*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Thursday, 19 December 2013

က်ြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သမၼတၾကီး

က်ေတာ္တို႔ရဲ႕ သမၼတၾကီး
===========================================

သူဂ်ပန္သြားတယ္....
သူျပည္ပခရီးေတြသြားတယ္....
၂၀၁၅ မွာသူ သမၼတဆက္လုပ္ဖို႔အေရး...
သူမေျပာမိဘူး...

သူဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႕ ေတြ႔တယ္....
အတိုက္အခံပါတီ မေကာင္းေၾကာင္းသူမေျပာဘူး...
သူေျပာတာက သူ႔နိုင္ငံတိုးတက္ရာတိုးတက္ေျကာင္း ကူညီဖို႕...
အရင္အစိုးရလက္ထက္က တင္ေနတဲ႔ အေၾကြး ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၅၃၀၀ေက်ာ္ကို ေလ်ွာ္ေပးဖို႔.....
သူ႔နိုင္ငံေလးကို အကူအညီေပးဖို႔....

သူဂ်ပန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ေတြ႕တယ္.....
၂၀၁၅မွ စီးပြားေရးရင္းနီွးျမဳပ္နံွမႈေတြဝင္လာပါလို႔သူ မေျပာဘူး.....
သူေျပာတာက....
ရင္းနီွးျမဳပ္နံွမႈေတြ ဖိတ္ေခၚပါတယ္...
လာပါ... ၾကိဳဆိုပါတယ္...
နည္းပညာေတြ က်ေတာ္တို႔လိုအပ္ေနပါတယ္.....
က်ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လံုျခံဳေႏြးေထြးမႈ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ႔ ဧည့္ဝတ္ေက်မႈေတြနဲ႕ ျပန္တုန္႕ျပန္မွာပါ.....

သူနိုင္ငံမေကာင္းေၾကာင္းသူမေျပာဘူး......
သူေျပာတာက....
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔....
ေဒသတြင္း နိုင္ငံအတြင္း ကဏၭေပါင္းစံုမွာ လက္မေထာင္နိုင္ေအာင္ ကူညီေပးဖို႕.....

က်ေတာ္တို႕ သမၼတၾကီး.....
သူ႔နုလံုးမွာစက္တပ္ထားတဲ႔သူ...
သူကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရိွသမ်ွ သူနိုင္ငံနဲ႕လူမ်ိဳး အတြက္အလုပ္ကိုပဲလုပ္တယ္....

ဘယ္မဲဆြယ္ စည္းရံုးတာေတြ သူမလုပ္ဘူး...
သူလမ္းသူေလ်ွာက္တယ္....
တဖတ္သားကို သူမပုတ္ခတ္ဘူး...

၂၀၁၅နီးလာျပီ မည္သည့္ အာဏာဖတ္တြယ္မႈကိုမွသူ မျပဘူး....

၂၀၁၅နီးလာျပီ နိုင္ငံတကာမွာ သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္းသူ႔ေကာင္းေၾကာင္း မေျပာဘူး....

သူရဲ႕ရိုးဂုဏ္က နိုင္ငံတကာကပါအသိအမွတ္ျပဳခံထားရတဲ႔သူ....

သူနိုင္ငံျခားခရီးေတြက ျပန္လာတိုင္း....
သူ႔အတြက္ သူ႔မိသားစုအတြက္ တခုခုပါခ်င္မွပါမယ္.....
သူ႔နိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ႕ အနာဂါတ္ေတြ ပါလာတယ္......

သူ နိုင္ငံျခားခရီးသြားတိုင္း......
စင္းလံုးငွား ေလယဥ္လည္း မစီးဘူး....


သူ႔နိုင္ငံအတြက္ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈေတြယူလာျပီး....
ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံရဲ႕ အနာဂါတ္ကို လွန္းလို႔ၾကည့္ေနတယ္.......


photo from - ဦးရဲထြဋ္
 —

အသင္လူသား


သူဂ်ပန္သြားတယ္....

