*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Wednesday, 8 January 2014

ဦးသန္႕ရဲ႕ေျမး ဦးသန္႕ျမင့္ဦး{ ေဒါက္တာ သန့္ျမင့္ဦး} ကို ကမာၻ႕ထိပ္တန္းေတြးေခၚသူစာရင္း ထည့္သြင္း

ဂုဏ္ယူပါတယ္... ဦးသန္႕ရဲ႕ေျမး ဦးသန္႕ျမင့္ဦး

ေဒါက္တာသန့္ျမင့္ဦးကို ကမာၻ႕ထိပ္တန္းေတြးေခၚသူစာရင္းထည့္သြင္း
=======================================
ေခတ္မင္းကို၊ ေရႊအာကာ
 ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၄
 =======================================

ကမၻာေက်ာ္ Foreign Policy မဂၢဇင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးအား ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေတြးေခၚသူမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္း သိမ္းေရးအဖြဲ႕မွာရွိတဲ့ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္တိုင္းရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္ မႈကို အသိအမွတ္ျပဳခံရတာျဖစ္သ လို ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲမႈရဲ႕ အေရးပါမႈ ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္တာပါပဲ'' ဟု ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူ ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား အာ႐ုံစိုက္မိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ Foreign Policy ကေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ၤ Foreign Policy မဂၢဇင္းသည္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းမဂၢဇင္း တစ္ေစာင္ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္ အေျခစိုက္သည္။ ကမၻာ့ထိပ္တန္းေတြးေခၚသူမ်ား စာရင္းကို ၂ဝဝ၅ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ႏွစ္စဥ္ျပဳစုထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ရာယခု စာရင္းသည္ (၁ဝ)ႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ယမန္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းတြင္ နံပါတ္တစ္ေနရာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔ ပူးတဲြရရွိခဲ့သည္။
 ယခုႏွစ္ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္း တြင္ေဒါက္တာသန္႕ျမင့္ဦးအပါအဝင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသမၼတဗလာဒီမာပူတင္၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၊ ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘးႏွင့္ Amazon.com တည္ေထာင္သူ ဂ်မက္ဖ္ ဘီေဇ့စ္တို႔ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

 ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးဦးသန္႔၏ေျမးျဖစ္သူ ေဒါက္ တာသန္႕ျမင့္ဦးသည္သမိုင္းသုေတ သီပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံသမိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စာအုပ္မ်ား ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။

 ေဒါက္တာသန္႕ျမင့္ဦးသည္ ကိန္းဗရစ္တကၠသိုလ္ ထရီနီတီ ေကာလိပ္တြင္ သမိုင္းဆရာတစ္ဦး အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဟားဗတ္ႏွင့္ကိန္းဗရစ္တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ ပညာေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

The Union Daily

LIKE (Y) SHARE✓ I ♥ MYANMAR

#iLoveMyanmar #Myanmar #iLoveMM #WeLoveMyanmar 
ဂုဏ္ယူပါတယ္...  
 ကမၻာေက်ာ္ Foreign Policy မဂၢဇင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးအား ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေတြးေခၚသူမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 
''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္း သိမ္းေရးအဖြဲ႕မွာရွိတဲ့ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္တိုင္းရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္ မႈကို အသိအမွတ္ျပဳခံရတာျဖစ္သ လို ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲမႈရဲ႕ အေရးပါမႈ ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္တာပါပဲ'' ဟု ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူ ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပ အေမြ အႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား အာ႐ုံစိုက္မိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈ မ်ားေၾကာင့္ Foreign Policy ကေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ၤ Foreign Policy မဂၢဇင္းသည္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းမဂၢဇင္း တစ္ေစာင္ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္ အေျခစိုက္သည္။ ကမၻာ့ထိပ္တန္းေတြးေခၚသူမ်ား စာရင္းကို ၂ဝဝ၅ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ႏွစ္စဥ္ျပဳစု ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ရာယခု စာရင္းသည္ (၁ဝ)ႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းတြင္ နံပါတ္တစ္ေနရာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုဘယ္ ဆုရွင္ေဒၚေအာင္ ဆန္း စုၾကည္ တုိ႔ ပူးတဲြရရွိခဲ့သည္။
 ယခုႏွစ္ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္း တြင္ေဒါက္တာသန္႕ျမင့္ဦးအပါအဝင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသမၼတဗလာဒီမာပူတင္၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၊ ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘးႏွင့္ Amazon.com တည္ေထာင္သူ ဂ်မက္ဖ္ ဘီေဇ့စ္တို႔ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။ 
ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးဦးသန္႔၏ေျမးျဖစ္သူ ေဒါက္ တာသန္႕ျမင့္ဦးသည္သမိုင္းသုေတ သီ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံသမိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စာအုပ္မ်ား ေရးသားျပဳစုခဲ့ သည္။ ေဒါက္ တာ သန္႕ျမင့္ဦးသည္ ကိန္းဗရစ္တကၠသိုလ္ ထရီနီတီ ေကာလိပ္တြင္ သမိုင္းဆရာ တစ္ဦး အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဟားဗတ္ႏွင့္ ကိန္းဗရစ္တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ ပညာေလ့လာ ဆည္းပူးခဲ့ ေၾကာင္း သိရ သည္။ 
  
 ဒီဇင္ဘာ ၄
 ေခတ္မင္းကို၊ ေရႊအာကာ ရန္ကုန္ ၊
 The Union Daily LIKE SHARE✓ I MYANMAR

No comments:

Post a Comment