*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 20 May 2014

ႏွလံုးအိမ္ ကို တရားႏွင့္ စိမ္ပါ ။

 ႏွလံုးအိမ္ကို တရားႏွင့္စိမ္ပါ။
••••••••••••••••••••••••
တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းကင္းေအာင္
ဆင္းရဲခပ္သိမ္းကင္းေအာင္ အားထုတ္ရတာ။

အားထုတ္လို႔တရားျပည့္စံုၿပီဆိုေတာ့ စိတ္လည္းပဲ ေကာင္းသြားတယ္။
တရားမျပည့္စံုလွ်င္ စိတ္ကိုက တယ္မေကာင္းဘူး။
ကိုယ့္အက်ိဳးေတြကိုၾကည့္ၿပီး သူမ်ားအက်ိဳးမဲ့ ႀကံလိုက္၊ စည္လိုက္၊
စိတ္ကူးလိုက္၊ ေျပာဆိုလိုက္၊ အဲဒီလို မေတာ္မတည့္တာေတြကို
လုပ္တတ္တယ္။

တရားျပည့္စံုရင္ေတာ့ အျပစ္ေတြ႔တာေတာင္မွ
သူ႔အျပစ္နဲ႔သူဆိုၿပီး သူမ်ားအျပစ္ကို မေျပာဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္တယ္။
သူ႔အျပစ္န႔ဲ သူဆိုၿပီး ႏွလံုးသြင္းႏိုင္တယ္။
သူမ်ားေတြ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ေတာ့ မေျပာဘူး။

အဲဒီစိတ္ေတြထဲ မေကာင္းတဲ့ကိေလသာေတြလည္း
ကင္းတန္သေလာက္ ကင္းသြားတယ္။
ေတာ္ေတာ္ေနရာက်ပါတယ္။
မေတာ္မသင့္တဲ့အမႈေတြလည္း အဲဒီေတာ့ ကင္းသြားတာပဲ။

ဒါေၾကာင့္ တရားျပည့္စံုေအာင္ ..
႐ို႐ိုေသေသ ေလးေလးစားစား တရားကို အားထုတ္ၾကဖို႔ အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္။

တရားမျပည့္စံုေသးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ျပည့္စံုေအာင္,
ျပည့္စံုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကလည္း တိုးတက္ေအာင္,
အခ်ိန္ရသေလာက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရတယ္။

(မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)
3 Treasures: Buddha, Dhamma & Sangha

တရား အားထုတ္တယ္ ဆိုတာ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းကင္းေအာင္
ဆင္းရဲ ခပ္သိမ္း ကင္းေအာင္ အားထုတ္ရတာ။

အားထုတ္လို႔ တရားျပည့္စံုၿပီ ဆိုေတာ့ စိတ္လည္း ပဲ ေကာင္းသြားတယ္။
တရား မျပည့္စံုလွ်င္ စိတ္ကို က တယ္မေကာင္းဘူး။
 

ကိုယ့္ အက်ိဳးေတြကို ၾကည့္ၿပီး သူမ်ား အက်ိဳးမဲ့ ႀကံလိုက္၊ စည္လိုက္၊
စိတ္ကူး လိုက္၊ ေျပာဆို လိုက္၊ အဲဒီ လို မေတာ္ မတည့္တာေတြကို
လုပ္တတ္တယ္။တရားျပည့္စံု ရင္ေတာ့ အျပစ္ေတြ႔ တာေတာင္မွ
သူ႔အျပစ္နဲ႔ သူဆိုၿပီး သူမ်ား အျပစ္ကို မေျပာဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္တယ္။
 

သူ႔ အျပစ္န႔ဲ သူ ဆိုၿပီး ႏွလံုး သြင္းႏိုင္တယ္။
သူမ်ားေတြ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ေတာ့ မေျပာဘူး။


အဲဒီ စိတ္ေတြထဲ မေကာင္းတဲ့ ကိေလသာေတြ လည္း
ကင္းတန္ သေလာက္ ကင္းသြားတယ္။
ေတာ္ေတာ္ေနရာ က်ပါတယ္။
 

မေတာ္ မသင့္တဲ့ အမႈေတြ လည္း အဲဒီေတာ့ ကင္းသြား တာပဲ။
ဒါေၾကာင့္ တရားျပည့္စံုေအာင္ ..
႐ို႐ိုေသေသ ေလးေလး စားစား တရား ကို အားထုတ္ၾကဖို႔ အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္။


တရား မျပည့္စံုေသး တဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ျပည့္စံုေအာင္,
ျပည့္စံု တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ကလည္း တိုးတက္ေအာင္,
အခ်ိန္ ရသေလာက္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ရတယ္။


(မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)
3 Treasures: Buddha, Dhamma & Sangha


From... ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment