*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Wednesday, 17 July 2013

ေလာကီ အက်ိဳးစီပြား ႏွင္႔ ေလာကုတၱ၇ာ ခ်မ္းသာေ၇းအတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းႏွစ္မ်ိဳးယေန႔ကမၻာ့လူသား အေပါင္းတို႔သည္ အသိပညာႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ား တိုးတက္လာ သည္ႏွင့္အမွ် လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးသည္လည္း ပုိ၍ပို၍ နက္႐ိႈင္း လာခဲ့သည္။ လူအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးကို အခိုင္ၿမဲဆံုး ဖြဲ႕ေႏွာင္ထားသည္မွာ ေမတၱာပင္ ျဖစ္သည္။ ေမတၱာျဖင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံတတ္သူကို မည္သူမွ် အဆက္မျဖတ္ လိုၾကဘဲ ေဝးေန သည့္တိုင္ေအာင္ ေတြ႕လိုျမင္လို အားထားလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ တမ္းတေန ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ေမတၱာသမား အမ်ားစုသည္ အနစ္နာခံ တတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေမတၱာတရား အၿမဲထားသူသည္ 

 
အ႐ႈံးႏွင့္သာ ႀကံဳေတြ႕ရမည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ ေမတၱာသည္ မိမိထား ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာ အတြင္း၌သာ ပံုမွန္ထား ရမည္ျဖစ္ရာ အစြန္းေရာက္သည္ အထိ ေမတၱာထားလြန္း သူမ်ားအဖို႔ ေလာကီအျမင္တြင္ အ႐ံႈးႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေမတၱာတရားသည္ သတၱဝါအားလံုးအေပၚ ခ်စ္ခင္စာနာစိတ္ျဖင့္ အက်ဳိး စီးပြားကိုလို လားသည့္ သေဘာတရား ျဖစ္သည္။ ေမတၱာသည္ ပါရမီဆယ္ပါးတြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္သည့္ ပညာ ပါရမီကဲ့သို႔ အျမင့္ဆံုး အထြတ္အထိပ္ မဟုတ္ေပ။ ေမတၱာ၏ အက်ဳိးအာနိသင္ မ်ားမွာ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရျခင္း၊ ခ်မ္းသာစြာ ႏိုးရျခင္း၊ မေကာင္းေသာ အိပ္မက္မ်ား မျမင္မက္ျခင္း၊ လူတို႔ ခ်စ္ခင္ၾကျခင္း၊ နတ္တို႔ ခ်စ္ခင္ၾကျခင္း၊ နတ္တို႔က ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ မီးေဘး အဆိပ္ေဘးႏွင့္ လက္နက္ ေဘးတို႔ မထိရွျခင္း၊ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာၾကည္လင္ျခင္း၊ မေတြမေဝ ေသရျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ မဂ္ဥာဏ္ကို ထိုးထြင္းသိျမင္ ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
လူသည္ ကုိယ့္အက်ဳိးစီးပြားကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ မည္မွ်ေဆာင္ ၾကဥ္းခဲ့သည္ျဖစ္ေစ မိမိအႀကိဳက္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ မလိုက္ေလ်ာသည္ႏွင့္ ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထားတတ္ ၾကျပန္သည္။ အခက္အခဲ ေတြ႕စဥ္၊ ဒုကၡေရာက္စဥ္၊ စိတ္ဓာတ္က်ေနစဥ္ အတြင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ကူညီခဲ့ဖူး ေသာ္လည္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ မလိုက္ေလ်ာမိလွ်င္မူ ရန္သူသဖြယ္ သေဘာ ထားတတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔အႀကိဳက္ကို နတ္မလိုက္ႏိုင္ဟု ဆိုၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔သေဘာ လူ႔မေနာသည္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ လူသာမန္ အမ်ားစု၌ ထိုကဲ့သို႔ စိတ္သေဘာ ရွိၾကသည္မွာ အျပစ္တင္ ရန္မလိုေပ။ လူအခ်င္းခ်င္း ၾကင္နာစိတ္၊ က႐ုဏာစိတ္၊ စာနာစိတ္၊ အခ်င္းခ်င္း ကူညီ႐ိုင္းပင္း စိတ္မ်ား ကင္းမဲ့သြားလွ်င္ သူတစ္ပါးအေပၚ မုဒိတာပြားလို စိတ္မ်ား မျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ေတာ့ေပ။
လူ႔ေလာကသည္ အေကာင္းႏွင့္ အဆိုး ဒြန္တြဲလ်က္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းသူမ်ားရွိသလို မေကာင္းသူမ်ားလည္း ရွိမည္။ ေကာင္းေသာ မိတ္ေဆြ၊ ေကာင္းေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ရွိသည့္နည္းတူ မေကာင္းေသာ မိတ္ေဆြ၊ မေကာင္းေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတြလည္း ေတြ႕ရမည္။ မိမိအက်ဳိး ရလဒ္ကို အဟန္႔အတား ျပဳသူႏွင့္မိမိအား စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ ျဖစ္ေစသူတို႔ေၾကာင့္ လူအားလံုး မေကာင္းဟု ညည္းညဴေနရန္ မသင့္ေပ။
မိမိျဖတ္ သန္းခဲ့ရေသာ ဘဝခရီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္  ယခုအသက္  အရြယ္အထိ မိတ္ေဆြ ေကာင္း မည္ေရြ႕မည္မွ် ရွိခဲ့သည္ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက သိႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သူေတာ္မွ ကိုယ္ေကာင္း မျဖစ္ေစဘဲ ကိုယ္ေကာင္းမွ သူေတာ္မည္ကို သတိျပဳၾကရန္ႏွင့္ သူေတာ္၍ ကိုယ္ေကာင္းၿပီး ကိုယ္ေတာ္၍ ကုိယ္ေကာင္းမွသာ ဘဝခရီး ေျဖာင့္ျဖဴးမည္ဟု ပညာရွိမ်ား မိန္႔မွာခဲ့ၾကသည္။
သို႔ျဖစ္၍ လူအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးတြင္ ေလာကသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ေလာကီ ဗဟုသုတ အၾကား အျမင္ကို ေပးေသာ  မိတ္ေဆြႏွင့္ ေလာကုတၱရာ အတြက္ ခ်မ္းသာႏိုင္သည့္ ေလာကုတၱရာ ဗဟုသုတ အၾကားအျမင္ကို ေပးေသာ မိတ္ေဆြဟူေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း ႏွစ္မ်ဳိးကိုသာ ေမတၱာထား၍ ရွာေဖြေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ ၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။   ။
                      
                                                             ၿမ၀တီသတင္း မွ ကူးယူေဖၚၿပသည္.......

No comments:

Post a Comment