*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 11 November 2013

လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေကာက္ခံေရး ျပည္သူ ့ဆႏၵသေဘာထား ခံယူမည္ဟု လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးေျပာ


လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေကာက္ခံေရး ျပည္သူ ့ဆႏၵသေဘာထားခံယူမည္ဟု လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးေျပာ

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား တိုးျမင့္ေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ျပည္သူလူထူ သေဘထားဆႏ ၵေကာက္ခံ၍ ျပည္သူ ့အသံကိုနားေထာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး
ဦးခင္ေမာင္စိုးကေျပာသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား တိုးျမင့္ေကာက္ခံရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အသံအားနားေထာင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို ့အထင္ျမင္လြဲမွားမူမ်ားျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နိ၀င္ဘာ၁၀ ရက္ေန ့က
ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာတြင္ျပဳလုပ္သည့္ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး
ဦးခင္ေမာင္စိုးကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

" ကြၤ်န္ေတာ္ဘက္က အားနည္းခ်က္ေတြရွိခဲ့တာ ၀န္ခံပါတယ္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ေျပာသင့္တဲ့ သူေတြကိုမေျပာခဲ့မိလုိ ့ အခုလို မသိတဲ့သူေတြ ၀ိုင္းေျပာတာကိုလဲ နားလည္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ ့ျပည္သူလူထုအသံကို နားေထာင္မယ္ တစ္အိမ္တက္ဆင္းရွင္းျပျပီး ျပည္သူလူထုသေဘာထားဆႏၵကိုရယူသြားပါမယ္" ဟု လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး
ဦးခင္ေမာင္စိုးကဆိုသညိ။

လက္ရွိတြင္ လွ်ပ္စစ္မီတာတိုးျမင့္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး စက္မူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာနတို ့ ေတြ ့ဆံုျပီးျဖစ္ျပီး ထို သို ့ေတြ ့ဆံုရာတြင္ စက္မူဇုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ
လွ်ပ္စစ္မီတာခ တိုးျမင့္ေကာက္ခံျခင္းအား လက္ခံေသာ္လည္း အခ်ိန္တစ္ခု ေစာင့္ဆိုင္းေစလိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားချပန္လည္ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍
ျပည္သူလူထုအသံမ်ားကိုနားေထာင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္တြင္တင္ျပေဆြးေႏြးကာ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္၏ အဆံုးျဖတ္ကိုရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးကေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားအား အိမ္သံုးမီတာ အသံုးျပဳမူယူနစ္ ၁၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ အထက္သံုးစြဲပါက တစ္ယူနစ္လွ်င္၅၀က်ပ္ ၊ စက္မူလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယူနစ္၅၀၀၀ ေက်ာ္လွ်င္ ၁၅၀ က်ပ္နူန္းျဖင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ၂၉ရက္ေန ့
တြင္၀န္ၾကီးဌာနမွ ေၾကညာခဲ့ျပီဒ နုိ၀င္ဘာလတြင္ စတင္တိုးျမင့္ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမီတာခ တိုးျမင့္ေကာက္ခံျခင္းနင့္ပတ္သတ္၍ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြင္း ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမူမ်ားရွိခဲ့ျပီး ျပည္သူလူထုအခ်ဳိ ့က
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မူ သံုးၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

႔ႊပန္မိုး၀ါ (ရိုးရာေလး)

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား တိုးျမင့္ေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ျပည္သူလူထူ သေဘထားဆႏၵေကာက္ခံ ၍ ျပည္သူ ့အသံကိုနားေထာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စိုး ကေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား တိုးျမင့္ေကာက္ခံရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အသံအား နားေထာင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို ့အထင္ျမင္လြဲမွားမူမ်ားျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ေန ့ကျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာတြင္ျပဳလုပ္သည့္ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးခင္ေမာင္စိုးကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ " ကြၤ်န္ေတာ္႔ဘက္က အားနည္းခ်က္ေတြရွိခဲ့တာ ၀န္ခံပါတယ္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ေျပာသင့္တဲ့ သူေတြကို မေျပာခဲ့မိလုိ ့ အခုလို မသိတဲ့သူေတြ၀ိုင္းေျပာတာကိုလဲနားလည္ ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ့္အေန နဲ ့ျပည္သူလူထု အသံကို နားေထာင္မယ္ တစ္အိမ္တက္ဆင္းရွင္းျပျပီး ျပည္သူလူထုသေဘာထားဆႏၵကိုရယူသြားပါမယ္" ဟု လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီး ဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးခင္ေမာင္စိုးကဆိုသညိ။

လက္ရွိတြင္ လွ်ပ္စစ္မီတာတိုးျမင့္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး စက္မူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီး ဌာနတို ့ ေတြ ့ဆံုျပီးျဖစ္ျပီး ထို သို ့ေတြ ့ဆံုရာတြင္ စက္မူဇုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွလွ်ပ္စစ္မီတာခ တိုးျမင့္ေကာက္ ခံျခင္းအား လက္ခံေသာ္လည္း အခ်ိန္တစ္ခု ေစာင့္ဆိုင္းေစလိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 
 
အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားချပန္လည္ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ျပည္သူလူထုအသံမ်ားကိုနားေထာင္         သြားမည္ျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္တြင္တင္ျပေဆြးေႏြးကာ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္၏ အဆံုးျဖတ္ ကိုရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးကေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားအား အိမ္သံုးမီတာ အသံုးျပဳမူယူနစ္ ၁၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ အထက္သံုးစြဲပါက တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၅၀က်ပ္ ၊ စက္မူလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ယူနစ္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္လွ်င္ ၁၅၀ က်ပ္နူန္းျဖင့္ေကာက္ခံ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ၂၉ရက္ေန ့တြင္၀န္ၾကီးဌာနမွ ေၾကညာခဲ့ျပီဒ နုိ၀င္ဘာလတြင္စတင္တိုးျမင့္ေကာက္ခံ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ 
 
 
ယင္းမီတာခ တိုးျမင့္ေကာက္ခံျခင္းနင့္ပတ္သတ္၍ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြင္း ေ၀ဖန္ေျပာဆို မူမ်ားရွိခဲ့ျပီး ျပည္သူလူထုအခ်ဳိ ့ကဆႏၵထုတ္ေဖာ္မူ သံုးၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိ ရသည္။
 

ပန္မိုး၀ါ (ရိုးရာေလး)
From...Facebook

No comments:

Post a Comment