*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 10 February 2014

တိုက္ပြဲေခၚသံ { ကဗ်ာ }


 

photo's online


အိုဘယ္ ့ေသြးခ်င္း
ခပ္ကြင္းျပင္ေလာ ့
ရုိးရာ မဟူ
ပ်က္သသူမ်ား
ယုတ္မာစိတ္ထား
က်ဳပ္ျမန္ နားကို
ခ်ဥ္းေရာက္ေပျပီ****

အိုဘယ္ ့ေသြးခ်င္း
စစ္တလင္း ခင္းေလာ ့
အမ်ိဳးကို သတ္
ဘာသာဖ်က္ျမင္း
သူစစ္ခင္းျပီ
ခံတပ္စည္းရုိး
လံုျခံဳတင္းေလာ ့******

 


အိုဘယ္ ့ေသြးခ်င္း
ေရွ ့ဖက္ စစ္ခင္း
ေနာက္ခံတြင္းလည္း
သတိ မမူမေနေလာ ့
အမ်ိဳးျမတ္မွ
ခ်ိဳးျဖတ္ သစၥာ
ရွိေခ်ခါဝယ္
မတိုက္ပဲ ရႈံး 

သူ ့ကြ်န္လံုးအံ ့******
 


အိုဘယ္ ့ေသြးခ်င္း
ႀကမ္းတမ္းေသြးလမ္း
စိတ္မပမ္းနဲ ့
ဘာသာ အတြက္
အမ်ိဳး အတြက္
ဒို ့ေပးဆပ္မည္
ေနွာင္း လူတို ့ဝမ္း
တည္ေစေသာ္******

 

ပဲခူးသား

From.... Bigcow Billkyisoe { FB }

No comments:

Post a Comment