*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 10 December 2013

TIME TABLE OF 27TH SEA GAMES SPORTS EVENTS (MYANMAR)

Date: 10/12/2013


SR NO DATE SPORTS EVENTS
 
CITY
 
FROM TO
01. 04.12.2013 09.12.2013 TRADITIONAL CANE BALL NAYPYIDAW
02. 05.12.2013 14.12.2013 BATMINTON YANGON
03. 05.12.2013 10.12.2013 WUSHOO NAYPYIDAW
04. 06.12.2013 18.12.2013 SOCCER (MEN) NAYPYIDAW
05. 06.12.2013 14.12.3013 BOXING NAYPYIDAW
06. 06.12.2013 10.12.2013 CANOE / KAYAK NAYPYIDAW
07. 07.12.2013 14.12.2013 WRESTLING NAYPYIDAW
08. 07.12.2013 21.12.2013 SOCCER (WOMEN) MANDALAY
09. 08.12.2013 16.12.2013 BASKET BALL NAYPYIDAW
10. 09.12.2013 18.12.2013 RIFLE SHOOTING YANGON
11. 10.12.2013 15.12.2013 SWIMMING NAYPYIDAW
12. 10.12.2013 20.12.2013 TRADITIONAL NET BALL NAYPYIDAW
13. 10.12.2013 14.12.2013 JUDO NAYPYIDAW
14. 10.12.2013 20.12.2013 VOLLEYBALL NAYPYIDAW
15. 11.12.2013 21.12.2013 FUSAE( MEN & WOMEN ) NAYPYIDAW
16. 11.12.2013 _ OPENING CEREMONY NAYPYIDAW
17. 12.12.2013 13.12.2013 MOUNTAIN CYCLING NAYPYIDAW
18. 12.12.2013 18.12.2013 ARCHERY NAYPYIDAW
19. 12.12.2013 18.12.2013 HORSE RACING NAYPYIDAW
20. 12.12.2013 21.12.2013 P-TAN (LAOS TRADITIONAL) NAYPYIDAW
21. 12.12.2013 21.12.2013 HOCKEY YANGON
22. 12.12.2013 16.12.2013 KARATE DO NAYPYIDAW
23. 12.12.2013 16.12.2013 BODY MUSCLE BUILDING YANGON
24. 12.12.2013 21.12.2013 CHESS NAYPYIDAW
25. 12.12.2013 16.12.2013 BILLIARDS & SNOOKER NAYPYIDAW
26. 12.12.2013 16.12.2013 WEIGHTLIFTING YANGON
27. 12.12.2013 16.12.2013 WESTERN BOAT RACING NAYPYIDAW
28. 12.12.2013 20.12.2013 GOLF NAYPYIDAW
29. 12.12.2013 20.12.2013 YATCHING NGWESAUNG
30. 13.12.2013 17.12.2013 TRACK & FIELD NAYPYIDAW
31. 13.12.2013 14.12.2013 DOWNHILL CYCLING NAYPYIDAW
32. 14.12.2013 16.12.2013 WATER FLOWER EXIBITION NAYPYIDAW
33. 14.12.2013 15.12.2013 CYCLING (B.M.X) NAYPYIDAW
34. 14.12.2013 21.12.2013 KIMBO (LAOS TRADITIONAL) NAYPYIDAW
35. 15.12.2013 21.12.2013 MWAY (THAI - BOXING ) NAYPYIDAW
36. 15.12.2013 21.12.2013 CYCLING (LONG DISTANCE ) NAYPYIDAW
37. 15.12.2013 21.12.2013 PANCHECY LAT NAYPYIDAW
38. 17.12.2013 21.12.2013 BOARD DIVING NAYPYIDAW
39. 17.12.2013 21.12.2013 TAEK KWAN DO NAYPYIDAW
40. 17.12.2013 21.12.2013 TRADITIONAL BOAT RACING NAYPYIDAW
41. 18.12.2013 21.12.2013 BOBINAM (VIETNAM TRADITIONAL) NAYPYIDAW
42. 20.12.2013 - SOCCER FINAL (MEN & WOMEN ) NAYPYIDAW
43. 22.12.2013 - CLOSING CEREMONY NAYPYIDAW
Credit: http://royalrainbowmyanmar.com

From...Search Myanmar


No comments:

Post a Comment