*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Thursday, 26 June 2014

ေလထက္ေပါ႔ၿပီး ပိုမာ တဲ႔ ပစၥည္း ရုပ္၀တၱဳ ကို ေတြ႕ရွိ

 ေလထက္ေပါ႔ၿပီး ပိုမာတဲ႔ ပစၥည္းရုပ္၀တၱဳကို ေတြ႕ရွိ

မၾကာေသးတဲ႔ ရက္အနည္းငယ္မွပဲ US မက္ဆခ်ဳဆက္ၿပည္နယ္မွာတည္ရွိတဲ႔ နည္းပညာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားလံုးၿခံဳေရး ဓာတ္ခြဲခန္းမွ သုေတသနပညာရွင္တို႔ရဲ႕ေအာင္ၿမင္စြာရရွိလာတဲ႔ ကိစၥတစ္ရပ္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထို ရုပ္၀တၱဳ ပစၥည္းမွာ ေလထက္ေပါ႔ပါးကာ ဂ်ဲလ္မွထုတ္ယူထားတဲ႔ အလြန္ေပါ႔ပါးတဲ႔
Aerogel ထက္ပင္ပိုၿပီး အၾကိမ္ (၁ေထာင္) သန္မာပါတယ္။ Frozen smoke လို႔ အမည္ေပးထားၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ကင္းတဲ႔ ဂုဏ္သတၱိေတြနဲ႔ ထူးၿခားတဲ႔ လကၡဏာေတြ ရွိကာ ေလဟာနယ္နဲ႔ ကားလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ေတြမွာ အလြန္ အသံုး၀င္နိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ထို သုေတသနထဲတြင္ပါ၀င္ခဲ႔သူ တစ္ေယာက္ၿဖစ္တဲ႔ Xiaoyu Rayne Zheng ရဲ႕ ေၿပာၾကားခ်က္အရ သဘာ၀ကို ဖန္တီးၿပဳလုပ္ထားတဲ႔ ဒီ Metamaterial ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ရွိမူေတြထက္ ပိုၿပီး အၾကိမ္ မ်ားစြာ အက်ိဳးၿပဳနိင္ပါတယ္။ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ေတြမွာရွိတဲ႔ ဓာတ္ခြဲခန္းေတြထဲမွာ ထို သဘာ၀ကို ဖန္တီးၿပဳလုပ္ထားတဲ႔ ရုပ္၀တၱဳပစၥည္းေတြကို ၿပဳလုပ္ရတာ ၿဖစ္ၿပီး သဘာ၀ထဲမွာေတာ႔ သူတို႔ကို ေတြ႕နိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီပစၥည္းေတြဟာ အလြန္မာေၾကာၾကၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ 3D ပံုေဖာ္ၿခင္းေတြကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရရွိနိင္ပါတယ္။

ထိုေၾကာင္႔ အသစ္ေတြ႕ရွိထားတဲ႔ ရုပ္၀တၱဳဟာ ကမၻာ႔မွာ ရွိတဲ႔ သိပၸံဂ်ာနယ္ေတြမွာ ပါတဲ႔ အရာေတြထက္ အဆ ၁၀၀ မာေၾကာေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေအာင္ဟိန္း ( ရိုးရာေလး)

မၾကာေသးတဲ႔ ရက္ အနည္းငယ္ မွာပဲ US မက္ဆာခ်ဳးဆက္ၿပည္နယ္ မွာ တည္ရွိတဲ႔ နည္းပညာေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း နဲ႔ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး ဓာတ္ခြဲခန္း မွ သုေတသန ပညာရွင္ တို႔ရဲ႕ေအာင္ၿမင္စြာ ရရွိလာတဲ႔ ကိစ ၥတစ္ရပ္ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ထို ရုပ္၀တၱဳ ပစၥည္း မွာ ေလထက္ေပါ႔ပါး ကာ ဂ်ဲလ္ မွထုတ္ယူ ထားတဲ႔ အလြန္ေပါ႔ပါး တဲ႔
Aerogel ထက္ ပင္ ပိုၿပီး အၾကိမ္ (၁ေထာင္) သန္မာ ပါတယ္။ 


Frozen smoke လို႔ အမည္ေပးထားၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ကင္း တဲ႔ ဂုဏ္သတၱိေတြ နဲ႔ ထူးၿခား တဲ႔ လကၡဏာေတြ ရွိကာ ေလဟာနယ္ နဲ႔ ကားလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ေတြ မွာ အလြန္ အသံုး ၀င္နိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
 


ထို သုေတသန ထဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ႔သူ တစ္ေယာက္ၿဖစ္တဲ႔ Xiaoyu Rayne Zheng ရဲ႕ ေၿပာၾကားခ်က္ အရ သဘာ၀ ကို ဖန္တီးၿပဳလုပ္ ထားတဲ႔ ဒီ Metamaterial ေတြဟာ သူတို႔ ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ရွိမူေတြထက္ ပိုၿပီး အၾကိမ္ မ်ားစြာ အက်ိဳးၿပဳနိင္ ပါတယ္။ 

ထိန္းခ်ဳပ္ ထားတဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ေတြ မွာရွိတဲ႔ ဓာတ္ခြဲခန္းေတြ ထဲမွာ ထို သဘာ၀ ကို ဖန္တီးၿပဳလုပ္ ထားတဲ႔ ရုပ္၀တၱဳ ပစၥည္းေတြကို ၿပဳလုပ္ရတာ ၿဖစ္ၿပီး သဘာ၀ ထဲမွာေတာ႔ သူတို႔ကို ေတြ႕နိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ဒီပစၥည္းေတြ ဟာ အလြန္ မာေၾကာၾကၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္း မွာ 3D ပံုေဖာ္ၿခင္းေတြ ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ ရရွိနိင္ပါတယ္။

ထိုေၾကာင္႔ အသစ္ေတြ႕ရွိထားတဲ႔ ရုပ္၀တၱဳ ဟာ ကမၻာ႔မွာ ရွိတဲ႔ သိပၸံဂ်ာနယ္ေတြ မွာ ပါတဲ႔ အရာေတြ ထက္ အဆ ၁၀၀ မာေၾကာေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေအာင္ဟိန္း ( ရိုးရာေလး)

No comments:

Post a Comment