*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Thursday, 16 January 2014

အတုမရွိ သံဃာ့ ညီလာခံႀကီးမွ သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ ဉာဏိႆရ၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ၁၀ ခ်က္


၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒကုိ ဆက္လက္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တုိက္တြန္းသည္။

၂။ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာ၌ ပုဂၢလဓိဌာန္ႏွင့္ လက္တေလာ အေျခအေနကုိ မၾကည့္ဘဲ ႏုိင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေရွရွည္အက်ဳိးစီးပြားကုိသာ ၾကည့္႐ႈေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းသည္။


၃။ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစနစ္၌ တုိင္းရင္းသားစာရင္း၌ မပါ၀င္ေသာ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကူညီပံ့ပုိး အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳေနၾကသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိပါးေစႏုိင္သျဖင့္ ကန္႔ကြက္သည္။ 


၄။ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားစာရင္း၌ မပါ၀င္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ျပည္လည္စိစစ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိက္တြန္းသည္။

၅။ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲတုိင္းတြင္ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္သည့္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၏ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ တုိက္တြန္းသည္။

၆။ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ အဖြဲ႕အစည္း (မ.ဘ.သ) ေခၚ ၀ံသပါလအဖြဲ႕အတြက္ အင္အားျဖစ္ေစေသာ အားေပးစကားမ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္သည္။

၇။ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စတုတၳမ႑ဳိင္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သတင္းမီဒီယာ က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ မထိခုိက္ေအာင္ မွန္ကန္မွ်တစြာ ေဖာ္ျပၾကရန္ႏွင့္ မမွန္မကန္ေဖာ္ျပမႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ အထူးတုိက္တြန္းသည္။

၈။ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိ/သူတစ္ပါး၏ အမ်ဳိးဘာသာကုိ ထိခုိက္ေစမည့္ ေဟာေျပာမႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ အထူးတုိက္တြန္းသည္။

၉။ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (မ.ဘ.သ) ေခၚ ၀ံသပါလအဖြဲ႕သည္ သာသနာ့ဥေသွ်ာင္၊ သံဃာ့ဥေသွ်ာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ၾသ၀ါဒကုိ ခံယူလ်က္ အမီွအခုိကင္းၿပီး လြတ္လပ္သည့္ အမ်ဳိးသားေရး အင္အားစုႀကီး တစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္သည္။

၁၀။ အကာအကြယ္မဲ့ေနၾကသည့္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးေကာင္းသား အမ်ဳိးေကာင္းသမီးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မည့္ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္သည္အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဤညီလာခံႀကီးက အဓိ႒ာန္ျပဳသည္ တို႔ ျဖစ္သည္။


From...Myawady
 

No comments:

Post a Comment