*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 1 September 2014

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း အစစ္ ပဲခူး မွာေတြ႔ၿပီ

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းအစစ္ ပဲခူးမွာေတြ႔ၿပီ
==== === ==== ===
ယေန႔ ပဲခူးျမစ္၊ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေဒါပုံျမစ္သုံးခြဆိုင္တြင္ ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္ေန႔မွစ၍ ဆယ္ယူေနၾကသည့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးအေၾကာင္းေျပာပါဆိုလွ်င္ ထိုေနရာတြင္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းရွိ၊ မရွိေတာ့မေျပာႏုိင္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သမုိင္းပညာရွင္ သမုိင္း သုေတသီ တေယာက္မဟုတ္၍ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ေတြ႕က်က် မြန္ဘုရင္ ဓမၼေစတီမင္းႀကီး သြန္းေလာင္းေတာ္မူခဲ့သည့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းစစ္စစ္ကိုျပပါဆိုလွ်င္ ပဲခူးၿမိဳ႕ ေရႊေမာ္ေဓာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ရင္ျပင္ေတာ္ အဂၤါေထာင့္(အေရွ႕ေထာင့္)ရွိ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကိုပဲ ၫႊန္ျပလိုပါသည္။ ထိုေခါင္းေလာင္းႀကီးသည္ သကၠရာဇ္ ၈၃၃-ခုႏွစ္တြင္ ဓမၼေစတီမင္း ဟံသာ၀တီထီးနန္းကို စိုးစံၿပီးေနာက္ သြန္းေလာင္းခဲ့ေၾကာင္း ပဲခူးေရႊေမာ္ေဓာသမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရႊသာေလ်ာင္းသမိုင္းစာအုပ္တြင္ ေရႊေမာ္ေဓာရင္ျပင္ရွိ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ ေၾကးပိႆာခ်ိန္မွာ (၇၀၀၀)ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခုဆယ္ယူေနသည့္ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ ပိႆာခ်ိန္မွာ(၁၀၀၀၀) သာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ဖတ္႐ႈရပါသည္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးအေၾကာင္းကိုေျပာလွ်င္ ဓမၼေစတီမင္း ျဖစ္ေပၚလာပုံကိုလည္း သိဖို႔လိုမည္ဟု ထင္ပါသည္။

ဓမၼေစတီမင္းသည္ ထိုေခတ္ ဟံသာ၀တီ ေနျပည္ေတာ္(ယခုပဲခူး ၿမိဳ႕)တြင္ မြန္တုိင္းရင္းသား အဖ ဦးေဗာဓိကႏွင့္ အမိ ရွင္မိထပ္တို႔မွ သကၠရာဇ္ (၇၇၁) တနလၤာေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ငယ္မည္ မင္းထန္ ျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာ္ သာသနာ့ေဘာင္၀င္၍ ရွင္ဓမၼဓရဘြဲ႕ေတာ္ျဖင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သို႔ စာသင္သြားသည္၊ သူႏွင့္အတူ ပဲခူးပုဂံေတာင္သား ရွင္ဓမၼၪာဏလည္း အတူပါသြားသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေနာင္ ဟံသာ၀တီဘုရင္မႀကီးျဖစ္လာမည့္ ဗညားေထာဘြဲ႕ခံ(မြန္လူမ်ဳိးမ်ားက ရွင္ေစာပုကို ေစာပို႔မယ္ဟု ေခၚၾကသည္) ရွင္ေစာပုသည္ အင္း၀ဘုရင္၏ မိဘုရားအျဖစ္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အင္း၀တြင္ လုံး၀မေပ်ာ္ပိုက္သျဖင့္ ဟံသာ ၀တီ(ပဲခူး)သား ရဟန္းႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ ရွင္ဓမၼဓရႏွင့္ ရွင္ဓမၼၪာဏတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ရွင္ေစာပုအား ဟံသာ၀တီ(ပဲခူး)သို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ရွင္ေစာပု၏အသက္သည္ (၅၃)ႏွစ္ထဲေရာက္ၿပီျဖစ္ သည္။ ရွင္ေစာပုကုိ ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ ရာဇာဓိရာဇ္မင္းႏွင့္ မိဖုရား သုဒၶမာယာတို႔မွ သကၠရာဇ္ (၇၅၇)ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း (၁၂)၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ အသက္ (၁၅)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ရာဇာဓိရာဇ္မင္း ၏တူေတာ္ သမိန္စည္သူႏွင့္ လက္ဆက္ခဲ့သည္။ ၎ႏွင့္သမီး သမိန္တကာေတာ္ႏွင့္ ႏွဲတကာသင္ သမီးႏွစ္ဦး ဗညာဗ႐ူေခၚ သမိန္ဗ႐ူးသား တေယာက္ဖြားျမင္သည္။ အသက္ (၂၅)ႏွစ္တြင္ သမိန္စည္သူ ကြယ္လြန္ၿပီး အင္း၀ဘုရင္ ဆင္ျဖဴရွင္၏မိဖုရားအျဖစ္ အင္း၀သုိ႔ပါသြားျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖင့္ ဟံသာ၀တီ(ပဲခူး)သုိ႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး ၈၁၄ ခုႏွစ္ သက္ေတာ္ (၅၃)ႏွစ္တြင္ ဧကရီဘြဲ႕ထူးခံ၍ ရွင္ေစာပုဘုရင္မႀကီးျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရင္မႀကီးျဖစ္ၿပီးေနာက္ မိမိအား အင္း၀မွကယ္တင္ခဲ့ေသာ ရဟန္းႏွစ္ပါး အနက္ ရွင္ဓမၼဓရအား လူ၀တ္လဲေစကာ သမီးေတာ္ႏွဲတကာသင္ႏွင့္ လက္ထပ္ေပးကာ ဓမ္ၼေစတီဘြဲ႕ထူးခံ၍ အိမ္ေရွ႕ဥပရာဇာအပ္ႏွင္းေလ သည္။

ရွင္ေစာပုသည္ သကၠရာဇ္ ၈၁၄ မွစတင္နန္းစံခဲ့ၿပီး ၈၃၃ ခုႏွစ္တြင္ သမက္ေတာ္ ဓမၼေစတီမင္းအား နန္းအပ္၍ ရန္ကုန္သုိ႔ႂကြ၍ နန္းစံေလသည္။

ဓမၼေစတီမင္းသည္ ရာမာဓိပတိဘြဲ႕ခံ၍ ဟံသာ၀တီပဲခူးကုိ အုုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူသည္။

ဓမၼေစတီဟူသည္မွာ (ဓမၼ)ပိဋကသံုးပံုတရားအဆီအႏွစ္တုိ႔ကုိ သိေသာေၾကာင့္ (ေစတီ)သည္ လူတို႔၏ ပူေဇာ္ရာျဖစ္၍ ဓမၼေစတီဟုေခၚသည္။ အဓိပ္ၸါယ္ကား ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားအပ္ေသာ ဓမၼပိဋက သံုးပံု၏ တရားအဆီအႏွစ္တို႔ကို သိသူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတို႔ထက္ ျမတ္ကာ လူတို႔၏ပူေဇာ္ျခင္းငွာ ထုိက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼေစတီဟုေခၚ ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ရာမာဓိပတိဆိုသည္ကာ ကုသိမတိုင္း= ပုသိမ္+ ဥကၠလာပတုိင္း ဟံသာ၀တီ မုတၱမတုိင္းစသည့္ မြန္တုိင္းသံုးရပ္ကုိ တရားႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ ရာမာဓိပတိ၊ တနည္းအားျဖင့္ မြန္တိုင္းအားလံုးကုိ မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါးႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မြန္ဘုရင္တပါးျဖစ္၍ ရာမာဓိပတိေခၚဆိုေၾကာင္း ကလ်ာဏီေက်ာက္စာအေျချပဳေရးသားသည့္ ကလ်ာဏီသိမ္ေတာ္ႀကီးသမိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဓမၼေစတီမင္းသည္ ဗုဒၶစာေပပိဋကအရာတြင္ သူမတူေအာင္ ကၽြမ္း က်င္တတ္ေျမာက္သလုိ အင္းအိုင္ဂါထာမႏၱရားအတတ္ေတြလည္း အထူး ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဘုရင္တပါးျဖစ္သည္။

ယခု ေရႊေမာ္ေဓာရင္ျပင္ေတာ္ရွိ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏အတြင္းပုိင္းတြင္ အင္းကြက္မ်ားကုိေတြ႕ရသလို အျပင္ဘက္၌လည္း မြန္-ျမန္မာပါဠိ စာမ်ားအျပင္ ေခါင္းေလာင္းအထက္ပုိင္းတြင္ အင္းကြက္မ်ားကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၎ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏မ်က္ႏွာ၀အက်ယ္သည္ ၅ ေပ ၁ လက္မ ခန္႔ရွိၿပီး ေခါင္းေလာင္းႏႈတ္ခမ္းမွ အေပၚဆံုးခ်ိတ္ကြင္းအထိ ၆ ေပခန္႔ ျမင့္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ဓမၼေစတီမင္းသည္ လူတုိ႔၏ပူေဇာ္ရာဆိုတာ မွန္ေပလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဘုရားဖူးလာသူမ်ားသည္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

သကၠရာဇ္ ၈၃၃ ခုႏွစ္မွ သကၠရာဇ္ ၈၅၄ ခုႏွစ္ထိ (၂၁)ႏွစ္တုိင္ နန္းစံခဲ့ေသာ ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ ဓမၼေစတီမင္းသည္ သူနန္းတက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေခါင္းေလာင္းမ်ားစြာ သြန္းေလာင္းျခင္း၊ က်ဳိက္ပြန္ဘုရား၊ ေရႊဂူႀကီး၊ ေရႊဂူေလးဘုရား၊ ကလ်ာဏီသိမ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ အျခားသိမ္မ်ား စြာတုိ႔ကို ေဆာက္လုပ္၍ ဟံသာ၀တီ၌သာ မ်ားစြာစိုးစံသည္ကုိေတြ႕ရွိရ သည္။ ေခါင္းေလာင္းႀကီးသည္ ဓမၼေစတီနန္းတက္ၿပီး သြန္းေလာင္း၍ ေရႊေမာ္ေဓာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ဓမၼေစတီေခါင္း ေလာင္းအစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ပါ၍ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္မွ ငဇင္ကာသယ္သြားသည့္ ေၾကးပိႆာခ်ိန္ တသိန္းရွစ္ေသာင္းရိွေသာ ေခါင္းေလာင္းႀကီးရွိ၏ မရွိ၏၊ ေရထဲက်၏ မက်၏၊ ပိႆာခ်ိန္မွန္၏ မမွန္၏ေတာ့ သိလည္းမသိ၍ ေ၀လည္းမေ၀ဖန္ လိုပါ။ ေ၀ဖန္ရန္အတြက္လည္း ၪာဏ္မရွိပါေၾကာင္း ႐ုိးသားစြာ၀န္ခံပါသည္။
ယခု စာေရးသူေတြ႕ရွိရသည့္ ပဲခူးေရႊေမာ္ေဓာမွ ေခါင္းေလာင္းႀကီး သည္ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ထင္ရွား ေတြ႕ရွိရ၍ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းေတြ႕ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိုးျမင့္လြင္

MyanmarDaily.net shared News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)'s photo.
August 29 at 11:24pm ·   မွကူးယူေဖၚျပသည္ ။


ကၽြန္ုပ္ ဤ Post ကို တင္ၿပ၇ၿခင္းသည္ ဟံသာ၀တီ ထီးနန္းကို စိုးစံခဲ႔ဖူးသည္႔ မြန္ဘု၇င္မၾကီး ၇ွင္ေစာပုႏွင္႔ ဓမၼေစတီ မင္းၾကီးတို႔ ၏ သမိုင္းေၾကာင္း တစ္စိတ္ တစ္ေဒသ တို႔ကိုသာ ေလ႔လာဖတ္၇ွု သူတို႔အား သိ၇ွိေစလိုၿခင္း ၿဖစ္သည္ ။ 

ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ စတင္ ေ၇ာက္၇ွိခ်ိန္မွ စတင္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ စိုးစံခဲ႔ေသာ ၿမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ မင္းအဆက္ဆက္ တို႔သည္ ဘု၇ားဆင္းတုေတာ္မ်ား ၊ ေစတီ ပုထိုးေတာ္ မ်ား ၊ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ေပါင္း ေၿမာက္ ၿမားစြာ တို႔ကို အေၿခအေန အခ်ိန္အခါ ေန၇ာေဒသ တို႔ႏွင္႔ ေလွ်ာ္ညီစြာ ထုဆစ္ သြန္းေလာင္း တည္ထား ခဲ႔ၾကသည္႔ သမိုင္း အေထာက္ အထား မ်ားစြာ တည္၇ွိေန ခဲ႔ ေၾကာင္း ေလ႔ လာေနသူအေပါင္း သိ၇ွိခဲ႔ၿပီး ၿဖစ္ပါလိမ္႔မည္ ။

ဓမၼေစတီ မင္းၾကီးသည္လည္း ထိုကဲ႔သို႔ပင္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ေပါင္း မည္မွ် သြန္းေလာင္းခဲ႔ေၾကာင္း တိတိက်က်  သိ၇ွိနိုင္၇န္မွာလည္း လြယ္ကူသည္႔ အ၇ာ မၿဖစ္နိုင္ေခ် ။

မည္သို႔ပင္ဆိုၾကေစ ၇ွာေဖြေနသမွ် ၊  ေတြ႔၇ွိထားသမွ်  ၊ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္ အေမြအႏွစ္ အားလံုးတို႔သည္ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ၾကီး၏ တန္ဘိုးၿဖတ္မ၇နိုင္သည္႔ သမိုင္းေၾကာင္း အေမြအႏွစ္မ််ား ၿဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ႔ မည္သူမွ် ၿငင္းလို႔ မ၇နိုင္သည္ကေတာ႔ ေသခ်ာပါသည္ ။

ထို႔ေၾကာင္႔  MyanmarDaily.net shared News Watch (ေစာင့္ၾကည့္ သတင္းဂ်ာနယ္)'s photo.
August 29 at 11:24pm · မွ  
မိုးျမင့္လြင္  ကူးယူေဖၚျပသည္႔  ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း အစစ္ ပဲခူး မွာေတြ႔ၿပီ  Post ကို ဆက္လက္ ဖတ္၇ွုေပးၾကပါ၇န္.....
 
                                                                                   { ၇င္ခြင္လမ္း }


ယေန႔ ပဲခူးျမစ္၊ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေဒါပုံျမစ္သုံးခြဆိုင္ တြင္ ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္ေန႔မွ စ၍ ဆယ္ ယူေနၾက သည့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီး အေၾကာင္းေျပာပါ ဆိုလွ်င္ ထိုေနရာ တြင္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ရွိ၊ မရွိေတာ့ မေျပာႏုိင္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ သမုိင္းပညာရွင္ သမုိင္း သုေတသီ တေယာက္ မဟုတ္၍ ျဖစ္ပါသည္။


လက္ေတြ႕က်က်  မြန္ဘုရင္ ဓမၼေစတီမင္းႀကီး သြန္းေလာင္းေတာ္ မူခဲ့သည့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း စစ္စစ္ ကိုျပပါ ဆိုလွ်င္ ပဲခူးၿမိဳ႕ ေရႊေမာ္ေဓာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ၏ ရင္ျပင္ေတာ္ အဂၤါေထာင့္(အေရွ႕ေထာင့္) ရွိ ေခါင္းေလာင္းႀကီး ကိုပဲ ၫႊန္ျပလိုပါသည္။ 

ထိုေခါင္းေလာင္းႀကီး သည္ သကၠရာဇ္ ၈၃၃-ခုႏွစ္ တြင္ ဓမၼေစတီမင္း ဟံသာ၀တီ ထီးနန္း ကို စိုးစံၿပီးေနာက္ သြန္းေလာင္းခဲ့ေၾကာင္း ပဲခူးေရႊေမာ္ေဓာ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာ မ်ား၌ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

 ေရႊသာေလ်ာင္း သမိုင္း စာအုပ္တြင္ ေရႊေမာ္ေဓာရင္ျပင္ ရွိ ေခါင္းေလာင္းႀကီး ၏ ေၾကး ပိႆာ    ခ်ိန္မွာ (၇၀၀၀) ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခု ဆယ္ယူေနသည့္ ေခါင္းေလာင္းႀကီး ၏ ပိႆာ    ခ်ိန္ မွာ(၁၀၀၀၀) သာ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ ကို ဖတ္႐ႈရပါသည္။


ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီး အေၾကာင္း ကိုေျပာလွ်င္ ဓမၼေစတီ မင္း ျဖစ္ေပၚလာပုံ ကိုလည္း သိဖို႔ လိုမည္ဟု ထင္ပါသည္။

ဓမၼေစတီမင္း သည္ ထိုေခတ္ ဟံသာ၀တီ ေနျပည္ေတာ္ (ယခု ပဲခူး ၿမိဳ႕)တြင္ မြန္တုိင္းရင္းသား အဖ ဦးေဗာဓိကႏွင့္ အမိ ရွင္မိထပ္ တို႔မွ သကၠရာဇ္ (၇၇၁) တနလၤာေန႔ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ငယ္မည္ မင္းထန္ ျဖစ္သည္။ 

အရြယ္ေရာက္ေသာ္ သာသနာ့ေဘာင္ ၀င္၍ ရွင္ဓမၼဓရ ဘြဲ႕ေတာ္ျဖင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ သို႔ စာသင္ သြားသည္၊ သူႏွင့္ အတူ ပဲခူး ပုဂံေတာင္သား ရွင္ဓမၼၪာဏလည္း အတူပါသြားသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေနာင္ ဟံသာ၀တီ ဘုရင္မႀကီးျဖစ္လာမည့္ ဗညားေထာ ဘြဲ႕ခံ(မြန္လူမ်ဳိး မ်ားက ရွင္ေစာပု ကို ေစာပို႔မယ္ ဟု ေခၚၾကသည္) ရွင္ေစာပု သည္ အင္း၀ဘုရင္ ၏ မိဘုရားအျဖစ္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ သို႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 

အင္း၀ တြင္ လုံး၀ မေပ်ာ္ပိုက္သျဖင့္ ဟံသာ ၀တီ(ပဲခူး)သား ရဟန္းႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ ရွင္ဓမၼဓရႏွင့္ ရွင္ဓမၼၪာဏ တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ရွင္ေစာပု အား ဟံသာ၀တီ (ပဲခူး) သို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ ကာလတြင္ ရွင္ေစာပု ၏ အသက္သည္ (၅၃)ႏွစ္ ထဲေရာက္ၿပီျဖစ္ သည္။ 

ရွင္ေစာပု ကုိ ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ ရာဇာဓိရာဇ္ မင္းႏွင့္ မိဖုရား သုဒၶမာယာ တို႔မွ သကၠရာဇ္ (၇၅၇)ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း (၁၂)၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ တြင္ ဖြားျမင္ ခဲ့သည္။ အသက္ (၁၅)ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ရာဇာဓိရာဇ္မင္း ၏တူေတာ္ သမိန္စည္သူႏွင့္ လက္ဆက္ခဲ့သည္။ 

