*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 11 January 2014

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လဆန္းပိုင္း ေရာင္းခ်ေပးမည္သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္ေရာင္းခ် ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဇုန္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ စီမံကိန္း ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မတ္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။


“အစုရွယ္ယာ တစ္စုကို က
်ပ္ ၁၀၀၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ ၀ယ္ယူႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္သလို လူတစ္ေယာက္ တည္းကလည္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ၀ယ္မသြားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ့မယ္။ ဒီစီမံကိန္း ကို ႏိုင္ငံတကာကလည္း စိတ္၀င္စားမႈ ရွိေနတဲ့အျပင္ စီမံကိန္း အျမန္ဆံုး တိုးတက္ဖို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ကုမၸဏီေတြကို စိစစ္ခြင့္ျပဳ သြားမွာျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳမယ့္ ကုမၸဏီဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္ေတြကို မတ္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ေပးပါမယ္” ဟု ဦး၀င္းေအာင္က ဆိုသည္။


သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္အျဖစ္ ေျမဧက ၆၀၀၀ နီးပါးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ နယ္နိမိတ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ဖန္ခ်က္စက္႐ုံ၊ သြပ္ျပားစက္႐ုံ၊ ဖိနပ္စက္႐ုံမ်ား အပါအ၀င္ ဌာနဆုိင္ရာ၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံမ်ား အသုံးျပဳထားသည့္ အ၀န္းအ၀ုိင္းမ်ား တည္ရွိရာ ၁၃၄၅ ဒသမ ၆၄၄ ဧကကုိ ခ်န္လွပ္ထားရမည္ဟု ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပထမအဆင့္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘက္မွ မစ္ဆူဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဆူမီတိုမိုေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ မာ႐ူဘီနီ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔ ပါ၀င္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ကိုးခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံ လိုသည့္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီ အမ်ားအျပား ရွိေနေသာ္ လည္း ေျမေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ လြန္းသည္ ဟုဆိုကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တြန္႔ဆုတ္ေနေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္မည့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတြင္ ေျမေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္မႈအား လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စက္မႈဇုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ နည္းပါးေစရန္ လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။


From... Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment