*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Sunday, 9 February 2014

ၿပည့္တန္ဆာမတုိ႔၌ ေပ်ာ္ေမြ ့ျခင္း (သုိ႔) မိမိဇနီး၌ မတင္းတိမ္နုိင္ျခင္း1779799_656547441068851_131321604_n

ဣတၳိဓုတၱျဖင့္ တရားဝင္ မိန္းမတစ္ေယာက္ မ်ွႏွင့္ အားရေက်နပ္မွဳ မရွိဘဲ မိန္းမမ်ားစြာကုိ ယူေဆာင္ ေပါင္းသင္း သည့္ မိန္းမ အယူမ်ားေသာ သူကုိ ၾကီးပြားခ်မ္းသာမွဳ ကုိ ပ်က္စီးေၾကာင္း ဟု ေဟာေတာ္မူ ပါတယ္။

“ေသတိ ဒါေရဟိ အသႏၱဳေ႒ာ၊ေဝသိယာသု ပဒုႆတိ။ ဒုႆတိ ပရဒါေရသု၊ တံ ပရာဘဝေတာမုခံ”
ထုိဂါထာရဲ့ ဆုိလုိရင္းက မိမိလက္ရွိ မယားႏွင့္ မေရာင့္ရဲ မတင္းတိမ္နုိင္ ဘဲ မိန္းမပ်က္၊ မိန္းမေပါ့ တုိ  ႔ႏွင့္ ေပ်ာ္ပါး မွဳ သူတစ္ပါး ဇနီးမယားကုိ ခုိးယူေပါင္းသင္းသူတုိ႔သည္လည္း ပစၥည္း ဥစၥာ၊ဂုဏ္သတင္း၊ က်န္း မာေရး စသည္တုိ႔မွ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးတတ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ျပည့္တန္ဆာမ ဟုေခၚေသာ မိန္းမပ်က္၊ မိန္းမေပါ့ တုိ႔ႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးလုိက္စားေလ့ရွိေသာ သူတုိ႔သည္ လြန္စြာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ဥာဏ္နည္းပါး၍ အမွန္ကုိ သိျမင္နုိင္ ခဲလွသည္။ သူတစ္ပါး ဇနီးမယားတုိ႔၌ သြားလာ ေပါင္းသင္းမွု သည္လည္း သံသရာ အျပစ္ခံရသည္ကုိထားဘိဦး။

မိမိမွာလင္ေယာက်္ား ရွိလ်ွက္ႏွင့္ တျခားေယာက်္ားအား ဆက္ဆံတတ္ေသာ မိန္းမ၏ ယုတ္ညံ့ေသာ ကုိယ္က်င့္တရား။
ေယာက်္ားတစ္ဦး တစ္ေယာက္ႏွင့္ သာမဟုတ္ ဆိတ္ကြယ္ရာ ၌ ေတြ႔သမ်ွေယာက်္ားႏွင့္ ဆက္ ဆံေတာ့ မည္ ျဖစ္ျခင္း။ ထုိထုိသေဘာရွိေသာ မိန္းမမွာျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေသာ ရုပ္ရည္အဘယ္မွာ ရွိနုိင္ပါေတာ့မည္နည္း။

ပုထုဇဥ္တုိ႔ သဘာဝ တဏွာရာဂကုိ ထိန္းသိမ္းနုိင္ျခင္း မရွိ ေသးသည္မွန္ေသာ္လည္း ဇနီးေမာင္ႏွံ အစုံျဖင့္ ေနထုိင္ျခင္းသည္ ေဖာက္ျပန္ေသာ တဏွာကုိ ထိန္းေက်ာင္းနုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေလာက ဓမၼတာ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ အစုံျဖင့္ ေနထုိင္ျခင္းသည္ ေဖာက္ျပန္ေသာ တဏွာကုိ ထိန္းေက်ာင္းနုိင္ ရန္ျဖစ္သည္။

