*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 14 January 2014

ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ မုိဘုိင္းဖုန္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ား အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရိွႏုိင္ရန္ ေနာ္ေဝဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီဝန္ေဆာင္မႈ ေပးမည္Mon, 01/13/2014 - 12:49

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ထားသည့္ Telenor ကုမၸဏီက ၄င္းတုိ႔၏ မုိဘုိင္းဖုန္း ဆင္းကတ္မ်ားကို ေက်းလက္ ေဒသတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံမ်ား အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရိွ ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ တန္းတူေရာင္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သြား မည္ဟုသတင္း ရရိွသည္။

ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ အေျခစိုက္သည့္ Telenor ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎တို႔ေရာင္းခ်မည့္ ဆင္းကတ္မ်ားကို  အမ်ားျပည္သူ အမွန္တကယ္ သံုးစဲြႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ေရာင္းခ် မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ မ်ားတြင္ေနထုိင္ သူမ်ားအတြက္ပါ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုိကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္မႈ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ ၎တို႔၏ဆင္းကတ္မ်ားကို အလြယ္ တကူ ဝယ္ယူရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ လက္လီအေရာင္း ဆုိင္မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အႏွံ႔အျပားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပး သြား မည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတြက္ Telenor သည္ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတုိင္မ်ားကို တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၎အ တြက္ ျပည္ ပတာဝါတုိင္ တည္ေဆာက္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Apollo Towers ႏွင့္လည္း သေဘာ တူညီမႈ ရရိွထားၿပီးျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြက ဖုန္းကတ္ေတြကို ေစ်းသက္သက္သာသာ နဲ႔ ေက်းရြာေတြမွာပါ ေရာင္းေပးမယ္ ဆုိတဲ့အတြက္ ဝမ္းလည္းဝမ္းသာပါတယ္။ ေမွ်ာ္လည္းေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔လုိ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး မဟုတ္ တဲ့ ေက်းရြာေတြမွာ အခုအခ်ိန္ထိ ဖုန္းသံုးႏုိင္တာ သိပ္မရိွေသးပါဘူး” ဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕အတြင္း ရိွ ေလာင္း လံုေက်းရြာ ေဒသခံေတာင္သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ၁၅၀၀ တန္မုိဘိုင္းဖုန္း ဆင္းကတ္မ်ားကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္း ခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုေရာင္းခ်မႈပံုစံသည္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံလူတန္းစား အမ်ားစုထံသို႔ မေရာက္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္တန္ဖိုးနည္း မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားကို အေရအတြက္ သန္းသံုးဆယ္အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း ေရာင္းခ်ေပး မည္ဟု ကတိေပးထားသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ယခုလက္ ရိွအခ်ိန္ အထိ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးလ်က္ ရိွေနဆဲဟု မုိဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳလုိသူမ်ားက ဆိုၾက သည္။

-ယုဇနကိုကိုေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ မုိဘုိင္းဖုန္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ား အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရိွႏုိင္ရန္ ေနာ္ေဝဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီဝန္ေဆာင္မႈ ေပးမည္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ထားသည့္ Telenor ကုမၸဏီက ၄င္းတုိ႔၏ မုိဘုိင္းဖုန္း ဆင္းကတ္မ်ားကို ေက်းလက္ ေဒသတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံမ်ား အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရိွ ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ တန္းတူေရာင္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သြား မည္ဟုသတင္း ရရိွသည္။

ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ အေျခစိုက္သည့္ Telenor ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎တို႔ေရာင္းခ်မည့္ ဆင္းကတ္မ်ားကို  အမ်ားျပည္သူ အမွန္တကယ္ သံုးစဲြႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ေရာင္းခ် မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ မ်ားတြင္ေနထုိင္ သူမ်ားအတြက္ပါ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုိကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္မႈ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ ၎တို႔၏ဆင္းကတ္မ်ားကို အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ လက္လီအေရာင္း ဆုိင္မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အႏွံ႔အျပားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတြက္ Telenor သည္ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတုိင္မ်ားကို တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၎အတြက္ ျပည္ပတာဝါတုိင္ တည္ေဆာက္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Apollo Towers ႏွင့္လည္း သေဘာတူညီမႈ ရရိွထားၿပီးျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြက ဖုန္းကတ္ေတြကို ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ ေက်းရြာေတြမွာပါ ေရာင္းေပးမယ္ဆုိတဲ့အတြက္ ဝမ္းလည္းဝမ္းသာပါတယ္။ ေမွ်ာ္လည္းေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔လုိ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမဟုတ္တဲ့ ေက်းရြာေတြမွာ အခုအခ်ိန္ထိ ဖုန္းသံုးႏုိင္တာ သိပ္မရိွေသးပါဘူး” ဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕အတြင္းရိွ ေလာင္းလံုေက်းရြာ ေဒသခံေတာင္သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ၁၅၀၀ တန္မုိဘိုင္းဖုန္း ဆင္းကတ္မ်ားကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုေရာင္းခ်မႈပံုစံသည္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံလူတန္းစား အမ်ားစုထံသို႔ မေရာက္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္တန္ဖိုးနည္း မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားကို အေရအတြက္ သန္းသံုးဆယ္အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု ကတိေပးထားသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ယခုလက္ ရိွအခ်ိန္အထိ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးလ်က္ ရိွေနဆဲဟု မုိဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳလုိသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။
-ယုဇနကိုကို
- See more at: http://www.myanmarinternetjournal.com/content/10536#sthash.6biVKIVD.dpuf

No comments:

Post a Comment