*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 31 January 2014

လူ႔ဘဝ၏ ေအာင္ျမင္ တိုးတက္ျခင္း သို႔သြားရာ ေလွခါး (၃၀)"လူ႔ဘဝ၏ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ျခင္း သို႔သြားရာ ေလွခါး (၃၀)"
*****************************************

၁။ ကတိအေပးနည္းပါေစ။
၂။ အမွန္ကို အျမဲေျပာပါ။
၃။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းထားရွိပါ။
၄။ သူတစ္ပါး မေကာင္းေၾကာင္း ဘယ္အခါမွ မေျပာႏွင့္။
၅။ မိမိ၀င္ေငြႏွင့္ ေလာက္ငွေအာင္ သံုးစြဲပါ။ွ
၆။ မိမိ၏ဘယ္လုပ္ငန္းတြင္မဆို ကြ်မ္းက်င္မႈရိွပါစ။
၇။ မူးယစ္ေစသည့္ အရာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
၈။ သဒၶါမေရာက္မီ တရားမွ်တမွဳ ရွိပါေစ။
၉။ ေလာင္းကစားမွဳကို လံဳး၀ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
၁၀။ လွ်ိဳ႕၀ွက္သင့္သည္ကို မေပါက္ၾကားပါေစႏွင့္။
၁၁။ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းျခင္းမြန္သည္သာ ဘဝ၏ေအာင္ျမင္တိုးတက္ျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္။
၁၂။တတ္ႏိုင္ပါက ေခ်းငွားမွဳအား ဘယ္ေသာအခါမွ မျပဳပါႏွင့္။
၁၃။ သင္၏ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ျခင္းသည္ သင့္၏ေက်နပ္မႈနွင့္လုပ္ငန္းအေပၚမွာမူတည္ပါလိမ့္မယ္။
၁၄။ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမွဳကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေလာသံုးဆယ္မျပဳလုပ္သင့္။
၁၅။ သူတစ္ပါးအား ေျပာဆုိရန္ရွိလွ်င္ ထုိသူ႕မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ရ်္ေျပာပါ။
၁၆။ မယားတစ္ေယာက္ကို လုပ္ေၾကြးႏိုင္မွ ထိမ္းျမားမဂၤလာ ျပဳသင့္ရာသည္။
၁၇။ ၾကီးလာသည့္အခါ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ငယ္ရြယ္စဥ္က ေခၽြတာစုေဆာင္းရာ၏။
၁၈။ အေပၚယံသာယာမႈကိုၾကည့္၍ အေပ်ာ္အပါးမ်ားအားမလိုက္စားသင့္။
၁၉။သူတစ္ပါးတို႔အားကူညီရာတြင္ ကဲ့ရဲ့ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈကုိဂရုမစိုက္သင့္။
၂၀။ ေကာင္းေသာစိတ္ထားျခင္း၊ေကာင္းေသာစကား ဆိုျခင္းသည္ မြန္ျမတ္ျခင္းျဖစ္၏။
၂၁။ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္တိုးတက္ျခင္းသည္ထုိက္တန္ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္၏။
၂၂။ ညအိပ္ယာ၀င္သည့္အခါတစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ်ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းသည္
ေနာက္ေန႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္အတြက္ တိက်မႈကိုျဖစ္ေစ၏။
၂၃။ သင့္အျပဳအမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မွလြဲရ်္ သင့္အက်င့္စာရိတၱကိုထိခိုက္ေစမည့္အေၾကာင္းမရိွနိင္။
၂၄။ အလုပ္တစ္ခုကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ သံုးသပ္ၿပီးမွအေကာင္အထည္ေဖၚရာ၏။
၂၅။ အလုပ္ႏွင့္ဘယ္အခါမွ ကင္းကြားမႈမျဖစ္ေစပဲ လက္မ်ားကိုအက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ပါ။
၂၆။ကိုယ့္အက်ိဳးသာၾကည့္ၿပီး သူတစ္ပါးအက်ိဳးမၾကည့္ေသာသူမ်ားအားမိတ္ေဆြအျဖစ္မျပဳသင့္။
၂၇။အက်င့္စရိုက္ၾကမ္းတန္းသူမ်ားနွင့္အတူတကြမေနသင့္။
၂၈။ၾသဇာအားဏာရိွသူေသာ္ျငားလည္း ယုတ္မာရက္စက္လူမဆန္သူမ်ားနွင့္ေဝးေဝးေနသင့္၏။
၂၉။သူေတာ္မဟုတ္သူယုတ္တို႔နွင့္ကင္းကင္းေနက ကိုယ္ စိတ္နွစ္ျဖာခ်မ္းသာရ၏။
၃၀။ကိုယ့္အက်ိဳး သူ႔အက်ိဳး မွ်မွ်တတေဆာင္ရြက္ျငားက မိတ္ေကာင္းသဟာေပါၾကြယ္ပါ၏။

