*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 17 August 2013

တန္ဖိုးၾကီး ရတနာမ်ားကို အာကာသတြင္ ရွာေဖြရန္ နာဆာ၏ ေထာက္လွမ္းေရး ခရီးစဥ္ စတင္မည္
အေမရိကန္ အမို်းသားအာကာသ သိပၸံေအဂ်င္စီ (နာဆာ) သည္ အာကာသတြင္း၌ ရိွေသာ ဥကၠာခဲမ်ားအား မိုင္းျဖင့္ ေဖာက္ခဲြကာ တန္ဖိုးၾကီးေသာ ရတနာမ်ား ရွာေဖြနိုင္မည့္ နည္းလမ္းအတြက္ ျဖစ္နိုင္ေခ် ရိွ၊ မရိွကို သိရိွရန္ ေထာက္လွမ္းေရး ခရီးစဥ္ တစ္ရပ္ကို စတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အာကာသ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ သံုးသပ္မႈအရ အာကာသအတြင္း၌ ေရြ့လ်ားေနေသာ ဥကၠာခဲ၊ ဥကၠာပံ် စသည့္ အရာမ်ားထဲတြင္ ေရႊ၊ ေငြ၊ စိန္ အစရိွသည့္ တန္ဖိုးၾကီး သတၱုဳမ်ား ရိွေနနိုင္ေၾကာင္း သိရျပီး ယင္း အရာမ်ားအား ေဖာက္ခဲြရန္ နည္းလမ္းကို စဥ္းစားခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သို့ လက္ေတြ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ 


စီစဥ္ လာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ နာဆာ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၎တို့အေနျဖင့္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး ခရီးစဥ္ကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ ျပုလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားျပီး ၂၀၁၈ခုနွစ္တြင္ ျဂိုဟ္သိမ္ ဘန္နူသို့ ေရာက္ရိွျပီး ေလ့လာနိုင္မည္ဟု သိရသည္။ 

အဆိုပါ ခရီးစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့လွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ ရတနာပစၥည္း ၾကြယ္၀မႈ မ်ားစြာ ပိုမိုျမင့္မားလာမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ထားၾကျပီး တိုးတက္လာသည့္ နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ ျဂိုဟ္သိမ္မ်ား၊ ျဂိုဟ္မႊားမ်ားနွင့္ ဥကၠာခဲ၊ ဥကၠာပံ်မ်ားထံမွ အဖိုးတန္ ရတနာပစၥည္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ ၎တို့၏ ေလ့လာမႈတြင္ သံနွင့္ ေၾကးကဲ့သို႔ အရာမ်ား တည္ရိွျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရႊနွင့္ ပလက္တီနမ္ စသည့္ အရာမ်ားလည္း ရိွနိုင္သည္ ဟု သိရသည္။ ၁၀ မီတာ ၀န္းက်င္ ရိွသည့္ ျဂိုဟ္သိမ္တစ္ခုတြင္ အေလးခိ်န္ ၁,၄၃၃,၀၀၀ ေပါင္ရိွျပီး ယင္းအထဲတြင္ ေပါင္ ၁၁၀ မွာ ေရႊနွင့္ ပလက္တီနမ္တို့ ျဖစ္ေၾကာင္း အယ္ရီဇိုးနားတကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဒန္တီက ဆိုသည္။ ယခုအစီအစဥ္ကို ငါးနွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ရန္ နာဆာက မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
      Swe Sone Media Group မွမွ်ေ၀ေဖၚၿပသည္

No comments:

Post a Comment