*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Wednesday, 22 January 2014

မတူညီ တဲ႕ ဘဝမ်ား

မတူညီတဲ႕ ဘဝမ်ား
*******************

တခ်ိဳ႕ဘဝေတြက ၾကမ္းတမ္းလြန္း
ပါတယ္ ။ တခ်ိဳ႕ဘဝေတြက်ေတာ႕
ပန္းခင္းေသာလမ္းမွာေလွ်ာက္လွမ္း
ေနရျပီး သာယာေအးခ်မ္းလွပါသည္ ။
ျမန္မာျပည္မွာ တခ်ိဳ႕ေသာမိဘေတြရဲ႕
သားသမီးေတြဟာ ဇိမ္ခံကားႀကီးေတြ
ကိုစီး ' အဆင္႔ျမင္႔တဲ႕ေက်ာင္းႀကီးေတြ
မွာေန ' ေကာင္းေပ႕ဆိုတဲ႕ေပၚဆန္း
ေမႊးလိုဆန္ေတြစား ' ေျခဖဝါးကို ဖုန္
မတင္ ' လိုတရ ဘဝေတြကို ပိုင္ဆိုင္
ေနၾကေပမယ္႕ တခ်ိဳ႕ေသာကေလး
ေတြရဲ႕ဘဝေတြက်ေတာ႕ မိဘမဲ႕ဘဝ
ေတြပဲမ်ားပါတယ္ ။ ထမင္းေတာင္ နပ္
မွန္ေအာင္မစားရတဲ႕ရက္ေတြမနည္း
ပါဘူး ။ ေက်ာင္းေနရဖို႕မဆိုထားနဲ႕
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတာင္ မေနႏိုင္အား
တဲ႕ကေလးေတြ ဒုနဲ႕ေဒးပါ ။ မိဘမဲ႕
ေတြဆိုေတာ႕ ေနာက္ဆံုးေတာ႔လည္း
""မိဘမဲ႕ ပရဟိတေဂဟာ""သို႕သာ
ေရာက္သြားၾကရတာပါ ။ မိဘမဲ႕ပရဟိ
တေဂဟာေတြဆီကို သြားေရာက္ျပီး
အလွဴဒါန သြားလုပ္တဲ႕အခါ ထမင္းစား
ခါနီးမွာ ကေလးေတြရဲ႕ ေမတၱာပို႕တဲ႕
အသံေလးေတြက မိမိရဲ႕ ရင္ထဲကို ျမွား
နဲ႕ခြင္းလိုက္သလိုပါပဲ ။ အမွန္အတိုင္း
ေျပာရရင္ မိဘမဲ႕ကေလးေတြရဲ႕
ေမတၱာပို႕တဲ႕အသံေလးေတြဟာ
" ရင္ခြင္း ျမွား " ေတြပါပဲ ။ ဘဝေတြက
မညီမွ်ပါဘူး ။ ျမန္မာျပည္မွာ ဘီးဂိတ္
ထက္ ခ်မ္းသာတဲ႕သူေဌးႀကီးေတြအမ်ား
ႀကီးရွိပါတယ္ ။ မယံုဘူးဆိုရင္ စစ္တမ္း
ေကာက္ၾကည္႕ၾကပါ႔လား ။ အဲဒီသူေဌး
ႀကီးေတြ မိဘမဲ႕ပရဟိတ ေဂဟာေတြ
မွာ လွဴဒါန္းတယ္ဆိုတာ တစ္ခါမွ
မၾကားဖူးပါဘူး ။ အံ႕ၾသစရာေကာင္း
ေလစြ ။ သူတို႕ေန႕စဥ္သံုးေနတဲ႕
ဘီယာဖိုးေတြထဲက တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္
ေလာက္ မိဘမဲ႕ေဂဟာေတြမွာအသံုး
ျပဳလိုက္ရရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္း
မလဲေနာ္ ။ ရရွိလာတဲ႕ဘဝဟာ
အျမဲတမ္းတည္ျမဲေနတယ္လို႕ယူဆေန
ၾကတယ္ ထင္ပါရဲ႕ ။ ဘဝဟာ တိမ္
တိုက္ေတြလိုပါပဲ ။ အလြန္ဆံုးေနရရင္
မိမိတို႕ရဲ႕သက္တမ္းဟာ (၇၅)ဆိုတာ
အမ်ားဆံုးပါပဲ ။ လူ႕ဘဝေလးမွာ
ဧည္႕သည္အျဖစ္နဲ႕ေရာက္တုန္း
ေရာက္ခိုက္ တန္ဖိုးရွိေအာင္ ေနသြား
ၾကဖို႕လိုပါတယ္ ။ ဒါ႔ေၾကာင္႕ မညီမွ်
တဲ႕ဘဝေတြကို မိမိတို႕တတ္ႏိုင္သ
ေလာက္ ညီမွ်ဘဝေလးေတြျဖစ္သြား
ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းျပီး ကူညီ ေဖးမမႈေတြ
ေပးလိုက္ၾကစို႕လား ေရႊျမန္မာတို႔ေရ

Credit-Ashineindarsarra Mdy

တခ်ိဳ႕ ဘဝေတြက ၾကမ္းတမ္း လြန္း
ပါတယ္ ။ တခ်ိဳ႕ ဘဝေတြ က်ေတာ႕ပန္းခင္းေသာ လမ္း မွာေလွ်ာက္ လွမ္း ေနရျပီး သာယာေအးခ်မ္း လွပါသည္ ။
 
ျမန္မာျပည္ မွာ တခ်ိဳ႕ေသာ မိဘေတြ ရဲ႕သားသမီးေတြ ဟာ ဇိမ္ခံ ကားႀကီးေတြကို စီး ' အဆင္႔ျမင္႔ တဲ႕ေက်ာင္းႀကီးေတြ မွာေန ' ေကာင္းေပ႕ ဆိုတဲ႕ေပၚဆန္းေမႊး လိုဆန္ေတြ စား ' ေျခဖဝါး ကို ဖုန္မတင္ ' လိုတရ ဘဝေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ေနၾကေပမယ္႕ တခ်ိဳ႕ေသာ ကေလးေတြရဲ႕ဘဝေတြ က်ေတာ႕ မိဘမဲ႕ဘဝ
ေတြပဲ မ်ားပါတယ္ ။ 

ထမင္းေတာင္ နပ္ မွန္ေအာင္ မစားရတဲ႕ရက္ေတြ မနည္းပါဘူး ။ ေက်ာင္းေန ရဖို႕ မဆို ထား နဲ႕ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းေတာင္ မေနႏိုင္ အားတဲ႕ကေလးေတြ ဒု နဲ႕ေဒးပါ ။ မိဘမဲ႕ ေတြ ဆိုေတာ႕ ေနာက္ ဆံုးေတာ႔ လည္း ""မိဘမဲ႕ ပရဟိတေဂဟာ""သို႕သာေရာက္ သြားၾကရတာပါ ။ 

မိဘမဲ႕ပရဟိတေဂဟာေတြ ဆီ ကို သြားေရာက္ျပီး အလွဴ ဒါန သြားလုပ္တဲ႕ အခါ ထမင္းစား ခါနီး မွာ ကေလးေတြ ရဲ႕ ေမတၱာပို႕ တဲ႕ အသံေလးေတြ က မိမိ ရဲ႕ ရင္ထဲ ကို ျမွားနဲ႕ ခြင္းလိုက္ သလိုပါပဲ ။ အမွန္ အတိုင္းေျပာ ရရင္ မိဘမဲ႕ ကေလးေတြ ရဲ႕ေမတၱာပို႕ တဲ႕အသံေလးေတြ ဟာ" ရင္ခြင္း ျမွား " ေတြပါပဲ ။ 
ဘဝေတြက မညီမွ်ပါဘူး ။ ျမန္မာျပည္ မွာ ဘိလ္ဂိတ္ ထက္ ခ်မ္းသာတဲ႕သူေဌးႀကီးေတြ အမ်ားႀကီး ရွိ ပါတယ္ ။ မယံုဘူး ဆိုရင္ စစ္တမ္းေကာက္ၾကည္႕ၾက ပါ႔လား ။ အဲဒီ သူေဌးႀကီးေတြ မိဘ မဲ႕ ပရဟိတ ေဂဟာေတြ မွာ လွဴဒါန္းတယ္ ဆိုတာ တစ္ခါမွ မၾကားဖူးပါဘူး ။ 

အံ႕ၾသစရာေကာင္းေလစြ ။ သူတို႕ေန႕စဥ္ သံုးေနတဲ႕ဘီယာ ဖိုးေတြ ထဲက တစ္ျပား တစ္ခ်ပ္ေလာက္ မိဘမဲ႕ေဂဟာေတြမွာ အသံုးျပဳလိုက္ ရရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္း
မလဲေနာ္ ။ 
ရရွိ လာတဲ႕ဘဝဟာ အျမဲတမ္း တည္ျမဲေနတယ္ လို႕ယူဆေနၾကတယ္ ထင္ပါရဲ႕ ။ ဘဝ ဟာ တိမ္တိုက္ေတြ လိုပါပဲ ။ အလြန္ဆံုးေနရရ င္မိမိတို႕ရဲ႕သက္တမ္းဟာ (၇၅) ဆိုတာ အမ်ားဆံုးပါပဲ ။ လူ႕ဘဝေလးမွာ ဧည္႕သည္ အျဖစ္နဲ႕ေရာက္တုန္းေရာက္ခိုက္ တန္ဖိုး ရွိေအာင္ ေနသြားၾကဖို႕လိုပါတယ္ ။ 

ဒါ႔ေၾကာင္႕ မညီမွ်တဲ႕ဘဝေတြ ကို မိမိတို႕တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ညီမွ် ဘဝေလးေတြျဖစ္ သြားေအာင္ ဝိုင္း ဝန္းျပီး ကူညီ ေဖးမ မႈေတြေပးလိုက္ၾကစို႕လား ေရႊျမန္မာတို႔ေရ.......

 


Credit-Ashineindarsarra Mdy
From... ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း) FBNo comments:

Post a Comment