*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Sunday, 2 February 2014

မာန မဲ့စြာ { ေမာင္စိန္၀င္း (ပုတီးကုန္း) }


မာနမဲ့စြာ

ျပက္ရယ္မႈကိုခံရသည့္အခါ
အားငယ္သြားတတ္ေသာ္လည္း
မည္သည့္အခါမွ စိတ္မဆိုးရက္ပါေလ။

အႏိုင္က်င့္မႈကိုခံရသည့္အခါ
၀မ္းနည္းသြားတတ္ေသာ္လည္း
မည္သည့္အခါမွ မနာၾကဥ္းရက္ပါေလ။

တန္ဖိုးမထားမႈကိုခံရသည့္အခါ
မေက်နပ္မႈကို ခံစားရတတ္ေသာ္လည္း
မည္သည့္အခါမွမျငိဳျငင္ရက္ပါေလ။

စြန္႕ပစ္သြားျခင္းကိုခံရသည့္အခါ
ကၽြမ္းေျမ႕ေလာင္ျမဳိက္စြာပူပန္ရေသာ္လည္း
မည္သည့္အခါမွေမ့ေလ်ာ့၍မရႏိုင္ေလ။

စေတြ႕သည္မွ
ငါသည္သင့္အား
မာနတရားကုိ ေပးအပ္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္တည္း။

ေမာင္စိန္၀င္း(ပုတီးကုန္း)
posted by True Man

Aye Chan Mon# Credit To : ဘဝစာမ်က္ႏွာ> ျပန္လည္ မ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္
 
ျပက္ရယ္မႈကို ခံရသည့္အခါ
အားငယ္သြားတတ္ေသာ္လည္း
မည္သည့္အခါ မွ စိတ္မဆိုးရက္ပါေလ။


အႏိုင္က်င့္မႈကို ခံရသည့္အခါ
၀မ္းနည္းသြားတတ္ေသာ္လည္း
မည္သည့္အခါမွ မနာၾကဥ္းရက္ပါေလ။တန္ဖိုးမထားမႈကိုခံရသည့္အခါ
မေက်နပ္မႈကို ခံစားရတတ္ေသာ္လည္း
မည္သည့္အခါမွမျငိဳျငင္ရက္ပါေလ။

စြန္႕ပစ္သြားျခင္းကိုခံရသည့္အခါ
ကၽြမ္းေျမ႕ေလာင္ျမဳိက္စြာပူပန္ရေသာ္လည္း
မည္သည့္အခါမွေမ့ေလ်ာ့၍မရႏိုင္ေလ။

စေတြ႕သည္မွ
ငါသည္ သင့္အား
မာနတရား ကုိ ေပးအပ္ ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္တည္း။

 
 
 
ေမာင္စိန္၀င္း(ပုတီးကုန္း)
posted by True Man

  Credit To : ဘဝစာမ်က္ႏွာ> ျပန္လည္ မ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။
From...Aye Chan Mon#

No comments:

Post a Comment