သူျပည္ပ ခရီးေတြသြားတယ္....
၂၀၁၅ မွာသူ သမၼတ ဆက္လုပ္ဖို႔အေရး...
သူမေျပာမိဘူး...

သူဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႕ ေတြ႔တယ္....
အတိုက္အခံပါတီ မေကာင္းေၾကာင္း သူမေျပာဘူး...
သူေျပာတာက သူ႔နိုင္ငံတိုးတက္ရာ တိုးတက္ေျကာင္း ကူညီဖို႕...
အရင္အစိုးရ လက္ထက္က တင္ေနတဲ႔ အေၾကြး ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၅၃၀၀ေက်ာ္ ကို ေလ်ွာ္ေပးဖို႔.....
သူ႔နိုင္ငံေလး ကို အကူအညီေပးဖို႔....


သူဂ်ပန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ေတြ႕တယ္.....
၂၀၁၅ မွာ စီးပြားေရး ရင္းနီွးျမဳပ္နံွမႈေတြဝင္လာပါလို႔ သူ မေျပာဘူး.....
သူေျပာတာက....
ရင္းနီွးျမဳပ္နံွမႈေတြ ဖိတ္ေခၚပါတယ္...
လာပါ... ၾကိဳဆိုပါတယ္...
နည္းပညာေတြ က်ေတာ္တို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္.....
က်ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လံုျခံဳေႏြးေထြးမႈ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ႔ ဧည့္ဝတ္ေက်မႈေတြနဲ႕ ျပန္တုန္႕ျပန္မွာပါ.....

သူနိုင္ငံ မေကာင္းေၾကာင္း သူမေျပာဘူး......
သူေျပာတာက....
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔....
ေဒသတြင္း နိုင္ငံအတြင္း ကဏၭေပါင္းစံုမွာ လက္မေထာင္နိုင္ေအာင္ ကူညီေပးဖို႕.....

က်ေတာ္တို႕ သမၼတၾကီး.....
သူ႔နုလံုးမွာ စက္တပ္ထားတဲ႔သူ...
သူ႔ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရိွသမ်ွ သူနိုင္ငံနဲ႕လူမ်ိဳး အတြက္ အလုပ္ကိုပဲလုပ္တယ္....

ဘယ္မဲဆြယ္ စည္းရံုးတာေတြမွ သူမလုပ္ဘူး...
သူလမ္းသူေလ်ွာက္တယ္....
တစ္ဖတ္သားကို သူမပုတ္ခတ္ဘူး...

၂၀၁၅ နီးလာျပီ မည္သည့္ အာဏာဖတ္တြယ္မႈကိုမွ သူ မျပဘူး....

၂၀၁၅ နီးလာျပီ နိုင္ငံတကာမွာ သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္း သူ႔ေကာင္းေၾကာင္း မေျပာဘူး....

သူရဲ႕ရိုးဂုဏ္က နိုင္ငံတကာကပါ အသိအမွတ္ျပဳ ခံထားရတဲ႔သူ....

သူနိုင္ငံျခား ခရီးေတြက ျပန္လာတိုင္း....
သူ႔အတြက္ သူ႔မိသားစုအတြက္ တခုခုပါခ်င္မွ ပါမယ္.....
သူ႔နိုင္ငံ အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ႕ အနာဂါတ္ေတြ ပါလာတယ္......

သူ နိုင္ငံျခားခရီးသြားတိုင္း......
စင္းလံုးငွား ေလယာဥ္လည္း မစီးဘူး....


သူ႔နိုင္ငံအတြက္ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈေတြယူလာျပီး....
ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ကို လွန္းလို႔ၾကည့္ေနတယ္.......


photo from - ဦးရဲထြဋ္


အသင္လူသား
 
From...FB
 
 

No comments:

Post a Comment