၎ႏွင့္ သမီး သမိန္တကာေတာ္ႏွင့္ ႏွဲတကာသင္ သမီးႏွစ္ဦး ဗညာဗ႐ူေခၚ သမိန္ဗ႐ူး သား တေယာက္ ဖြားျမင္သည္။ အသက္ (၂၅)ႏွစ္ တြင္ သမိန္စည္သူ ကြယ္လြန္ၿပီး အင္း၀ဘုရင္ ဆင္ျဖဴ  ရွင္၏ မိဖုရားအျဖစ္ အင္း၀ သုိ႔ပါသြားျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖင့္ ဟံသာ၀တီ (ပဲခူး) သုိ႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး ၈၁၄ ခုႏွစ္ သက္ေတာ္ (၅၃)ႏွစ္တြင္ ဧကရီ ဘြဲ႕ထူးခံ၍ ရွင္ေစာပု ဘုရင္မႀကီးျဖစ္လာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရင္မႀကီးျဖစ္ၿပီးေနာက္ မိမိအား အင္း၀ မွ ကယ္တင္ ခဲ့ေသာ ရဟန္းႏွစ္ပါး အနက္ ရွင္ဓမၼဓရ အား လူ၀တ္ လဲေစကာ သမီးေတာ္ႏွဲတကာသင္ႏွင့္ လက္ထပ္ေပးကာ ဓမၼေစတီ ဘြဲ႕ထူး ခံ၍ အိမ္ေရွ႕ဥပရာဇာ အပ္ႏွင္းေလ သည္။

ရွင္ေစာပု သည္ သကၠရာဇ္ ၈၁၄ မွ စတင္ နန္းစံ ခဲ့ၿပီး ၈၃၃ ခုႏွစ္ တြင္ သမက္ေတာ္ ဓမၼေစတီမင္းအား နန္းအပ္ ၍ ရန္ကုန္သုိ႔ႂကြ၍ နန္းစံေလသည္။ ဓမၼေစတီမင္း သည္ ရာဇာဓိပတိ ဘြဲ႕ခံ၍ ဟံသာ၀တီ ပဲခူးကုိ အုုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္ မူသည္။

ဓမၼေစတီ ဟူသည္မွာ (ဓမၼ) ပိဋကသံုးပံု တရားအဆီ အႏွစ္ တုိ႔ကုိ သိေသာေၾကာင့္ (ေစတီ) သည္ လူတို႔၏ ပူေဇာ္ရာျဖစ္၍ ဓမၼေစတီ ဟုေခၚသည္။ 

အဓိပ္ၸါယ္ကား ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုရားရွင္ေဟာၾကား အပ္ေသာ ဓမၼပိဋက သံုးပံု ၏ တရား အဆီအႏွစ္တို႔ကို သိသူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတို႔ ထက္ ျမတ္ကာ လူတို႔၏ ပူေဇာ္ျခင္းငွာ ထုိက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼေစတီ ဟုေခၚ ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ရာမာဓိပတိ ဆိုသည္ကား ကုသိမတိုင္း= ပုသိမ္+ ဥကၠလာပတုိင္း ဟံသာ၀တီ မုတၱမတုိင္း စသည့္ မြန္တုိင္း သံုးရပ္ ကုိ တရားႏွင့္ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ ရာမာဓိပတိ၊ တနည္းအားျဖင့္ မြန္တိုင္း အားလံုး ကုိ မင္းက်င့္ တရားဆယ္ပါးႏွင့္ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မြန္ဘုရင္ တပါးျဖစ္၍ ရာမာဓိပတိေခၚဆိုေၾကာင္း ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ အေျချပဳေရးသား သည့္ ကလ်ာဏီ သိမ္ေတာ္ႀကီး သမိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဓမၼေစတီမင္း သည္ ဗုဒၶ စာေပပိဋကအရာ တြင္ သူမတူေအာင္ ကၽြမ္း က်င္ တတ္ေျမာက္သလုိ အင္းအိုင္ ဂါထာ မႏၱရား အတတ္ေတြလည္း အထူး ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဘုရင္တပါးျဖစ္သည္။

