*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Sunday, 9 February 2014

အရွိတရားႏွင့္ အျဖစ္တရား


အရွိတရားႏွင့္ အျဖစ္တရား

အစပထမ စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ရာက စိတ္ဟာ အရွိတရားလား, အျဖစ္တရားလား? ဒါကို အရင္ၾကည့္ရမယ္၊ အရွိတရား ဆိုတာ သူ႔ဟာသူ ရွိတာ၊ အျဖစ္တရားဆိုတာ အေၾကာင္းတရားေပၚလာမွ ျဖစ္တာ။
ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က “အတိၳ ဘိကၡေဝ အ,ဇာတံ” “ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိတဲ့တရားဟာ ရွိတယ္”၊ ဘာလဲ ဆို - နိဗၺာန္၊

ဒါေၾကာင့္မို႔ နိဗၺာန္ကို အရွိတရားလို႔ေျပာရင္ ရတယ္၊ နိဗၺာန္ကို ဘယ္အေၾကာင္းက ထုတ္လုပ္တယ္လို႔ အေၾကာင္းတရားရွာၿပီး ေျပာစရာ မလိုဘူး၊ နိဗၺာန္ကို ထုတ္လုပ္တဲ့ အေၾကာင္းရယ္လို႔ မရွိဘူး၊ သို႔ေသာ္ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ေစတက္တဲ့ အေၾကာင္းေတာ့ ရွိတယ္၊ ဒါနေကာင္းမႈ လုပ္တယ္၊ သီလေဆာက္တည္တယ္၊ ကမၼ႒ာန္း ဘာဝနာပြားမ်ားအားထုတ္တယ္၊ဒါေတြက နိဗၺာန္ကို ေရာက္ေစတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြပဲ၊

သို႔ေသာ္ အဲဒီအေၾကာင္းတရားေတြက နိဗၺာန္ကို ဖန္တီးတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ နိဗၺာန္သည္ အရွိတရား, ထာဝရရွိေနတဲ့ အရွိတရားပဲ၊ အဲဒါေၾကာင့္မိ္ု႔ ‘အ,ဇာတ’ အျဖစ္တရား မဟုတ္ဘူး၊ အရွိတရားလို႔ ေျပာတာ။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မီးၿငိမ္းေနတာကိုပဲ ၾကည့္ေပါ့၊ ၿငိမ္းေအးမႈဆိုတာ မီးမရွိမႈကို ေျပာတာ၊ မီးမရွိတဲ့ ေနရာတိုင္းကို ၿငိမ္းေအးတယ္လိ္ု႔ ေျပာလို႔ရလား၊ မီးေတာက္ၿပီးတဲ့ေနရာမွာ အဲဒီ မီးေတာက္ေလး ၿငိမ္းသြားမွ အၿငိမ္းကိုေျပာလို႔ရတာ၊ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းတယ္ဆိုတာ မရွိဘူးလားဆိုေတာ့ ရွိတယ္၊ အၿမဲတမ္းရွိတဲ့ အရာတစ္ခု၊ ၿငိမ္းေအးတယ္ဆိုတဲ့ သဘာဝက အၿမဲတမ္းရွိတယ္။

သူ႔ကို ဘာနဲ႔သတ္မွတ္ၿပီး ေျပာရလဲဆိုရင္ တစ္စံုတစ္ခုကို ရည္ညႊန္းၿပီးေျပာရတယ္၊ မီးေတာက္၏ ၿငိမ္းမႈဆိုတဲ့ အၿငိမ္းဟာ ဒီေနရာမွာ မီးေတာက္ၿငိမ္းသြားတာကို ေျပာတာ၊ ကိေလသာတို႔၏ၿငိမ္းမႈ ဆိုတာ ကိေလသာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမႈကို ေျပာတာ၊ သခၤါရတို႔၏ ၿငိမ္းမႈဆိုတာ သခၤါရေတြ ၿငိမ္းသြားတာကို ေျပာတာ။

မရွိဘူးဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ - မရိွဘူးဆိုတာ နဂိုကတည္းက မရွိတာ၊ ဆိုပါစို႔ - ‘ယုန္မွာ ခ်ိဳမရွိဘူး, လိပ္မွာ အေမြးမရွိဘူး’ ဆိုတာ ေလာကမွာ မရိွဘူးလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့အရာဟာ မရွိကို မရွိလို႔ မရွိတရားလို႔ေျပာတာ၊ နိဗၺာန္ဟာ အျဖစ္တရားမဟုတ္, အရွိတရား၊ နိဗၺာန္ဟာ ထာဝရရွိေနတဲ့တရား, မရွိတရားမဟုတ္၊ သို႔ေသာ္ ထာဝရရွိေနတဲ့ အရွိတရားကို အျဖစ္တရားနဲ႔ သတ္မွတ္ၿပီး ေတာ့ ေျပာၾကရတယ္၊

ဥပမာ - ‘ဒုကၡ’ ဆိုတာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ တရား, ထိုဒုကၡတရားရဲ႕ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈကို ဒုကၡနိေရာဓ - နိဗၺာန္လို႔ ဒီလိုေျပာတာ၊ အျဖစ္တရားနဲ႔ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ အၿငိမ္းဓာတ္ကို ေဖာ္ျပရတယ္၊ ႏို႔မို႔ဆို နားမလည္ႏိုင္ဘူး၊ နိဗၺာန္ဆိုတာ သိမ္ေမြ႔တယ္၊ သိဖို႔ခက္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ နိဗၺာန္အေၾကာင္းေျပာၿပီး ျငင္းခံုစရာမလိုဘူး။

အရွင္ေခမိႏၵ တိပိဋကနိကာယေက်ာင္းတိုက္

ျမတ္ဗုဒၵ၏ ဓမၼစာစုမ်ား.. 
 
အစပထမ စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ရာက စိတ္ဟာ အရွိတရားလား, အျဖစ္တရားလား? ဒါကို အရင္ၾကည့္ရမယ္၊ အရွိတရား ဆိုတာ သူ႔ဟာသူ ရွိတာ၊ အျဖစ္တရားဆိုတာ အေၾကာင္းတရားေပၚလာမွ ျဖစ္တာ။
ျမတ္စြာ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က “အတိၳ ဘိကၡေဝ အ,ဇာတံ” “ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိတဲ့ တရား ဟာ ရွိတယ္”၊ ဘာလဲ ဆို - နိဗၺာန္၊

ဒါေၾကာင့္မို႔ နိဗၺာန္ကို အရွိတရားလို႔ေျပာရင္ ရတယ္၊ နိဗၺာန္ကို ဘယ္အေၾကာင္းက ထုတ္လုပ္တယ္လို႔ အေၾကာင္းတရားရွာၿပီး ေျပာစရာ မလိုဘူး၊ နိဗၺာန္ကို ထုတ္လုပ္တဲ့ အေၾကာင္းရယ္လို႔ မရွိဘူး၊ သို႔ေသာ္ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ေစတက္တဲ့ အေၾကာင္းေတာ့ ရွိတယ္၊ ဒါနေကာင္းမႈ လုပ္တယ္၊ သီလေဆာက္တည္ တယ္၊ ကမၼ႒ာန္း ဘာဝနာပြားမ်ားအားထုတ္တယ္၊ဒါေတြက နိဗၺာန္ကို ေရာက္ေစတဲ့ အေၾကာင္း တရားေတြပဲ၊


သို႔ေသာ္ အဲဒီ အေၾကာင္းတရားေတြ က နိဗၺာန္ကို ဖန္တီးတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ မို႔ နိဗၺာန္သည္ အရွိတရား, ထာဝရရွိေနတဲ့ အရွိတရားပဲ၊ အဲဒါေၾကာင့္မိ္ု႔ ‘အ,ဇာတ’ အျဖစ္ တရား မဟုတ္ဘူး၊ အရွိတရားလို႔ ေျပာတာ။

ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ မီးၿငိမ္းေနတာကိုပဲ ၾကည့္ေပါ့၊ ၿငိမ္းေအးမႈ ဆိုတာ မီးမရွိမႈကို ေျပာတာ၊ မီးမရွိ တဲ့ ေနရာတိုင္းကို ၿငိမ္းေအးတယ္လိ္ု႔ ေျပာလို႔ရလား၊ မီးေတာက္ၿပီးတဲ့ေနရာမွာ အဲဒီ မီးေတာက္ေလး ၿငိမ္းသြားမွ အၿငိမ္းကိုေျပာလို႔ရတာ၊ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းတယ္ဆိုတာ မရွိဘူးလားဆိုေတာ့ ရွိတယ္၊ အၿမဲတမ္းရွိတဲ့ အရာတစ္ခု၊ ၿငိမ္းေအးတယ္ဆိုတဲ့ သဘာဝက အၿမဲတမ္းရွိတယ္။

သူ႔ကို ဘာနဲ႔သတ္မွတ္ၿပီး ေျပာရလဲဆိုရင္ တစ္စံုတစ္ခုကို ရည္ညႊန္းၿပီးေျပာရတယ္၊ မီးေတာက္၏ ၿငိမ္းမႈဆိုတဲ့ အၿငိမ္းဟာ ဒီေနရာမွာ မီးေတာက္ၿငိမ္းသြားတာကို ေျပာတာ၊ ကိေလသာတို႔၏ၿငိမ္းမႈ ဆိုတာ ကိေလသာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမႈကို ေျပာတာ၊ သခၤါရတို႔၏ ၿငိမ္းမႈဆိုတာ သခၤါရေတြ ၿငိမ္းသြား တာကို ေျပာတာ။

မရွိဘူးဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ - မရိွဘူးဆိုတာ နဂိုကတည္းက မရွိတာ၊ ဆိုပါစို႔ - ‘ယုန္မွာ ခ်ိဳမရွိဘူး, လိပ္မွာ အေမြးမရွိဘူး’ ဆိုတာ ေလာကမွာ မရိွဘူးလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့အရာဟာ မရွိကို မရွိလို႔ မရွိ တရားလို႔ေျပာတာ၊ နိဗၺာန္ဟာ အျဖစ္တရားမဟုတ္, အရွိတရား၊ နိဗၺာန္ဟာ ထာဝရရွိေနတဲ့တရား, မရွိတရားမဟုတ္၊ သို႔ေသာ္ ထာဝရရွိေနတဲ့ အရွိတရားကို အျဖစ္တရားနဲ႔ သတ္မွတ္ၿပီး ေတာ့ ေျပာ ၾကရတယ္၊

ဥပမာ - ‘ဒုကၡ’ ဆိုတာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ တရား, ထိုဒုကၡတရားရဲ႕ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈကို ဒုကၡနိေရာဓ - နိဗၺာန္လို႔ ဒီလိုေျပာတာ၊ အျဖစ္တရားနဲ႔ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ အၿငိမ္းဓာတ္ကို ေဖာ္ျပရတယ္၊ ႏို႔မို႔ဆို နားမလည္ႏိုင္ ဘူး၊ နိဗၺာန္ဆိုတာ သိမ္ေမြ႔တယ္၊ သိဖို႔ခက္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ နိဗၺာန္အေၾကာင္းေျပာၿပီး ျငင္းခံု စရာမလို ဘူး။

အရွင္ေခမိႏၵ တိပိဋကနိကာယေက်ာင္းတိုက္

ျမတ္ဗုဒၵ၏ ဓမၼစာစုမ်ား..
 
 

No comments:

Post a Comment