*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 27 January 2014

အေကာင္းဆုံးနည္း .

အေကာင္းဆုံးနည္း ...
Monday, January 27, 2014

လူတုိင္းလူတုိင္း တစ္ခါတစ္ေလ 
ကုိယ္က်င္လည္ရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ 
ဘယ္လုိပဲ ေပါင္းသင္းေနထုိင္
ျပဳျပင္ေပမယ့္ ျပဳျပင္လုိ႔ မရသူမ်ား၊ 
လုိက္ေလ်ာလုိ႔ မရသူမ်ား၊ 

အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံလုိ႔ မရသူမ်ား ရွိတတ္ပါတယ္။
အဲဒီသူေတြေၾကာင့္ ကုိယ့္မွာ စိတ္ပန္းလူပန္း ျဖစ္ၾကရၿပီး 
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သူတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ 
အကုသုိလ္မ်ားသာ ျဖစ္ေနၾကတာကုိ
ႀကဳံဖူးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပုထုဇဥ္ေတြရဲ႕ သဘာ၀အရ အဆင္မေျပ 
ျဖစ္ၾကၿပီဆုိရင္ တဘက္သူ ဘာပဲလုပ္လုပ္၊ 
ဘာပဲေျပာေျပာ အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့ 
သေဘာမရွိဘဲ မေကာင္းဘက္ကပဲ ေတြးေနမိတတ္ပါတယ္။ 
မေကာင္းအျမင္နဲ႔ မေကာင္းေတြးထင္ေနရင္ 
မေကာင္းတဲ့ အကုသုိလ္ပဲ ျဖစ္ေနၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
မခ်စ္မႏွစ္သက္သူ၊ 

အဆင္မေျပသူမ်ားနဲ႔ ေရွာင္လဲြမရ 
အတူတကြ ေနထုိင္ရသူမ်ား အေနနဲ႔ 
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အကုသုိလ္ ျဖစ္ဖုိ႔ပဲ မ်ားေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလုိ အခါမ်ိဳးမွာ တဘက္သူကုိ ကုိယ့္အလုိက်၊ 
ကုိယ့္စိတ္တုိင္းက် ျဖစ္ေစဖုိ႔ ႀကိဳးစားမေနဘဲ 
ကုိယ္ကုိယ္တိုင္ အကုသုိလ္မျဖစ္ဘဲ ေနႏုိင္ေအာင္ပဲ
ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။

အဆင္မေျပသူ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္သူ၊ 
ဆုံးမျပဳျပင္လုိ႔ မရသူမ်ားကုိ အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္
ႀကိဳးစားရာမွာ အေကာင္းဆုံးနည္းကေတာ့ 
ဥေပကၡာျပဳလုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
သူတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ မွန္သမွ် 
ဘယ္လုိအေၾကာင္းအရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုိက္ၿပီး 
ခံစားမေနဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ 

သေဗၺသတၱာ ကမၼႆကာလုိ႔ ႏွလုံးသြင္း
ေနလုိက္ျခင္းကသာ ကုသုိလ္မရေပမယ့္ 
အကုသုိလ္မျဖစ္တဲ့ အမွန္ကန္ဆုံး၊ 
အေကာင္းဆုံး နည္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

- [မနာပဒါယီ အရွင္၀ိစိတၱ(ဒုိက္ဦး)]
Dhamma Danã Source ►
Young Buddhist's Association
 
လူတုိင္းလူတုိင္း တစ္ခါတစ္ေလ
ကုိယ္က်င္လည္ရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ
ဘယ္လုိပဲ ေပါင္းသင္းေနထုိင္
ျပဳျပင္ေပမယ့္ ျပဳျပင္လုိ႔ မရသူမ်ား၊
လုိက္ေလ်ာလုိ႔ မရသူမ်ား၊
အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံလုိ႔ မရသူမ်ား ရွိတတ္ပါတယ္။
 
အဲဒီသူေတြေၾကာင့္ ကုိယ့္မွာ စိတ္ပန္းလူပန္း ျဖစ္ၾကရၿပီး
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သူတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ
အကုသုိလ္မ်ားသာ ျဖစ္ေနၾကတာကုိ
ႀကဳံဖူးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ပုထုဇဥ္ေတြရဲ႕ သဘာ၀အရ အဆင္မေျပ
ျဖစ္ၾကၿပီဆုိရင္ တဘက္သူ ဘာပဲလုပ္လုပ္၊
ဘာပဲေျပာေျပာ အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့
သေဘာမရွိဘဲ မေကာင္းဘက္ကပဲ ေတြးေနမိတတ္ပါတယ္။
မေကာင္းအျမင္နဲ႔ မေကာင္းေတြးထင္ေနရင္
မေကာင္းတဲ့ အကုသုိလ္ပဲ ျဖစ္ေနၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္
မခ်စ္မႏွစ္သက္သူ၊

အဆင္မေျပသူမ်ားနဲ႔ ေရွာင္လဲြမရ
အတူတကြ ေနထုိင္ရသူမ်ား အေနနဲ႔
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အကုသုိလ္ ျဖစ္ဖုိ႔ပဲ မ်ားေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလုိ အခါမ်ိဳးမွာ တဘက္သူကုိ ကုိယ့္အလုိက်၊
ကုိယ့္စိတ္တုိင္းက် ျဖစ္ေစဖုိ႔ ႀကိဳးစားမေနဘဲ
ကုိယ္ကုိယ္တိုင္ အကုသုိလ္မျဖစ္ဘဲ ေနႏုိင္ေအာင္ပဲ
ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။

အဆင္မေျပသူ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္သူ၊
ဆုံးမျပဳျပင္လုိ႔ မရသူမ်ားကုိ အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္
ႀကိဳးစားရာမွာ အေကာင္းဆုံးနည္းကေတာ့
ဥေပကၡာျပဳလုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ မွန္သမွ်
ဘယ္လုိအေၾကာင္းအရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုိက္ၿပီး
ခံစားမေနဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ

သေဗၺသတၱာ ကမၼႆကာလုိ႔ ႏွလုံးသြင္း
ေနလုိက္ျခင္းကသာ ကုသုိလ္မရေပမယ့္
အကုသုိလ္မျဖစ္တဲ့ အမွန္ကန္ဆုံး၊
အေကာင္းဆုံး နည္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

- [မနာပဒါယီ အရွင္၀ိစိတၱ(ဒုိက္ဦး)]
Dhamma Danã Source ►
Young Buddhist's Association
From... Myanmar Online News
 

No comments:

Post a Comment