*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Wednesday, 13 August 2014

ေဒၚလာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည့္ ပုဂၢလိက အာမခံ ကုမၸဏီ ေလးခုု အနက္ IKBZ ႏွင့္ Grand Guardian ကုမၸဏီ (ေရႊေတာင္) တို႔အား စတင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ

 

ေဒၚလာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳသည့္ ပုဂၢလိက အာမခံ ကုမၸဏီ ေလးခုု အနက္ IKBZ ႏွင့္ Grand Guardian ကုမၸဏီ (ေရႊေတာင္) တို႔အား ေငြျဖဴ  ဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္ၿပီးျဖစ္၍ စတင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ...
   
ျမန္မာ့ အာမခံ လုပ္ငန္းက ပုဂၢလိက အာမခံ ကုမၸဏီေလးခု ကို ေဒၚလာျဖင့္ အာမခံ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပး ခ့ဲရာ အာမခံ ကုမၸဏီ မ်ားမွ ေပးသြင္း ရမည့္ မ,တည္ ရင္းႏွီးေငြ ေဒၚလာ ငါးသိန္း ကို ေငြျဖဴ ဟုတ္ မဟုတ္ စိစစ္ၿပီးျဖစ္ ၍ IKBZ ႏွင့္ Grand Guardian Insurance ကုမၸဏီႏွစ္ခု အား လုပ္ငန္း စတင္ ခြင့္ျပဳ လုိက္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ အာမခံ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႔မွ သတင္းရ႐ွိသည္။
  
 ေဒၚလာျဖင့္ အာမခံ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိရန္ ကုမၸဏီေလးခုျဖစ္သည့္ Grand Guardian, IKBZ, First National Insurance ႏွင့္ ေအာင္သစၥာဦး ကုမၸဏီ တုိ႔အား ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ ရာ ယင္း အနက္မွ IKBZ, Grand Guardian Insurance ကုမၸဏီႏွစ္ခု အား လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


“ေဒၚလာနဲ႔ အာမခံ ထားခြင့္ျပဳ တဲ့ ကုမၸဏီေလးခု မွာ ႏွစ္ခု က ေငြျဖဴ  ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္လုိ႔ လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကုိင္ လုိ႔ ရပါၿပီ ။ က်န္တဲ့ႏွစ္ခုျဖစ္ တဲ့ First National Insurance နဲ႔ ေအာင္သစၥာဦး ကေတာ့ စစ္ေဆးေနဆဲ ပါပဲ။

 စစ္ေဆးၿပီးတဲ့ ကုမၸဏီႏွစ္ခု အေနနဲ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ၿပီး ရင္ စလုပ္လုိ ရပါၿပီ” ဟု အာမခံလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႔ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္း က ေျပာၾကားသည္။

ပုဂၢလိက အာမခံ ကုမၸဏီ ၁၂ ခုရွိသည့္ အနက္ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚ မူတည္ ကာ ပုဂၢလိက အာမခံ ကုမၸဏီေလးခု ကို ေဒၚလာျဖင့္ အာမခံ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ ခဲ့ၿပီး ယင္း ကုမၸဏီမ်ားမွ မ,တည္ ရင္းႏွီးေငြ ေဒၚလာ ငါးသိန္း ကို လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ေပးသြင္း ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေငြ မ်ားကုိ MICB ဘဏ္ တြင္ ေငြစာရင္း ထည့္သြင္း ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚလာျဖင့္ အာမခံ ထားျခင္းမွာ အာမခံ ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ေဒၚလာျဖင့္ အာမခံထား ရွိလွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကးေပး အပ္သည့္ အခါတြင္ ေဒၚလာျဖင့္သာ ေပးေလ်ာ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အာမခံ ထားရွိ ရာတြင္လည္း ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုကို တစ္ႀကိမ္ လွ်င္ ေဒၚလာ ငါးေသာင္းသာ ထားခြင့္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေမ ၂၈ ရက္မွ စတင္ကာ ပုဂၢလိက အာမခံ ကုမၸဏီ မ်ားကုိ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ လိုင္စင္ ေပး အပ္ ခဲ့ၿပီး အသက္ အာမခံ၊ မီးအာမခံ ၊ ေငြပို႔ေငြသယ္ အာမခံ၊ ေငြသား လုံျခံဳမႈ အာမခံ၊ သမာဓိ အာမခံ၊ အလုံး စုံေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အာမခံ စသည့္ အမ်ဳိးအစား ေျခာက္မ်ဳိး ကုိသာ ကနဦး အေနျဖင့္ လုပ္ကုိင္ ခြင့္ေပး ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ေမတြင္ အထူး ခရီးသြား အာမခံ ကို ထပ္မံ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဂၢလိက အာမခံ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အသက္ အာမခံ သီးသန္႔သာ လုပ္ကုိင္ လုိလွ်င္ က်ပ္ေငြေျခာက္ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီး ရၿပီး အေထြေထြ အာမခံ လုပ္ကုိင္ လုိလွ်င္မူ မ,တည္ရင္းႏွီးေငြ အေနျဖင့္ က်ပ္ ၄၆ ဘီလ်ံ ကုိ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ သို႔ စာရင္းေပးသြင္းရသည္။ 

ထုိေငြ ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆ဝ ကုိ လုပ္ငန္း အေထြေထြ စရိတ္ အတြက္ သုံးစြဲခြင့္ ရွိၿပီး က်န္ရာခုိင္ႏႈန္း ၄ဝ မွာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မ်ား ေပၚေပါက္ လာပါက ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့ အာမခံတြင္ အပ္ႏွံ ထားရေၾကာင္း သိရသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္ သည္ ယခုသံုးႏွစ္ အတြင္း ဘဏ္ တစ္ခုတည္း အေနျဖင့္ ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔ အခြန္ေငြ က်ပ္ ၅၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေပးေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား ထဲတြင္ အခြန္ အမ်ား ဆံုး ေပးေဆာင္ ထားေသာ လုပ္ငန္းစုျဖစ္သည္။

Grand Guardian ကုမၸဏီ ကို အဓိက တည္ေထာင္ေသာ ေရႊေတာင္ ကုမၸဏီသည္ ၎ တို႔၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြ မွာ ေဒၚလာ သန္း ၅ဝဝ အထိ ရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပ ထားေၾကာင္း ၊ အခြန္ေပးေဆာင္ မႈ အပိုင္းတြင္ မူ ယခုႏွစ္ ပိုင္းမွ သာ ထိပ္ပိုင္း စာရင္းတြင္ စတင္ ပါဝင္ လာေၾကာင္း သိရသည္။
 From...Eleven Media Group
 

No comments:

Post a Comment