*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 17 August 2013

အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဆဲဆိုမႈမ်ားကို ရုရွား၌ တားဆီးသြားမည္
ရုရွားနိုုင္ငံရိွ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား အတြင္း ရိုင္းပ်ေသာ အေရးအသားမ်ားနွင့္ ဆဲဆိုမႈမ်ားကို တားဆီးသြားနိုင္ရန္ ရုရွားအစိုးရက စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွသည္။ ထိုသို့ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား မနွစ္ျမိဳ႔ဖြယ္ အမူအက်င့္မ်ား ကူးစက္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ရုရွားနိုင္ငံရိွ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားအတြင္း ဆဲဆိုေသာ စကားလံုးမ်ား ပါရိွလာပါက ထို၀က္ဘ္ဆိုက္ကို တားဆီး အေရးယူသြားမည္ ဟု အစိုးရ ထိပ္တန္းအရာရိွ တစ္ဦးျဖစ္သူ ယီလီနာမစ္ဇူလီနာက 

 
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အသံုးျပဳေသာ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား အတြင္း အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ရုရွားဘာသာ အပါအ၀င္ နိုင္ငံအတြင္း အသံုးျပဳမွူ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေသာ ဘာသာေလးမိ်ဳးအျဖစ္ ဆဲဆိုေသာ ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ား ပါ၀င္လာပါက ထို၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ၂၄ နာရီအတြင္း ပိတ္ပစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ရုရွားအစိုးရ၏ ထိုသို႔ ကန့႔္သတ္မႈအေပၚ ကမၻာ့ လူ့အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ အဖဲြ့က အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့ျပီး ထိုလုပ္ရပ္သည္ ေဒသတြင္းရိွ နိုင္ငံေရး သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္မႈ တစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို့ရာတြင္ ေမာ္စကိုျမိဳ႔ ဥပေဒေရးရာ အဖဲြ့၀င္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဆာဂီ်ဆီမာေနာ့ဗ္ကမူ ထိုသို့တားျမစ္မႈသည္ လူ့အခြင့္အေရး လြတ္လပ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ လူ့အဖဲြ့အစည္းအတြင္း မလိုလားအပ္ေသာ ရိုင္းပ်မႈ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာမ်ား ယဥ္ပါးလာမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသို့ တားဆီးရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
                          Swe Sone Media Group မွမွ်ေ၀ေဖၚၿပသည္

No comments:

Post a Comment