*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Thursday, 21 November 2013

7Day မွာ ေတြ႔ရတ့ဲ သမၼတ ရဲ႕ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္ရံေတာ္


7Dayမွာ ေတြ႔ရတ့ဲ သမၼတရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္ရံေတာ္
Thursday, November 21, 2013

ဒီေန႔ထြက္တ့ဲဂ်ာနယ္မ်ားထဲမွာ ဆဲြေဆာင္မႈအရိွဆုံးက 7Day ဂ်ာနယ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

သတင္းေထာက္ ေအးသူစံ ေရးသားတ့ဲ "သမၼတ၏အမ်ဳိးသမီးကိုယ္ရံေတာ္" ဆုိတ့ဲ မ်က္ႏွာဖုံးေဆာင္းပါးနဲ႔ဓာတ္ပုံေၾကာင့္ စာဖတ္သူ အမ်ားအျပား ဒီဂ်ာနယ္ကုိ ေကာက္ကုိင္မိၾကပါလိမ့္မယ္။

(အထူးတပ္ဖဲြ႔ Special Task Force ရဲ႕ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းမွာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေနတ့ဲ ဒုရဲအုပ္ ေဒၚဇာဇာေအာင္ရဲ႕ပုံကုိ ဂ်ာနယ္မ်က္ႏွာဖုံးမွာ အခုလုိ ေတြ႔ရပါတယ္)

ကုိယ္ရံေတာ္အမည္က ဒုရဲအုပ္ ေဒၚဇာဇာေအာင္။ ၂၀၀၃ မုံရြာတကၠသုိလ္ သမုိင္းအဓိကနဲ႔ ဘဲြ႔ရ။
သင္တန္းမွာ အေကာင္းဆုံးသင္တန္းသား၊ ေသနတ္ပစ္ လက္အေျဖာင့္ဆုံး။
အထူးတပ္ဖဲြ႔ဝင္ ၂ဝဝ ထဲက ဆန္ခါတင္ေရြးခ်ယ္ထားတ့ဲ သမၼတလုံၿခဳံေရးအရာရိွမ်ားထဲက အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦးထဲမွာ သူက တေယာက္အပါအ၀င္ ျဖစ္တယ္၊ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတရာထူးရကတည္းက ကုိယ္ရံေတာ္တာ၀န္ ထမ္းခ့ဲသူျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ပိန္ပိန္္သြယ္သြယ္ သာမန္အရပ္သူ လုိ႔ ထင္ရေပမယ့္ ေယာက်္ားႀကီးငါးေယာက္ေလာက္ကုိ တၿပိဳင္နက္ လွဲသတ္ႏုိင္တ့ဲအထိ အသတ္အပုတ္ကြ်မ္းက်င္ေၾကာင္း ညႊန္းထားပါတယ္။

ေဆာင္းပါးရွင္ သတင္းေထာက္ ေအးသူစံရဲ႕ ဒီမ်က္ႏွာဖုံးေဆာင္းပါးကုိ စာဖတ္သူ အမ်ားအျပားက သေဘာက်ေနၾကပါတယ္။

ဧရာ၀တီblog

ဒီေန႔ ထြက္တ့ဲ ဂ်ာနယ္မ်ား ထဲမွာ ဆဲြေဆာင္မႈ အရိွဆုံးက 7Day ဂ်ာနယ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
...
သတင္းေထာက္ ေအးသူစံ ေရးသားတ့ဲ "သမၼတ၏ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္ရံေတာ္" ဆုိတ့ဲ မ်က္ႏွာဖုံးေဆာင္းပါးနဲ႔ ဓာတ္ပုံေၾကာင့္ စာဖတ္သူ အမ်ားအျပား ဒီဂ်ာနယ္ ကုိ ေကာက္ကုိင္ မိၾကပါလိမ့္မယ္။

(အထူးတပ္ဖဲြ႔ Special Task Force ရဲ႕ ေလ့က်င့္ေရးကြင္း မွာ သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေနတ့ဲ ဒုရဲအုပ္ ေဒၚဇာဇာေအာင္ ရဲ႕ ပုံ ကုိ ဂ်ာနယ္မ်က္ႏွာဖုံး မွာ အခုလုိ ေတြ႔ရပါတယ္)


ကုိယ္ရံေတာ္ အမည္က ဒုရဲအုပ္ ေဒၚဇာဇာေအာင္။ 

၂၀၀၃ မုံရြာတကၠသုိလ္ သမုိင္းအဓိကနဲ႔ ဘဲြ႔ရ။
သင္တန္းမွာ အေကာင္းဆုံးသင္တန္းသား၊ ေသနတ္ပစ္ လက္အေျဖာင့္ဆုံး။
 

အထူး တပ္ဖဲြ႔ဝင္ ၂ဝဝ ထဲက ဆန္ခါတင္ေရြးခ်ယ္ ထားတ့ဲ သမၼတလုံၿခဳံေရး အရာရိွမ်ား ထဲက အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦးထဲ မွာ သူက တေယာက္ အပါအ၀င္ ျဖစ္တယ္၊ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတရာထူး ရကတည္းက ကုိယ္ရံေတာ္ တာ၀န္ ထမ္းခ့ဲ သူျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ပိန္ပိန္္သြယ္သြယ္ သာမန္အရပ္သူ လုိ႔ ထင္ရေပမယ့္ ေယာက်္ားႀကီးငါးေယာက္ေလာက္ကုိ တၿပိဳင္နက္ လွဲသတ္ႏုိင္တ့ဲအထိ အသတ္အပုတ္ကြ်မ္းက်င္ေၾကာင္း ညႊန္းထားပါတယ္။


  ေဆာင္းပါးရွင္ သတင္းေထာက္ ေအးသူစံရဲ႕ ဒီမ်က္ႏွာဖုံးေဆာင္းပါး ကုိ စာဖတ္သူ အမ်ား အျပားက သေဘာက်ေနၾကပါတယ္။

ဧရာ၀တီblog

From...Facebook


No comments:

Post a Comment