*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Sunday, 8 December 2013

၁၅၀၀ တန္ဖုန္းကဒ္ျဖင့္အာဆီယံ (၁၀) ႏိုင္ငံကုိျပည္တြင္း ဖုန္းေခၚဆုိခအတုိင္း ေခၚဆုိႏိုင္ျပီ


၁၅၀၀ တန္ဖုန္းကဒ္ျဖင့္အာဆီယံ (၁၀) ႏိုင္ငံကုိျပည္တြင္း ဖုန္းေခၚဆုိခအတုိင္း ေခၚဆုိႏိုင္ျပီ
SUNDAY, DECEMBER 08, 2013  


၁၅၀၀ တန္ဖုန္းကဒ္ျဖင့္ အာဆီယံ (၁၀) ႏိုင္ငံကုိ ျပည္တြင္းဖုန္းေခၚဆုိခအတုိင္း ေခၚဆုိႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသုိ႕ ေခၚဆုိရာတြင္ရုိက္ႏွိပ္ရမည့္ format ပုံစံကုိေတာ့ သိရွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ Code ေရွ႕မွာ 0100 ကုိ အရင္ရုိက္ျပီးမွေခၚဆုိရမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႕ယင္း Code မ်ားမွာ...

Singapore –010065,
Malaysia — 010060,
Thailand — 010066,
Brunei — 0100673,
Indonesia — 010062,
Laos –0100856,
Vietnam — 010084,
Cambodia — 0100855,
Philippines — 010063, 
တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း 0100 Code နဲ႔ႏိုင္ငံ Code ရုိက္ျပီးလွ်င္ ေခၚဆုိလုိသည့္ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ရုိက္ထည့္ျပီး ဖုန္းေျပာႏိုင္ပါျပီ။ ဒီလုိ ျပည္တြင္းဖုန္းေခၚဆုိခနဲ႔ ျမန္မာမ်ားအေနမ်ားတဲ့ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသုိ႕ ဖုန္းေခၚဆုိႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြန္နက္ရွင္မေကာင္းေပမယ့္ အင္တာနက္ ကေန အခေၾကးေငြအနည္းငယ္ျဖင့္ ေခၚဆုိႏိုင္သည့္နည္းလမ္းထက္ေတာ့ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
 credit by winkabar kyaw 
@dmin ဆည္တိုသားေလး


၁၅၀၀ တန္ဖုန္းကဒ္ျဖင့္ အာဆီယံ (၁၀) ႏိုင္ငံကုိ ျပည္တြင္းဖုန္းေခၚဆုိခ အတုိင္း ေခၚဆုိႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသုိ႕ ေခၚဆုိရာတြင္ရုိက္ႏွိပ္ရမည့္ format ပုံစံကုိေတာ့ သိရွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ Code ေရွ႕မွာ 0100 ကုိ အရင္ရုိက္ျပီးမွေခၚဆုိရမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႕ယင္း Code မ်ားမွာ...


Singapore –010065,
 
Malaysia — 010060,
 
Thailand — 010066,
 
Brunei — 0100673,
 
Indonesia — 010062,
 
Laos –0100856,
 
Vietnam — 010084,
 
Cambodia — 0100855,
 
Philippines — 010063,
 
တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း 0100 Code နဲ႔ႏိုင္ငံ Code ရုိက္ျပီးလွ်င္ ေခၚဆုိလုိသည့္ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ရုိက္ထည့္ျပီး ဖုန္းေျပာႏိုင္ပါျပီ။ ဒီလုိ ျပည္တြင္းဖုန္းေခၚဆုိခနဲ႔ ျမန္မာမ်ားအေနမ်ားတဲ့ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသုိ႕ ဖုန္းေခၚဆုိႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြန္နက္ရွင္မေကာင္းေပမယ့္ အင္တာနက္ ကေန အခေၾကးေငြအနည္းငယ္ျဖင့္ ေခၚဆုိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း ထက္ေတာ့ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
credit by winkabar kyaw
@dmin ဆည္တိုသားေလး
From...Facebook

No comments:

Post a Comment