*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 24 December 2013

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တည္ေဆာက္မႈ ပံ့ပိုးသူအျဖစ္ Nokia ကို ေအာ္ရီဒူးျမန္မာ ေရြးခ်ယ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေအာ္ရီဒူးျမန္မာ၏ 3G ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ရန္  အဓိက ပံ့ပိုးသူ (Supplier) အျဖစ္ ႏိုကီယာ (Nokia Solutions and Networks) ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း  ေအာ္ရီဒူးျမန္မာမွ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္  Ross Cormack  ကေျပာၾကားသည္။  ႏိုကီယာ ကုမၸဏီ အေနႏွင့္  ျပည္တြင္း ရွိ  ေအာ္ရီဒူးျမန္မာ၏  မိုဘိုင္းလ္ႏွင့္ အင္တာနက္  ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳမည့္  သူမ်ားအတြက္   Radio, CoreEquipment   အစရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရး  ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခား  ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုပါ တြဲဖက္ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း   ႏိုကီယာဘက္မွ ထုတ္ျပန္ ထားသည္။
 
ႏိုကီယာ အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 900 MHz ႏွင့္ 2100 MHz bands အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ 3G Radio Access Network (RAN) ကို ၂ ႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္ေခြၽတာ သုံးစြဲႏိုင္ေသာ FlexiMultiradio 10 Base Station ႏွင့္ Multicontroller Radio Network Controller (mcRNC) မ်ားကိုပါ ေအာ္ရီဒူးျမန္မာအတြက္ တည္ေဆာက္ ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ေအာ္ရီဒူးျမန္မာ၏ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ကို ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ တရားဝင္ ရရွိၿပီးေနာက္ ေျခာက္လအတြင္း အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တာဝါတိုင္မ်ား တည္ေဆာက္၇န္ ီ Digicel ႏွင့္ ႐ိုးမတို႔ ပူးေပါင္းထားေသာ Myanmar Towers Company ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။

အျခားဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ တယ္လီေနာ ျမန္မာကလည္း ျပည္တြင္းတြင္ ယင္းကုမၸဏီ အတြက္ တည္ေဆာက္မည့္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အတြက္ တာဝါတိုင္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ Apollo Towers ကုမၸဏီကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားၿပီး Vendor ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ Huawei ႏွင့္ Ericson ကုမၸဏီတို႔ႏွင့္ MoU ေရးထိုးထားသည္။

 ျပည္တြင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ ေအာ္ရီဒူးျမန္မာ ကုမၸဏီႏွင့္ တယ္လီေနာျမန္မာ ကုမၸဏီတို႔သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း ကာလတြင္ အၿပီးသတ္မည္ ဟု ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ အႀကီးတန္း အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဖင္လန္ အေျခစိုက္ Nokia Solutions and Networks သည္ ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံး မိုဘိုင္းလ္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ Vendor ကုမၸဏီမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည္။ 

 The Voice Weekly

 From...၇ိုး၇ာေလး


No comments:

Post a Comment