*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 14 February 2014

ကေလးငယ္ေတြအေပၚ တန္ဖိုးမထားတဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ႔မျဖစ္ေစလို

photo for news no  3 2


လူ အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာ လူေတြ အခ်င္းခ်င္း စုေပါင္းေနထိုင္ၾကတဲ့အခါမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေန ထိုင္ႏိုင္ၾကဖို႕အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ဥပေဒေတြထုတ္ျပန္ လိုက္နာၾကရပါတယ္။ 

မလိုက္နာေဖာက္ဖ်က္တဲ့လူေတြကိုလည္း တားဆီးဖို႕၊အျပစ္ေပးအေရးယူဖို႕ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။
 လူတစ္ေယာက္လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားခဲ့ရင္ အျပစ္ေပး တာထက္ ေနာက္ထပ္ အလားတူ ထပ္မံ မက်ဴးလြန္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ သိပ္္ဆိုးဝါး တဲ့သူေတြ ကို ေသဒဏ္ အျပစ္ ေပးတာတို႕၊ လူ႕အသိုင္း အဝိုင္းကေန ေခတၱဖယ္ရွားၿပီး ေထာင္ခ် ထားတာ တို႕ ျပဳလုပ္ ရပါတယ္။


လူတစ္ေယာက္ အျပစ္က်ဴးလြန္ရင္ က်ဴးလြန္သူကို အက်ဳိးဆက္အရ အျပစ္ေပးရတယ္။ အကုသိုလ္ အက်ိဳးဆက္ကို ဘယ္သူမွ ေရွာင္ရွားလို႕ မရဘူး။ ဘယ္သူကမွလည္း ခြင့္လႊတ္လို႕ မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ မွ်ေဝခံလို႔ေတာ့ ရပါတယ္။ အျပစ္က်ဴးလြန္သူ ရွိေနတဲ့ အတြက္ က်န္သူေတြ ပူပင္ေသာက ေရာက္ရ တယ္။

 အျပစ္ကင္းစင္သူေတြ ထိုသူရဲ႕က်ဴးလြန္ေစာ္ကားမႈ ကို ေနာက္တဖန္ ခံစား ၾကရမယ္။
ခါးပိုက္ႏိႈက္ တစ္ေယာက္ကို ေထာင္ထဲ ပို႕ထားရင္ သူခါးပိုက္ႏိႈက္ ခံရမယ့္သူေတြ ခါးပိုက္ႏႈိက္ ခံရမႈမွ ကင္းေဝးသြားမယ္။ သူခိုးတစ္ေယာက္ကို ေထာင္ထဲပို႔ ထားရင္ သူခိုးတာ ခံရမယ့္သူေတြ အခိုးခံ ရျခင္းမွ ကင္းေဝးသြားမယ္။

 လူသတ္သမား တစ္ေယာက္ ေထာင္ထဲ ေရာက္သြားရင္ ေနာက္ထပ္ အသတ္ခံရမယ့္ လူေတြရွင္ သန္ခြင့္ ရမယ္။ မုဒိမ္းသမားတစ္ေယာက္ ေထာင္ထဲေရာက္သြားရင္ သူ႕ရဲ႕ ေနာင္သားေကာင္ေတြ သက္သာရာ ရမယ္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္ ေထာင္ထဲေရာက္ေနရင္ အျပင္ေလာကမွာ ေနာက္ထပ္ အလိမ္ခံရမယ့္ လူေတြ အလိမ္မခံရေတာ့ဘူး။ အျခားျပစ္မႈေတြလည္း အလားတူပါဘဲ။

အမ်ားျပည္သူ ေအးခ်မ္းေဘးကင္းကြာ စြာ ေနရဖို႕ သူတစ္ပါးအေပၚ အျပစ္က်ဴးလြန္သူေတြကို လူ႕ အသိုင္း အဝိုင္းက သူ႕ေပး ႏိုင္တဲ့ အနၱရာယ္အေပၚမူတည္ၿပီး လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းကေန ေခတၱ ဖယ္ ထုတ္ထားရတယ္။