ထာ၀ရအလင္းတန္းမ်ား
၁။ ဂတိ အေပး နဲပါေစ။
 
၂။ အမွန္ကို အျမဲေျပာပါ။
 
၃။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ထားရွိပါ။
 
၄။ သူတစ္ပါး မေကာင္းေၾကာင္း ဘယ္အခါမွ မေျပာႏွင့္။
 
၅။ မိမိ၀င္ေငြႏွင့္ ေလာက္ငွေအာင္ သံုးစြဲပါ။ွ
 
၆။ မိမိ၏ ဘယ္လုပ္ငန္းတြင္ မဆို ကြ်မ္းက်င္မႈ ရိွပါေစ။
 
၇။ မူးယစ္ေစသည့္ အရာမ်ား ကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
 
၈။ သဒၶါ မေရာက္မီ တရားမွ်တမွဳ ရွိပါေစ။
 
၉။ ေလာင္းကစားမွဳ ကို လံဳး၀ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
 
၁၀။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ သင့္သည္ကို မေပါက္ၾကားပါေစႏွင့္။
 
၁၁။ အက်င့္ စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿခင္းသည္ သာ ဘဝ၏ေအာင္ျမင္တိုးတက္ျခင္း ကိုျဖစ္ေစသည္။
 
၁၂။ တတ္ႏိုင္ပါက ေခ်းငွားမွဳအား ဘယ္ေသာအခါ မွ မျပဳပါႏွင့္။
 
၁၃။ သင္၏ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ျခင္း သည္ သင့္၏ေက်နပ္မႈနွင့္ လုပ္ငန္းအေပၚမွာမူတည္ပါလိမ့္မယ္။
 
၁၄။ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမွဳ ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေလာသံုးဆယ္ မျပဳလုပ္သင့္။
 
၁၅။ သူတစ္ပါးအား ေျပာဆုိရန္ ရွိလွ်င္ ထုိသူ႕မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ရ်္ေျပာပါ။
 
၁၆။ မယား တစ္ေယာက္ကို လုပ္ေၾကြးႏိုင္မွ ထိမ္းျမားမဂၤလာ ျပဳသင့္ရာသည္။
 
၁၇။ ၾကီးလာသည့္ အခါ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ငယ္ရြယ္စဥ္က ေခၽြတာစုေဆာင္းရာ၏။
 
၁၈။ အေပၚယံ သာယာမႈကိုၾကည့္၍ အေပ်ာ္ အပါးမ်ားအား မလိုက္စားသင့္။
 
၁၉။ သူတစ္ပါးတို႔အား ကူညီရာတြင္ ကဲ့ရဲ့ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈကုိ ဂရုမစိုက္သင့္။
 
၂၀။ ေကာင္းေသာ စိတ္ထားျခင္း ၊ေကာင္းေသာစကား ဆိုျခင္းသည္ မြန္ျမတ္ျခင္းျဖစ္၏။
 
၂၁။ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ တိုးတက္ျခင္းသည္ ထုိက္တန္ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္၏။
 
၂၂။ ညအိပ္ယာ ၀င္သည့္အခါတစ္ေန႔တာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ်ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းသည္ ေနာက္ေန႔    လုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္အတြက္ တိက်မႈကိုျဖစ္ေစ၏။
 
၂၃။ သင့္အျပဳအမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မွ လြဲရ်္ သင့္ အက်င့္စာရိတၱကို ထိခိုက္ေစမည့္အေၾကာင္းမရိွနိင္။
 
၂၄။ အလုပ္တစ္ခုကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ သံုးသပ္ၿပီးမွ အေကာင္အထည္ေဖၚရာ၏။
 
၂၅။ အလုပ္ႏွင့္ ဘယ္အခါမွ ကင္းကြားမႈ မျဖစ္ေစပဲ လက္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ပါ။
 
၂၆။ကိုယ့္ အက်ိဳးသာၾကည့္ၿပီး သူတစ္ပါး အက်ိဳးမၾကည့္ေသာ သူမ်ားအားမိတ္ေဆြ အျဖစ္မျပဳသင့္။
 
၂၇။အက်င့္စရိုက္ ၾကမ္းတမ္းသူမ်ားနွင့္ အတူတကြမေနသင့္။
 
၂၈။ၾသဇာ အာဏာရိွသူေသာ္ျငားလည္း ယုတ္မာ ရက္စက္လူမဆန္သူမ်ားနွင့္ေဝးေဝးေနသင့္၏။
 
၂၉။သူေတာ္မဟုတ္ သူယုတ္တို႔နွင့္ ကင္းကင္းေနက ကိုယ္ စိတ္နွစ္ျဖာခ်မ္းသာရ၏။
 
၃၀။ကိုယ့္အက်ိဳး သူ႔အက်ိဳး မွ်မွ်တတေဆာင္ရြက္ျငားက မိတ္ေကာင္းသဟာေပါၾကြယ္ပါ၏။

ထာ၀ရအလင္းတန္းမ်ား
 From...Myawady News
 
 
 

No comments:

Post a Comment