 ေလာကဓမၼတာ ေယာက်္ားမိန္းမ သေဘာတူစြာ လက္ထပ္ မဂၤလာျပဳလုပ္ေပး၍ ကာမဂုဏ္ အာရုံႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လင္မယားအသြင္ ေနထုိင္ၾကျခင္းျဖစ္၏။

ဤသုိ႔ ေနထုိင္ေစျခင္းျဖင့္ ေယာက်္ားမွာလည္း လင့္ဝတၱရား မပ်က္ကြက္၊ မိန္းမမ်ားလည္း မယားဝတၱ ရား မပ်က္မကြက္ေစဘဲ အတူတကြ စီးပြားရွာကာ ေနထုိင္ၾကျခင္းျဖင့္ လူတုိ႔၏ ဝတၱရား ျပည့္စုံ၍ တရား သျဖင့္ ေနထုိင္ၾကသည္ဟု ဆုိနုိင္ေပသည္။ ထုိလင္ မယားစုံတြဲတုိ႔၏ အေရးၾကီးဆုံး ဝတၱရားမွာ လည္း မိမိလင္ မိမိ မယားမွလြဲ၍ တစ္ပါးေသာ ေယာက်္ားမိန္းမ တုိ႔ကုိ ျပစ္မွားေဖာက္ျပန္ျခင္း မွ ေရွာင္ ရွား ၾကရန္ျဖစ္သည္။

ကုိယ္ပုိင္ ဇနီးမယား ရွိျပီးျဖစ္ၾကပါလ်က္ တဏွာရာဂ လြန္ကဲ၍ မိမိမယား၌ မတင္းတိမ္နုိင္ဘဲ တဏွာ ၏ အလုိသုိ ႔လုိက္၍ ျပည့္တန္ဆာမ ၌ ဝင္ထြက္သြားလာ၏။ (သုိ႔မဟုတ္) သူတစ္ပါးတုိ႔၏ ဇနီးမယား၌ လြန္ၾကဴး သြားလာျခင္းကုိျပဳ၏။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးေယာက်္ားအဖုိ႔ အဆုိးရြားဆုံး ဝတၱရား ပ်က္ကြက္မွဳၾကီးပင္ျဖစ္သည္။

ကာမတဏွာ၏ သေဘာသည္ ႏြားဆုိး ႏြားရုိင္းႏွင့္ တူ၏။ သူတစ္ပါး စုိက္ပ်ဳိးထားေသာပဲခင္း၊ေျပာင္း ခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ဝင္၍ စားရမွ တင္းတိမ္ေသာ ႏြားဆုိးကဲ့သုိ႔ ကာမတဏွာလြန္ၾကဴးသူသည္လည္း သူတစ္ပါး ပုိင္နက္၊ သူတစ္ပါးဇနီးမယားတုိ႔၌ လြန္ၾကဴးေပ်ာ္ပါးရမွ တင္းတိမ္၏။ သူတစ္ပါးမယား၌ အခြင့္မသာလ်ွင္ အမ်ားသြားလာရန္ လြယ္ကူေသာ ျပည့္တန္ဆာမ၌ ဝင္ထြက္၍ ကာမတဏွာ၏ အလုိဆႏၵကုိ ျဖည့္ရေလသည္။
 

ၿပည့္တန္ဆာမ ၌ သြားလာ ဝင္ထြက္ျပဳျခင္းကား........

၁။ဂုဏ္က်က္သေရ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း။

၂။ေငြ ေၾကး ဥစၥာကုန္ျခင္း။

၃။ေသေလာက္ေသာ အနာေရာဂါ ရတတ္ျခင္းစေသာ ဆုိက်ဳိးမ်ားကုိ ၾကဳံေတြ႔ရတတ္သည္။

သူတစ္ပါး ဇနီးမယား၌ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ေသာ ပရဒါရကံ ၏ ဆုိက်ဳိးကား............

