*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 28 December 2013

" အျမတ္ႀကီးႀကီး ရခ်င္သူမ်ား အတြက္ပါ "

" အျမတ္ႀကီးႀကီး ရခ်င္သူမ်ား အတြက္ပါ "
Saturday, December 28, 2013

ယခုေခတ္မွာ သူေတာ္သူျမတ္ေတြ နည္းပါးသြားျခင္းက သူေတာ္ေကာင္းတရားရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။ သူေတာ္ေကာင္းတရားကိို လိုိက္နာ က်င့္သံုးသူေတြ နည္းပါးသြားလို႔ သူေတာ္ေကာင္းေတြ နည္းပါးသြားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ သူေတာ္ေကာင္း တရားမွာ အားနည္းခ်က္ရွိလို႔ မဟုတ္ဘူး ။ သူေတာ္ေကာင္းတရားမွာ ခၽြင္းခ်က္မရွိ ေကာင္းျမတ္ျပည့္စံုပါတယ္ ။

သူေတာ္ေကာင္းတရားမွာ အားနည္းခ်က္ဆိုတာ မရွိဘူး ။ 
အားသာခ်က္ပဲ ရွိတယ္ ။ သူေတာ္ေကာင္းတရားမွာ အ႐ံႈးဆိုိတာ မရွိဘူး ။ အျမတ္ပဲ ရွိတယ္ ။ သူေတာ္ေကာင္းတရား အားထုတ္လို႔ ႐ံႈးသြားတယ္ ဆိုတာ မရွိိဘူး ။ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို နည္းနည္း အားထုတ္လိုက္တာ နဲ႔ အျမတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရရွိသြားေတာ့တယ္ ။ သူေတာ္ေကာင္းတရားအေပၚ အ႐ံႈးအျမတ္တြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာ တကယ့္ မသင့္ျမတ္တဲ့ လုပ္ရပ္ႀကီးပါ ။

သူေတာ္ေကာင္းတရား အားထုတ္ၿပီ ဆိုကတည္းက အ႐ံႈးအျမတ္ မတြက္သင့္ပါဘူး ။
သူေတာ္ေကာင္းတရားကို အားထုတ္ရင္း မ်က္စိ ၊ နား ၊ ႏွာ ၊ ႏွာေခါင္းေတြ ၊ ကိုယ္အဂၤ ါ ေျခလက္ေတြ ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးသြားပါေစ ႐ံႈးတယ္လို႔ 
မဆိုသာဘူး ။ ေနာက္ဆံုး တရားအားထုတ္ရင္း အသက္ပင္ပါသြားပါေစ 
အ႐ံႈးဆိုတာ မရွိဘူး ။ ဘယ္ေလာက္ပင္ အားထုတ္ထုတ္ မ႐ံႈးပါဘူး ။

သူေတာ္ေကာင္း တရား အားထုတ္တယ္ ဆိုတာ နည္းနည္းအားထုတ္တာ ႏွင့္ အမ်ားႀကီးျမတ္တဲ့ ကိစၥပါ ။ စည္းစိမ္ 
ဥစၥာေတြ ၊ ဘဝေတြ ၊ အသက္ေတြ ၊ အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရတဲ့ သူေတြ 
(သို႔) သက္ရွိ သက္မဲ့ အားလံုးကို စြန္႔ပစ္ၿပီး အားထုတ္လည္း မ႐ံႈးဘူး ။ စြန္႔လြတ္ႏိုင္ဖုိ႔ရာသာ ပဓာနပါ ။ စြန္႔ထားခဲ့ရလို႔ သင္ မ႐ံႈးပါဘူး ။ 
သင့္ဘက္က အျမတ္ပဲ ရွိတယ္ ။

သက္ရွိ သက္မဲ့ အားလံုးကို စြန္႔ထားခဲ့ၿပီး သူေတာ္ေကာင္းတရားကို အားထုတ္ၾကတဲ့ အေလာင္းေတာ္္မ်ားကို ၾကည့္ရင္ အဲဒီ သူေတာ္ေကာင္းတရားက သက္ရွိ သက္မဲ့ အားလံုးတို႔ထက္ ျမတ္လို႔ပါပဲ ။ အျမတ္ႀကီးႀကီး ရခ်င္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ သူေတာ္ေကာင္း တရားကို မျဖစ္္မေန အေရးတႀကီး အားထုတ္ဖို႔ လိုပါတယ္ ။ ခုပဲ အားထုတ္ရင္ ခုပဲ အျမတ္ရပါတယ္ ။ စၿပီး အားထုတ္ၾကည့္ပါ ။

ခြင့္သာတဲ့ လူ႔ဘဝရခိုက္ေလးမွာ အျမတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ထုတ္ပိုးၿပီး ယူသြားႏိုင္ၾကပါေစ ။