ယခု ေရႊေမာ္ေဓာရင္ျပင္ေတာ္ရွိ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ အတြင္းပုိင္း တြင္ အင္းကြက္ မ်ားကုိေတြ႕ရ သလို အျပင္ဘက္၌ လည္း မြန္-ျမန္မာ ပါဠိ စာမ်ား အျပင္ ေခါင္းေလာင္း အထက္ပုိင္းတြင္ အင္းကြက္မ်ား ကုိ ေတြ႕ ရသည္။ 

 ၎ေခါင္းေလာင္းႀကီး ၏ မ်က္ႏွာ၀ အက်ယ္သည္ ၅ ေပ ၁ လက္မ ခန္႔ရွိၿပီး ေခါင္းေလာင္းႏႈတ္ခမ္း မွ အေပၚဆံုးခ်ိတ္ကြင္း အထိ ၆ ေပခန္႔ ျမင့္သည္ ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ဓမၼေစတီမင္း သည္ လူတုိ႔၏ ပူေဇာ္ရာ ဆိုတာ မွန္ေပလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဘုရားဖူး လာသူမ်ားသည္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးအား ပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ၾက သည္ကို လည္း ေတြ႕ရသည္။

သကၠရာဇ္ ၈၃၃ ခုႏွစ္ မွ သကၠရာဇ္ ၈၅၄ ခုႏွစ္ ထိ (၂၁)ႏွစ္တုိင္ နန္းစံ ခဲ့ေသာ ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ ဓမၼေစတီမင္း သည္ သူ နန္းတက္သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ေခါင္းေလာင္း မ်ားစြာ သြန္းေလာင္းျခင္း၊ က်ဳိက္ပြန္ ဘုရား၊ ေရႊဂူႀကီး၊ ေရႊဂူေလး ဘုရား၊ ကလ်ာဏီ သိမ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ အျခား သိမ္မ်ား စြာတုိ႔ကို ေဆာက္လုပ္၍ ဟံသာ၀တီ ၌သာ မ်ားစြာ စိုးစံသည္ ကုိေတြ႕ရွိရ သည္။

 ေခါင္းေလာင္းႀကီး သည္ ဓမၼေစတီနန္းတက္ၿပီး သြန္းေလာင္း ၍ ေရႊေမာ္ေဓာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား လွဴ  ဒါန္းခဲ့ေသာ ဓမၼေစတီေခါင္း ေလာင္းအစစ္ အမွန္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ပါ၍ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ မွ ငဇင္ကာ သယ္သြားသည့္ ေၾကး ပိႆာ    ခ်ိန္ တသိန္းရွစ္ေသာင္း ရိွေသာ ေခါင္းေလာင္းႀကီး ရွိ၏ မရွိ၏၊ ေရထဲ က်၏ မက်  ၏၊ ပိႆာ     ခ်ိန္မွန္ ၏ မမွန္ ၏ေတာ့ သိလည္း မသိ၍ ေ၀လည္း မေ၀ဖန္ လိုပါ။

 ေ၀ဖန္ရန္ အတြက္လည္း ၪာဏ္ မရွိပါေၾကာင္း ႐ုိးသားစြာ ၀န္ခံပါသည္။
ယခု စာေရးသူေတြ႕ရွိ ရသည့္ ပဲခူးေရႊေမာ္ေဓာ မွ ေခါင္းေလာင္းႀကီး သည္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း အစစ္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ ထင္ရွား ေတြ႕ရွိ ရ၍ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းေတြ႕ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။မိုးျမင့္လြင္

MyanmarDaily.net shared News Watch (ေစာင့္ၾကည့္ သတင္းဂ်ာနယ္)'s photo.
August 29 at 11:24pm · မွ ကူးယူေဖၚျပသည္ ။

No comments:

Post a Comment