၁။အပါယ္ငရဲ၌ ၾကာရွည္ ခံရျပီး လူျဖစ္ ပါက မိန္းမ ဘဝ၌ၾကိမ္ဖန္ မ်ားစြာျဖစ္ရျခင္း။

၂။ေယာက်ၤားမဟုတ္၊ မိန္းမမဟုတ္၊ နပုန္း၊ ပ႑ဳက္ အဖန္ဖန္ျဖစ္ရျခင္း။

၃။ကု႒နူနာ စြဲကပ္ျခင္း။

၅။သက္တမ္း မေစ့ခင္ ေသျခင္း။

၆။သူတစ္ပါးသတ္ ၍ ေသျခင္းမ်ား ခံစားရေလသည္။

“ဣတၳိ ဘ႑ာန မုတၱမံ”ဟူ၍ ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူခ်က္ အရ ေယာက်္ားၿဖစ္သူတုိ႔ ပုိင္ဆုိင္သမ်ွတြင္ မိန္းမ ဘ႑ာသည္ ေယာက်္ားအတြက္ အျမတ္ဆုံး ဘ႑ာပစၥည္းျဖစ္၏။ သူတစ္ပါး မိန္းမကုိ ခုိးသူ သည္ အျမတ္ဆုံး ဘ႑ာကုိ ခုိးရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ အၾကီးဆုံး အျပစ္ထုိက္သည္။ 

မယားခုိးသူမွာ ရပ္ရြာထဲတြင္ ခုိးဆုိး လုယက္ တုိက္ခုိက္ေနေသာ ခုိးသားဓားျပတုိ႔ ထက္ အျပစ္ၾကီး၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိမူ ေရႊေငြဥစၥာ သည္ ျပင္ပမွာ တည္ေသာ ဗဟိဒၶ ပစၥည္းမွ်သာျဖစ္၍ မိန္းမ၏သႏၱာန္ မွာရွိေသာ ကာမသုခသည္  ေယာက်္ား အတြက္ ကုိယ္ပုိင္ အဇၥ်တၱပစၥည္း မည္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

စင္စစ္ ကာမအာရုံျဖင့္ ေယာက်္ားမိန္းမ ေပ်ာ္ျမဴးၾကျခင္း၊ အလုပ္သည္ မ်က္စိ မရွိေသာ တဏွာဘီလူး ပူးဝင္၍ သာႏွစ္သက္ေပ်ာ္ပါးနုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တဏွာဘီလူး ပူးဝင္ျခင္း မရွိဘဲ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ရွိ သူတုိ႔ အတြက္မူ အလြန္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ေကာင္းေသာ အျပဳအမူပင္ျဖစ္၏။ 

ကာမတဏွာ စရုိက္အားၾကီးသူ တုိ႔သည္ မိန္းမဆုိလ်ွင္ စက္ဆုတ္ေလ့မရွိၾက။ လြန္စြာႏွစ္သက္ျမတ္ နုိးၾက ၏။ မိန္းမကုိ အထူးအဆန္းလုပ္၍ အထင္ၾကီးတတ္ၾကသည္။

မိန္းမ၏ “ကာမသမၹႆ”အေတြ႔အထိ ကုိ အထင္ၾကီး ႏွစ္သက္တတ္သူမ်ားအဖုိ႔ ကာမစည္းစိမ္၌ အား မရ မတင္းတိမ္နုိင္ ဘဲရွိတတ္၏။ ထုိသူတုိ႔ ပင္လ်ွင္ ကုိယ္ပုိင္ဇနီးမယားႏွင့္ မေရာင္႔ရဲနုိင္ ဘဲ ျပည့္တန္ ဆာမႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးျခင္း ၊သူတစ္ပါးဇနီးမယား၌ လြန္ၾကဴးျခင္းတုိ႔ျဖစ္တတ္ၾကသည္။

