါတ္တစ္ႀကိမ္လဲေပးပါ။

(မိုးၾကယ္ျဖဴ)

Ref: Adam Anthony FB
အိမ္တြင္းျဖစ္ ျခင္ဖမ္းကိရိယာေလး လုပ္ၾကမယ္။
Thursday, December 12, 2013

အိမ္ေတြမွာ ျခင္ေတြ ထြက္လာတာသတိထားမိရဲ႕လား...။သင္ႏွင္႔ ကေလးငယ္ေတြ ျခင္ကိုက္မခံရေအာင္ အိမ္တြင္းျဖစ္ ျခင္ဖမ္းကိရိယာေလး အေႀကာင္း M-Media Knowledge က႑ ကေျပာျပခ်င္သည္။

အိမ္တြင္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ျခင္ဖမ္းကိရိယာအတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
(၁) ေရတဖန္ခြက္
(၂) သႀကားညိဳ ေရဖန္ခြက္ျဖင့္ေလးပံုတစ္ပံု
(၃) တေဆး တစ္ဂရမ္ (တေစး =အခ်ဥ္ေဖာက္ရာ၌ သံုးသည့္ပစၥည္း)
(၄) ၂ လီတာဝင္ေရဗူးတစ္ဗူး

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္
(၁) ပလတ္စတစ္ဗူးကို တစ္ဝက္ျဖတ္ပါ။
(၂) သႀကားကို ေရေႏြးႏွင္႔ေရာျပီး အေအးခံပါ။
သႀကားရည္ေအးလွ်င္ ေရဗူးပိုင္းထဲကိုတစ္ဝက္ခန္႕ထည့္ပါ။
(၃) တေဆးကို ထဲ႔လိုက္ပါ ေမႊစရာမလိုပါ။
ကာဗြန္းဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထြက္လာျပီး ျခင္ေတြကို ဆဲြေဆာင္ပါလိမ္႔မည္။
(၄) ေရဗူး၏ ထိပ္ကေတာ့အခၽြန္ဖက္ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ျပီး က်န္ေရဗူးပိုင္းဘက္တြင္ ေျပာင္းျပန္ထည့္ပါ။ လိုအပ္လ်ွင္ တိပ္ႏွင့္ကတ္ပါ။
(၅) ေရဗူးကို အနက္ေရာင္ တစ္ခုခုႏွင္႔ပတ္ျပီး အဝကို ဖြင္႔ထားပါ။ (အနက္ေရာင္က ျခင္ေတြကို ပိုဆဲြေဆာင္ႏိုင္သည္) ျပီး အိမ္ျပင္ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔ စုေ၀းေနထုိင္ရာႏွင္႔ အနည္းငယ္လွမ္းေသာေနရာတြင္ထားပါ။

အျမဲတမ္းျခင္ေျပးေစရန္ အရည္ကို ႏွစ္ပါတ္တစ္ႀကိမ္လဲေပးပါ။

(မိုးၾကယ္ျဖဴ)

Ref: Adam Anthony FB
Thursday, December 12, 2013


အိမ္ေတြမွာ ျခင္ေတြ ထြက္လာတာသတိထားမိရဲ႕လား...။သင္ႏွင္႔ ကေလးငယ္ေတြ ျခင္ကိုက္မခံရေအာင္ အိမ္တြင္းျဖစ္ ျခင္ဖမ္းကိရိယာေလး အေႀကာင္း M-Media Knowledge က႑ ကေျပာျပခ်င္သည္။

အိမ္တြင္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ျခင္ဖမ္းကိရိယာအတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
(၁) ေရတဖန္ခြက္
(၂) သႀကားညိဳ ေရဖန္ခြက္ျဖင့္ေလးပံုတစ္ပံု
(၃) တေဆး တစ္ဂရမ္ (တေစး =အခ်ဥ္ေဖာက္ရာ၌ သံုးသည့္ပစၥည္း)
(၄) ၂ လီတာဝင္ေရဗူးတစ္ဗူး
 

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္......
 
(၁) ပလတ္စတစ္ဗူးကို တစ္ဝက္ျဖတ္ပါ။
 
(၂) သႀကားကို ေရေႏြးႏွင္႔ေရာျပီး အေအးခံပါ။
သႀကားရည္ေအးလွ်င္ ေရဗူးပိုင္းထဲကိုတစ္ဝက္ခန္႕ထည့္ပါ။
 
(၃) တေဆးကို ထဲ႔လိုက္ပါ ေမႊစရာမလိုပါ။
ကာဗြန္းဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထြက္လာျပီး ျခင္ေတြကို ဆဲြေဆာင္ပါလိမ္႔မည္။
 
(၄) ေရဗူး၏ ထိပ္ကေတာ့အခၽြန္ဖက္ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ျပီး က်န္ေရဗူးပိုင္းဘက္တြင္ ေျပာင္းျပန္ထည့္ပါ။ လိုအပ္လ်ွင္ တိပ္ႏွင့္ကတ္ပါ။
 
(၅) ေရဗူးကို အနက္ေရာင္ တစ္ခုခုႏွင္႔ပတ္ျပီး အဝကို ဖြင္႔ထားပါ။ (အနက္ေရာင္က ျခင္ေတြကို ပိုဆဲြေဆာ င္ႏိုင္သည္) ျပီး အိမ္ျပင္ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔ စုေ၀းေနထုိင္ရာႏွင္႔ အနည္းငယ္လွမ္းေသာေနရာတြင္ထားပါ။

အျမဲတမ္းျခင္ေျပးေစရန္ အရည္ကို ႏွစ္ပါတ္တစ္ႀကိမ္လဲေပးပါ။

(မိုးၾကယ္ျဖဴ)

Ref: Adam Anthony FB
 
From...Myawady News
 

No comments:

Post a Comment