ေထာင္ေတြက အျပစ္က်ဴးလြန္သူ ကို ေနာင္တရေစၿပီး လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ကို ေနာက္ထပ္တဖန္ အျပစ္ မက်ဴးလြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ ႏိုင္သလဲဆိုတာလ အေရးႀကီးပါတယ္။ တစ္စုံတစ္ ဦးေသာ ပုဂၢိဳလ္ က လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီဆိုပါစို႕။ အဲ႔ဒီလူ ေနာင္တမရေသးရင္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့့္ျပဳသူထက္ သာမန္ျပည္သူေတြက ထိုသူရဲ႕ အျပစ္ကို ဝိုင္းဝန္းမွ်ေဝခံစားၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အျပစ္က်ဴးလြန္သူေတြ က ျပည္သူေတြအေပၚ အျပစ္မက်ဴးလြန္ႏိုင္ေအာင္ တရားဥပေဒျပဳသူေတြ၊ တရားစီရင္သူေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး အာဏာပိုင္ေတြမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြမွာ ျပည္သူ အဆင့္ ဆင့္ ပါဝင္ရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အဓိက တာဝန္ရွိသူေတြက အဆိုပါ မ႑ိဳင္ ၃-ရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားတဲ့ လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ( အမႈ မဖြင့္ဘဲ လူမသိ သူမသိ အျဖစ္ အပ်က္ေတြ မပါ ) ပိုပိုျဖစ္ပြားလာ တာ သတင္းေတြမွာေတြ႕ေနရတဲ့အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းေတြ ထုတ္ျပန္၊ အသိပညာေပး အစီအစဥ္ ေတြ ေဆာင္ရြက္၊ ရပ္ရြာထဲမွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာေတြ လုပ္ေနၾကပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာဘဲ လႊတ္ေတာ္မွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြအတြက္ ျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္မည့္ အဆို ဟာ လက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း ေတာင္မခံရဘဲ ဝိုင္းပယ္လိုက္ၾကတယ္။ ဥပေဒျပဌာန္း ထားၿပီး သားပါ တဲ့။ ေသဒဏ္ ကို အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ပယ္ဖ်က္ေနၾကၿပီတဲ့။ မွားယြင္းၿပီး ေသဒဏ္ စီရင္မိမွာ စိုးလို႕ တဲ့။ မွားယြင္းၿပီး တရားစီရင္မိမွာေတာ့ ဒီအမႈမွာသာ မဟုတ္ ျပစ္မႈတိုင္းမွာ အေရးႀကီးတာပါ။ 

မွားယြင္းစြာ တရားမစီရင္မိဖို႕ ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြ ကၽြမ္းက်င္မႈ တက္လာဖို႕၊ နည္းစနစ္နဲ႔ ပစၥည္းကိရိယာေတြ ေကာင္းမြန္လာဖို႕၊ သက္ေသခံ ဥပေဒနဲ႔ တရားစီရင္ေရးအဆင့္ဆင့္မွာ ျပဳျပင္ဖို႕ လိုအပ္တာပါ။

အျပစ္က်ဴးလြန္သူအတြက္ သက္သာခြင့္၊ ေနာင္တရခြင့့္၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ခြင့္စတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ စဥ္းစားေနခ်ိန္မွာ က်ဴးလြန္ခံရတဲ့ နစ္နာသူ ဘဝပ်က္သြားသူ တစ္ခါတစ္ရံ အသက္ပါ ေသသြားသူ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး စိတ္ဒဏ္ရာနဲ႔ အရွက္ တကြဲ အက်ိဳးနည္း ျဖစ္သြားသူေတြအတြက္ ဘယ္သူ စဥ္းစားေပးမွာလဲ။ 

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရလို႕ ေဆးရုံ ေရာက္သြား ရင္ေတာင္ မိမိကုန္က်စရိတ္နဲ႕ ေဆးကု သရတဲ့ အျဖစ္၊ ထိုက္တန္ျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ထားရင္ တဒဂၤ စိတ္မထိန္း ႏိုင္လို႔ပါဆိုတဲ့ ဆင္ေျခ မေပၚလာပါဘူး။ တစ္ခဏတာေလး မ်က္စိတမွတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ေလး အေမွာင္ေနာက္ လိုက္မိလို႕ က်ဴးလြန္မိတာပါ လို႕ ဆင္ေျခေပးတိုင္း ခြင့္လႊတ္ရရင္ လူနဲ႔တိရစာၦန္ ဘာကြာေတာ့မွာလဲ။

လက္ရွိ ဥပေဒကလုံေလာက္ပါၿပီဆိုရင္ ဒီျပစ္မႈေတြဘာေၾကာင့္ တစ္ေန႕တစ္ျခား တိုးပြားလာရတာလဲ။ ဘယ္က႑မွာ အားနည္း ေနသလဲ။ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၿပီး အေျဖရွာသင့္ပါၿပီ။ အုပ္စုပါတီစြဲေတြအေနနဲ႔ လုပ္ေနရင္ေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

ကေလးငယ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂါတ္ဆိုတာ တကယ္မယုံၾကည္ၾကတာလား။ လိင္မႈဆိုင္ ရာ သားေကာင္ ျဖစ္ေန တဲ႔က ကေလးငယ္အေရးမေဆြးေႏြးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကေလးငယ္ေတြက တန္ဖိုးမဲ့ေနသလား။ သူတို႕အေရး သူတို႕ မေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေသးတဲ့ ကေလးေတြအစား ဘယ္သူေတြ က အစားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကမွာလဲ။ စဥ္းစားၾကဖို႔လိုပါတယ္။ 

 ညႊန္႕ေအာင္ (ျမစ္မခ)
From...Search Myanmar
 

No comments:

Post a Comment