(ဆရာေတာ္ သုႏၶေရ ဤေျမပံသု သိလာထုလည္း ေဖ့ဘြတ္မွေရးသားခ်က္)
ႏွလံုးသားအာဟာရ

Saturday, December 28, 2013

ယခုေခတ္မွာ သူေတာ္သူျမတ္ေတြ နည္းပါးသြားျခင္းက သူေတာ္ေကာင္းတရားရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ ပါဘူး ။ သူေတာ္ေကာင္းတရားကိို လိုိက္နာ က်င့္သံုးသူေတြ နည္းပါးသြားလို႔ သူေတာ္ေကာင္းေတြ နည္းပါးသြားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ သူေတာ္ေကာင္း တရားမွာ အားနည္းခ်က္ရွိလို႔ မဟုတ္ဘူး ။ သူေတာ္ေကာင္း တရားမွာ ခၽြင္းခ်က္မရွိ ေကာင္းျမတ္ျပည့္စံုပါတယ္ ။


သူေတာ္ေကာင္းတရားမွာ အားနည္းခ်က္ဆိုတာ မရွိဘူး ။ အားသာခ်က္ပဲ ရွိတယ္ သူေတာ္ေကာင္းတရားမွာ အ႐ံႈးဆိုိတာ မရွိဘူး ။ အျမတ္ပဲ ရွိတယ္ ။ သူေတာ္ေကာင္းတရား အားထုတ္လို႔ ႐ံႈးသြားတယ္ ဆိုတာ မရွိိဘူး ။ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို နည္းနည္း အားထုတ္လိုက္တာ နဲ႔ အျမတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရရွိသြားေတာ့တယ္ ။ သူေတာ္ေကာင္းတရားအေပၚ အ႐ံႈးအျမတ္တြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာ တကယ့္ မသင့္ျမတ္တဲ့ လုပ္ရပ္ႀကီးပါ ။

သူေတာ္ေကာင္းတရား အားထုတ္ၿပီ ဆိုကတည္းက အ႐ံႈးအျမတ္ မတြက္သင့္ပါဘူး ။ သူေတာ္ေကာင္း တရားကို အားထုတ္ရင္း မ်က္စိ ၊ နား ၊ ႏွာ ၊ ႏွာေခါင္းေတြ ၊ ကိုယ္အဂၤ ါ ေျခလက္ေတြ ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးသြားပါေစ ႐ံႈးတယ္လို႔ မဆိုသာဘူး ။ ေနာက္ဆံုး တရားအားထုတ္ရင္း အသက္ပင္ပါသြားပါေစ အ႐ံႈးဆိုတာ မရွိဘူး ။ ဘယ္ေလာက္ပင္ အားထုတ္ထုတ္ မ႐ံႈးပါဘူး ။

သူေတာ္ေကာင္း တရား အားထုတ္တယ္ ဆိုတာ နည္းနည္းအား ထုတ္တာ ႏွင့္ အမ်ားႀကီးျမတ္တဲ့ ကိစၥပါ ။ စည္းစိမ္ ဥစၥာေတြ ၊ ဘဝေတြ ၊ အသက္ေတြ ၊ အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရတဲ့ သူေတြ  (သို႔) သက္ရွိ သက္မဲ့ အားလံုးကို စြန္႔ပစ္ၿပီး အားထုတ္လည္း မ႐ံႈးဘူး ။ စြန္႔လြတ္ႏိုင္ဖုိ႔ရာသာ ပဓာနပါ ။ စြန္႔ထားခဲ့ရလို႔ သင္ မ႐ံႈးပါဘူး ။ သင့္ဘက္က အျမတ္ပဲ ရွိတယ္ ။

သက္ရွိ သက္မဲ့ အားလံုးကို စြန္႔ထားခဲ့ၿပီး သူေတာ္ေကာင္းတရားကို အားထုတ္ၾကတဲ့ အေလာင္းေတာ္္မ်ားကို ၾကည့္ရင္ အဲဒီ သူေတာ္ေကာင္းတရားက သက္ရွိ သက္မဲ့ အားလံုးတို႔ထက္ ျမတ္လို႔ပါပဲ ။ အျမတ္ႀကီးႀကီး ရခ်င္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ သူေတာ္ေကာင္း တရားကို မျဖစ္္မေန အေရးတႀကီး အားထုတ္ဖို႔ လိုပါတယ္ ။ ခုပဲ အားထုတ္ရင္ ခုပဲ အျမတ္ရပါတယ္ ။ စၿပီး အားထုတ္ၾကည့္ပါ ။

ခြင့္သာတဲ့ လူ႔ဘဝရခိုက္ေလးမွာ အျမတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ထုတ္ပိုးၿပီး ယူသြားႏိုင္ၾကပါေစ ။

(ဆရာေတာ္ သုႏၶေရ ဤေျမပံသု သိလာထုလည္း ေဖ့ဘြတ္မွေရးသားခ်က္)
ႏွလံုးသားအာဟာရ
 
From... Myanmar Online News
 

No comments:

Post a Comment