*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Thursday, 21 November 2013

အဂၤလန္ UC Lan တကၠသုိလ္တြင္ ၂၀၁၄ ၌တက္ေရာက္မည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားတုိင္း စတာလင္ ေပါင္တစ္ေထာင္ ပညာသင္ဆုရရွိမည္

 အဂၤလန္ UC Lan တကၠသုိလ္တြင္ ၂၀၁၄ ၌တက္ေရာက္မည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားတုိင္း စတာလင္ ေပါင္တစ္ေထာင္ ပညာသင္ဆုရရွိမည္
Thursday, November 21, 2013

အဂၤလန္ႏုိင္ငံရွိ University of Central Lancashire (UC Lan) တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း တက္ ေရာက္ၾကမည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတိုင္းကုိ စတာလင္ေပါင္တစ္ေထာင္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေက်ာင္းတြင္ အႏုပညာ၊ ဒီဇုိင္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္သဘာဝသိပၸံ၊ က်န္းမာေရး၊ သတင္းစာပညာ၊ စီးပြားေရး၊ ဥပေဒပညာ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေရးရာ၊ ေဆးဝါးေဗဒႏွင့္ ဇီဝေဆးသိပၸံ၊ စိတ္ပညာ၊ လူမႈေရး၊ အားက စားစသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ဘဲြ႕ႀကိဳႏွင့္ဘဲြ႕လြန္အထိ တက္ေရာက္သင္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

"ဒီပညာသင္ဆုက ဘယ္ဘာသာရပ္ကုိမဆုိ တက္ေရာက္မယ့္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတုိင္းကုိေပး အပ္သြားမွာပါ။ ေအဘီအီးဒီပလုိမာနဲ႔ ပုိလီတကၠနစ္ဘာသာရပ္ေတြ တက္ေရာက္ၿပီးတဲ့ေက်ာင္းသား ေတြက သူတုိ႔တက္ခ်င္တဲ့ဘာသာရပ္နဲ႔ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ကုိ တုိက္႐ုိက္တက္လုိ႔ရတယ္။ ဒီေက်ာင္းသား ေတြကုိလဲ ေပးအပ္သြားမယ္" ဟု Regent မွ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေဇာ္ေဇာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ ဖုန္း ၀၉-၅၀၁၉၈၇၀ သုိ႔ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

The Flower News Journal


Thursday, November 21, 2013

အဂၤလန္ႏုိင္ငံရွိ University of Central Lancashire (UC Lan) တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း တက္ ေရာက္ၾက မည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတိုင္းကုိ စတာလင္ေပါင္တစ္ေထာင္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေက်ာင္းတြင္ အႏုပညာ၊ ဒီဇုိင္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သဘာဝသိပၸံ၊ က်န္းမာေရး၊ သတင္းစာပညာ၊ စီးပြားေရး၊ ဥပေဒပညာ၊ ဘာသာ စကားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေရးရာ၊ ေဆးဝါးေဗဒႏွင့္ ဇီဝေဆးသိပၸံ၊ စိတ္ပညာ၊ လူမႈေရး၊ အားက စား စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ကုိ ဘဲြ႕ႀကိဳႏွင့္ ဘဲြ႕လြန္ အထိ တက္ေရာက္ သင္ယူႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

"ဒီ ပညာသင္ဆု က ဘယ္ ဘာသာရပ္ကုိ မဆုိ တက္ေရာက္မယ့္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတုိင္းကုိေပး အပ္သြားမွာပါ။ ေအဘီအီး ဒီပလုိမာနဲ႔ ပုိလီ တကၠနစ္ ဘာသာရပ္ေတြ တက္ေရာက္ၿပီး တဲ့ေက်ာင္း သား ေတြက သူတုိ႔ တက္ခ်င္တဲ့ ဘာသာရပ္နဲ႔ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ကုိ တုိက္႐ုိက္တက္လုိ႔ရတယ္။ 

ဒီေက်ာင္းသား ေတြကုိလဲ ေပးအပ္သြားမယ္" ဟု Regent မွ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေဇာ္ေဇာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထား လုိသူ မ်ားသည္ ဖုန္း ၀၉-၅၀၁၉၈၇၀ သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

The Flower News Journal

From...Facebook

No comments:

Post a Comment