*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 11 November 2013

မိမိဘာသာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ကာကြယ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္

မိမိဘာသာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ကာကြယ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္---
Sunday, November 10, 2013

၁။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း ရင္ထဲမွာ ဘုရားတည္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာလိုက္စားတဲ့လူ သက္ဝင္ယံုၾကည္သြားတဲ့ လူတစ္ေယာက္က ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရကို တန္ဖိုးသြား၍ ဘာသာေျပာင္းသြားစရာ လံုးဝမရွိပါဘူး။

၂။ မိဘမ်ားဟာ သားသမီးေတြကို ဗုဒၶဘာသာအေမြကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုေခတ္မွာ ဒါေတြဟာ အရမ္းရွားသြားပါျပီ။ သားသမီးေတြကို ေလာကီပညာအေပၚပဲ အေမြထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ သာသနာအတြက္ အႏၱရာယ္တစ္ခုပါ။

၃။ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ေတြပဲ ဝယ္ယူအားေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါဟာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ ဆိုင္အခ်င္းခ်င္း ဝယ္ယူအားေပးျခင္းအားျဖင့္ သာသနာကို ေထာက္တည္ေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။

၄။ ဗုဒၶဘာသာ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ တန္ဖိုးထား ဆက္ဆံဖို႔ အင္မတန္လိုပါတယ္။ အခုေခတ္မွာ ဒါဟာ အင္မတန္နည္းလာပါတယ္။ ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့တည့္ မိန္းကေလးေတြအေပၚ ေဖးမကူညီဖို႔ အင္မတန္လိုပါတယ္။ တန္ဖိုးထား ဆက္ဆံဖို႔ အင္မတန္လိုပါတယ္။

အထက္ပါအခ်က္ေတြ ျပည့္စံုေနရင္ ဗုဒၶဘာသာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရရွည္တည္တံ့ေနမည္ဟု မိမိျမင္မိပါတယ္။


ဗုဒၶဘာသာေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအသင္း
 
Sunday, November 10, 2013

၁။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း ရင္ထဲမွာ ဘုရားတည္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာ လိုက္စားတဲ့လူ သက္ဝင္ယံုၾကည္သြားတဲ့ လူတစ္ေယာက္က ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရကို တန္ဖိုးသြား၍ ဘာသာေျပာင္းသြားစရာ လံုးဝမရွိပါဘူး။


၂။ မိဘမ်ားဟာ သားသမီးေတြကို ဗုဒၶဘာသာအေမြကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုေခတ္မွာ ဒါေတြဟာ အရမ္းရွားသြားပါျပီ။ သားသမီးေတြကို ေလာကီပညာအေပၚပဲ အေမြထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ သာသနာအတြက္ အႏၱရာယ္တစ္ခုပါ။

၃။ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ေတြပဲ ဝယ္ယူအားေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါဟာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ ဆိုင္အခ်င္းခ်င္း ဝယ္ယူအားေပးျခင္းအားျဖင့္ သာသနာကို ေထာက္တည္ေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။

၄။ ဗုဒၶဘာသာ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ တန္ဖိုးထား ဆက္ဆံဖို႔ အင္မတန္လိုပါတယ္။ အခုေခတ္မွာ ဒါဟာ အင္မတန္နည္းလာပါတယ္။ ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့တည့္ မိန္းကေလးေတြအေပၚ ေဖးမကူညီဖို႔ အင္မတန္လိုပါ တယ္။ တန္ဖိုးထား ဆက္ဆံဖို႔ အင္မတန္လိုပါတယ္။

အထက္ပါအခ်က္ေတြ ျပည့္စံုေနရင္ ဗုဒၶဘာသာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရရွည္တည္တံ့ေနမည္ဟု မိမိျမင္မိ ပါတယ္။


ဗုဒၶဘာသာေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအသင္

No comments:

Post a Comment