*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Thursday, 21 November 2013

ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ သင္ၾကားေရး စနစ္ ကုိ ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္းသူ မ်ား လာေရာက္ေလ့လာမႈ ပုိမ်ားလာ

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သင္ၾကားေရးစနစ္ကုိ ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္းသူမ်ား လာေရာက္ေလ့လာမႈ ပုိမ်ားလာ
Thursday, November 21, 2013

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနမႈမ်ားအား လာေရာက္ေလ့လာလ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခား ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရ ယခုႏွစ္အတြင္း၌ ပုိမုိမ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၌ ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ေလ့လာမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အျပဳသေဘာေဆာင္ သည့္ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္မ်ားက တကၠသုိလ္အခ်င္းခ်င္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အဆုိပါတကၠသုိလ္ဆရာအသုိင္းအဝုိင္းထံမွ သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ သင္တန္းေရးရာဌာနမွဌာနမွဴး ေဒါက္တာလွေဆြက "ဆရာ တုိ႔ေက်ာင္းမွာ ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားေတြ ဒီႏွစ္ထဲမွာပုိမ်ားလာတာမွန္တယ္။ သူတုိ႔က တကၠသုိလ္ႀကီး ကုိ ေလ့လာခ်င္တာလဲပါတယ္။ ဒီမွာဘာသာရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သုေတသနလုပ္ခ်င္တာေတြလဲ ပါတယ္။ နယ္ပယ္စုံပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္မွာ အဂၤလန္က ဧည့္ပါေမာကၡလဲရွိေနလုိ႔ ေက်ာင္း သားေတြအတြက္ ပညာေတာ္သင္လႊတ္ေပးတာေတြ၊ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မယ္။ အခုျမန္မာဘာသာေလ့လာေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ ေလ့လာေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ ေလ့လာေနတဲ့ေက်ာင္းသားေတြ၊ မႏုႆေဗဒဌာနမွာလဲ ကုိရီးယားႏုိင္ငံျခားသား ေက်ာင္းသားေတြရွိေနတယ္။ အဓိကက ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ဆုိတာကုိ စိတ္ဝင္ စားၾကလုိ႔ လာတာပဲ။ အဲဒီလုိႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားေတြဝင္ထြက္သြားလာေနတာ ႏုိင္ငံရဲ႕တကၠ သုိလ္ပညာေရးအရည္အေသြးကုိလဲ တုိးျမႇင့္ႏုိင္မယ္" ဟုဆုိသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း၌ လာေရာက္ၾကသည့္ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ ကုိရီးယား၊ ထုိင္း၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ အဂၤလန္စသည့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေရွး ေဟာင္းသုေတသန၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ သုေတသနပေရာဂ်က္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေလ့လာၾကသူမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

The Yangon Times Daily
Thursday, November 21, 2013

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနမႈမ်ားအား လာေရာက္ေလ့လာလ်က္ ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခား ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူဦးေရ ယခုႏွစ္ အတြင္း၌ ပုိမုိမ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၌ ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ေလ့လာမႈ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အျပဳသေဘာေဆာင္ သည့္ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 


ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသုိလ္မ်ားက တကၠသုိလ္ အခ်င္းခ်င္း အျပဳ သေဘာေဆာင္ သည့္ ခ်ိတ္ ဆက္ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာၾကျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အဆုိပါ တကၠသုိလ္ ဆရာအသုိင္း အဝုိင္းထံမွ သိရသည္။


ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ သင္တန္းေရးရာ ဌာနမွ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာလွေဆြ က "ဆရာ တုိ႔ေက်ာင္းမွာ ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားေတြ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ပုိမ်ားလာတာ မွန္တယ္။ သူတုိ႔က တကၠသုိလ္ႀကီး ကုိ ေလ့လာခ်င္ တာလဲပါတယ္။ 


ဒီမွာ ဘာသာရပ္ေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သုေတသန လုပ္ခ်င္တာေတြလဲ ပါတယ္။ နယ္ပယ္စုံပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ မွာ အဂၤလန္က ဧည့္ပါေမာကၡလဲ ရွိေနလုိ႔ ေက်ာင္း သားေတြ အတြက္ ပညာေတာ္ သင္လႊတ္ေပးတာေတြ၊ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ ႏုိင္ မယ္။ 

အခုျမန္မာဘာသာေလ့လာေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ ေလ့လာေနတဲ့ ေက်ာင္း သားေတြ ၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ ေလ့လာေနတဲ့ေက်ာင္းသားေတြ၊ မႏုႆေ   ဗဒဌာနမွာလဲ ကုိရီးယားႏုိင္ငံျခား သား ေက်ာင္းသားေတြ ရွိေနတယ္။ 

အဓိကက ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ဆုိတာကုိ စိတ္ဝင္ စားၾကလုိ႔ လာတာပဲ။ အဲဒီလုိႏုိင္ငံ တကာ ေက်ာင္း သားေတြ ဝင္ထြက္သြား လာေနတာ ႏုိင္ငံရဲ႕တကၠ သုိလ္ပညာေရး အရည္အေသြး ကုိလဲ တုိးျမႇင့္ႏုိင္မယ္" ဟုဆုိသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း၌ လာေရာက္ၾကသည့္ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ ကုိရီးယား၊ ထုိင္း၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္အဂၤလန္စသည့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေရွး ေဟာင္းသုေတသန၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု မ်ားအေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံႏွင့္ သုေတသန ပေရာဂ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ေလ့ လာၾကသူ မ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

The Yangon Times Daily


From...Facebook


No comments:

Post a Comment