*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Thursday, 11 July 2013

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ၿဖစ္နိုင္ေ၇း အတြက္....
"သမၼတ ေနရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ တားျမစ္ထားသည္ဆိုေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို မျပင္ဆင္ပါက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၾသစေတးလ် အစိုးရအေနႏွင့္ အကူအညီေပးမည္မဟုတ္" ဟု  The Voice Weekly ၏ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ၌ သတင္းတက္လာေသာအခါ.......ထိုကိစၥသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ျပင္ဆင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ဖိအားေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သေဘာေပါက္ကာ........

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသူေတြ ေပ်ာ္ၾကသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကန္႔ကြက္သူေတြ မဲ့ၾကသည္။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ျပင္ဆင္ျခင္းဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေရး လမ္းပြင့္သည့္အတြက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ဝမ္းသာမိေပမယ္လို႔ ႏိုင္ငံအေရးအရၾကည့္လွ်င္ မေလ်ာ္ကန္ဟုျမင္ပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလွ်င္ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို မထိပါးသင့္ဟု ျမင္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

"မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရားဝင္ သားသမီး တစ္ဦးဦးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုတရားဝင္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခား အစိုးရ၏ ေက်းဇူး၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ခံယူ ေစာင့္ေရွာက္ ရိုေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတပါး၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ။ ထိုသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။"

အထက္က ဥပေဒကို ၾကည့္ပါက တိုင္းတပါးသားႏွင့္ လူမ်ိဳးျခားမ်ား တိုင္းျပည္အား စိုးမိုးျခယ္လွယ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒႏွင့္ တားျမစ္ထားတာ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါမယ္။

လက္ရွိျမန္မာျပည္မွာ လူမ်ိဳးျခားမ်ား စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးမ်ား၌ စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္ေနၾကတယ္ဆိုတာက ျငင္းလို႔မရတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဒီလူေတြသာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအတြင္းေတြမွာ ေရာက္ရွိေနရာယူခဲ့ၾကပါလွ်င္.......ဒါက ကြ်န္ေတာ္အပါအဝင္ မည္သည့္ျမန္မာမဆို မလိုခ်င္ဆံုး အခ်က္ပါ။ တစ္ဖက္ကလည္း ဘာသာျခား၊ လူမ်ိဳးျခား၊ တိုင္းတစ္ပါးျခားေတြ အလိုခ်င္ဆံုး အခ်က္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

တိုင္းျပည္တျပည္ရဲ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ဥပေဒႏွင့္ ကာကြယ္ရပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို မ်က္ကြယ္ျပဳရမယ္ဆိုတာ လံုးဝမျဖစ္သင့္ပါ။

အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ျပင္လိုက္သည္ ဆိုပါစို႔။ ဘာျဖစ္မလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္လာမယ္။ ေကာင္းလွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ လုပ္ႏိုင္မလဲ။ လြန္ေရာကြ်ံေရာ ၁၀ ႏွစ္ ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီ့ေနာက္ေရာ မေတြးဝံ့စရာပါ။ ဘဂၤါလီ တစ္ေယာက္လည္း သမၼတျဖစ္ပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္။ ေပါက္ေဖာ္တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနရတာကိုက ကမၻာေပၚမွာ လူဦးေရအမ်ားဆံုး တိုင္းျပည္ေတြၾကား ေနရတာ။ တကယ္လို႔မ်ား ဘဂၤါလီတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ေပါက္ေဖာ္တစ္ေယာက္မ်ား သမၼတျဖစ္ၿပီး ေဆြမ်ိဳးေတြကိုသာ ဖိတ္ေခၚလိုက္လွ်င္........
ျမန္မာဆိုတာေတာင္ ေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ေထာက္စရာတစ္ခ်က္ေတာ့ ရွိပါတယ္။ "ဥပေဒကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ဖို႔ပဲ ျပင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မဟုတ္ေတာ့လွ်င္ နဂိုရ္အတိုင္း ျပန္ထားမယ္ ဆိုရင္ေရာ" ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ ဒါက ကေလးအေတြး၊ လူၿပိန္းအေတြးပါ။ ဥပေဒဆိုတာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ ျဖစ္တဲ့တြက္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရႈံ႕ခ်ည္ႏွပ္ခ်ည္ လုပ္လို႔ မရပါဘူး။

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ျပင္ဆင္မယ့္ ကိစၥမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အရွည္ကို ၾကည့္ရပါမယ္။ ေရငတ္ေျပေစဖို႔ ေရထိန္းတံခါးကို ဖြင့္ၿပီး ေရေသာက္သလို ျဖစ္ေနပါမယ္။ ကိုယ္ေရငတ္ေျပတဲ့ အက်ိဳးကနည္းနည္း၊ ေနာက္က ဆက္ျဖစ္လာမယ့္ အိုးအိမ္ေတြ ေရႏွင့္ပါသြားမယ့္ အျပစ္ေတြက အဆံုးမရွိ ျဖစ္သြားပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ်က္စိတစ္ဆံုး ၾကည့္ရပါမယ္။ မ်က္ေမႊးတစ္ဆံုး ၾကည့္လို႔မရပါဘူး။

တနည္းအားျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ တိုင္းျပည္ကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိသာ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒကသာ တိုင္းျပည္ရဲ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို တိုင္းျပည္တည္ေနသ၍ အကာအကြယ္ျပဳေပးႏိုင္မယ္နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္
Views: 119

ဧဒင္မွ ကူးယူမွ်ေဝသည္

No comments:

Post a Comment