*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 31 January 2014

ခ်ဳ ံၾကားမွ ဘုံဖ်ားသို႔
ဘ၀ကို မည္မွ် နိမ့္ပါးႏုံခ်ာေသာ အေျခအေနမ်ဳ ိးမွ စတင္ခဲ့ရသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိမည္၊ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ ရွိမည္၊ မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲလုံ႔လ ရွိမည္ဆိုက သည္ တစ္သက္တာ ဘ၀အျပီးသတ္ ခ် ိန္၌ အျမင့္မားဆုံး ထိပ္ဆုံးေနရာကို ရရွိႏုိင္ပါသည္။

သည္လို ရရွိသြားခဲ့သူေတြ လည္း သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အေျမာက္အျမား ရွိသည္။ အထြတ္အထိပ္ သို႔ ေရာက္ရွိၾက သူေတြ၏ အတၳဳပၸတိမ်ားကို လွန္ေလွာၾကည့္လွ်င္ “
ခ်ဴ ံၾကားမွ ဘုံဖ်ားသို႔ ” တက္လာႏုိင္ခဲ့သူေတြ မ်ားျပား လွေၾကာင္း ေတြ႔ ရွိရလိမ့္မည္။
သည္လို တက္လာႏုိင္ခြင့္သည္ ပါရမီ ထူးသူတခ်ဳ ိ႔သာ ရရွိႏုိင္သည့္ မဟာအခြင့္အေရး မဟုတ္။ ဘုံဖ်ားသို႔ တက္ေသာ ေလွကားသည္ အထူး ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ကန္သတ္ထားသည့္ ေလွကားမဟုတ္။ လူတိုင္း တက္ႏုိင္သည့္ ေလွကား၊ လူတိုင္းအတြက္ ဖြင့္ထားသည့္ အခြင့္အေရးတံခါးသာ ျဖစ္သည္။

သင္သည္ စီးပြားေရး နယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားခ်င္သလား၊
အႏုပညာသမားအျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ခ်င္ သ လား၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ လႊမ္းမိုး တြင္က်ယ္ခ်င္သလား၊ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ ႏုိင္ငံေရး သမားတစ္ေယာက္ အျဖစ္ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ခ်င္ပါသလား။

ဘယ္အရာမဆို ျဖစ္လာႏုိင္ခြင့္ သင့္မွာ ရွိေနသည္။

အေရးၾကီးသည္က အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ဇြဲလု႔ံလ ျဖစ္သည္။

ေရွးဦးစြာ သင့္ကိုယ္သင္ သာမန္ ဘ၀ႏွင့္ မတင္းတိမ္ႏုိင္ေသာဆႏၵ ရွိရမည္။ ပီျပင္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ဘ၀တစ္ခု တည္ေဆာက္မည္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိရမည္။

ဒုတိယ၊ ထိုသို႔ေသာ ဘ၀တစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေ
ရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားစရာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား စနစ္တက် ခ်မွတ္ တတ္ရမည္။

တတိယ၊ အေျမာ္အျမင္ ရွိစြာ ခ်မွတ္ထားသည့္ ယင္းလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲ လုံ႔လျဖင့္ ေရရွည္ စြဲျမဲစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရဲရမည္။

သည္ အတိုင္း လုပ္ႏုိင္လွ်င္ သင္လည္း “ ပုဂၢိဳလ္ထူး ” တစ္ေယာက္ မုခ် ျဖစ္လာရလိမ့္မည္။

ေဖျမင့္
Credit to ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား

K.K(ကေနာင္)

Aye Chan Mon# Credit To :စာအုပ္ၿမိဳ႕ေတာ္> ျပန္လည္ မ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။


No comments:

Post a Comment