ကာမ စရုိက္အားနည္းသူတုိ႔ကား မိန္းမ၌ စက္ဆုတ္ရြံရွာေသာ စိတ္ရွိၾကကုန္၏။ မိမိကုိယ္ပုိင္ဇနီး မယား မွာ ပင္မႏွစ္သက္စက္ဆုတ္ ဖြယ္ရာမ်ား လ်က္ရွိတတ္ရာ ျပည့္တန္ဆာမႏွင့္ သူတစ္ပါးမယား၌ အဘယ္မွာ ႏွစ္သက္ျမတ္နုိး လြန္ၾကဴး လုိစိတ္ ရွိပါအံ့နည္း။

မိန္းမျမင္တုိင္း လက္ညွဳိးထုိးလြန္ၾကဴး လုိစိတ္ရွိသူတုိ႔၏ စိတ္မွာ အလြန္အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္း၏။ ထုိသူမ်ားမွာ ျပည့္တန္ဆာမႏွင့္ ဆက္ဆံေပ်ာ္ပါး တတ္၍ ပရဒါရကံကုိ က်ဴးလြန္တတ္ေသာ က်က္သေရ မဂၤလာမဲ့၍ စိတ္ဓာတ္နုံခ်ာ ေအာက္တန္းက်ေသာသူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။

ေမတၱာျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံ တုိ႔၌ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး သစၥာရွိရွိ ျမတ္နုိးၾကင္နာစြာျဖင့္ ကုိယ္လင္ ကုိယ့္မယားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ၾကင္နာၾကပါက ပ်ဳိရြယ္သူတုိ႔သည္ အနာမဲ့စြာ အသက္ ရွည္ၾက မည္ဟု ဆုိေလသည္။ထုိမွဆက္၍ ထုိမိခင္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ပြားေသာ သေႏၶသားမွာ ဓာတ္ခုိက္၍ လိမၼာယဥ္ေက်း ေသာ သားေကာင္းသမီးေကာင္း ထြန္းကားတတ္၏။

သားစဥ္ေျမးဆက္ အဆက္ဆက္ တုိ႔မွာလည္း အသက္ရွည္ျခင္း၊က်န္းမာျခင္း စိတ္ေနစိတ္ ထား ျမင့္ျမတ္ျခင္း ၊ဥာဏ္ ပညာၾကီးျမင့္ျခင္းဟူေသာဂုဏ္တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံနုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဟာေတာ္ မူေလသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ မိမိတုိ႔၏ ရင္ေသြးမ်ဳိးဆက္သစ္တုိ႔အား....

၁။မက်န္းမာျခင္း။...

၂။အသက္တုိျခင္း။

၃။မၾကီးပြားျခင္း။

၄။စိတ္သေဘာထား ေသးသိမ္ျခင္း။

၅။ပညာဥာဏ္နဳံနဲျခင္း။

၆။ဗဟုသုတ နည္းပါးျခင္း။

၇။အမ်ဳိးကုိ မေစာင့္ေရွာက္နုိင္ျခင္း။

စေသာ အက်ဳိးယုတ္တုိ႔မွ ကင္းစင္၍ ပ်က္စီးျခင္းေဘးေဝးၾကေစရန္ မိမိဇနီးမယားမွတစ္ပါး အျခားေသာ မိန္းမတုိ႔၌ လြန္ၾကဴးေပ်ာ္ပါးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားၾကပါလ်ွင္ သားေကာင္းသမီးျမတ္တုိ႔ သန္ျမန္ စြာ ထြန္းကားနုိင္ ၾကမည္ ျဖစ္ေလသတည္း။


က်မ္းကုိး ။ ။ အရွင္ဓမၼပီယ(ေျမာင္) ၏ ပ်က္စီးျခင္းေဘးေဝးၾကပါေစ စာအုပ္။
စာဖတ္သူအားလုံးကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။-


 အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာ တကၠသုိလ္)
သူေတာ္ေကာင္းတို ့ေလွ်ာက္ေသာလမ္း


copy via melting pot 4 u
From... Search Myanmar
 

No comments:

Post a Comment