*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Wednesday, 11 June 2014

ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေလျဖတ္ ေရာ ဂါကို ကာကြယ္ ၾကစို႔


ေရေသာက္ျခင္း သည္ က်န္းမာေရး ကို အေထာက္အကူ ျပဳသည္ ကို ပညာရွင္ မ်ားက ေျပာဆုိ ထားသည္။

ျမန္မာ့႐ုိးရာ ဓေလ့ ထံုးစံ အရ ေန႔စဥ္ ေသာက္သံုးေနေသာ လက္ဖက္ေျခာက္ ခပ္ထား သည့္ ေရေႏြးၾကမ္း သည္ ေဆး တစ္ခြက္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆုိလွ်င္ မွားမည္ မထင္ေပ။ ယေန႔ သုေတသန ျပဳလုပ္မႈ အရ ေလျဖတ္ မႈ အႏၲရာယ္ ကုိ ကာကြယ္ရန္ အတြက္ ေန႔စဥ္ ေရေႏြးၾကမ္း အနည္းဆံုး ေလးခြက္ ေသာက္သံုး သင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိခဲ့သည္။

ေန႔စဥ္ ေရေႏြးၾကမ္း ေလးခြက္ႏွင့္ အထက္ ေသာက္သံုး သူသည္ ေရေႏြးၾကမ္း လံုးဝ မေသာက္ေသာ သူမ်ား ထက္ ေလျဖတ္ မႈ အႏၲရာယ္ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္း သည္ကို ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ ေရေႏြးၾကမ္း ေလးခြက္ ထက္ ေလ်ာ့နည္း စြာ ေသာက္ေသာ သူမ်ား တြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ဳိး မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေန႔စဥ္ ေရေႏြးၾကမ္း ေလးခြက္ႏွင့္ အထက္ ေသာက္ေသာ သူမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ အတြင္း ေသြးခဲႏုိင္မႈ ၂၁ ရာခုိင္ ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္း ကာ ေလျဖတ္မႈ အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည္ကို သုေတသန ျပဳလုပ္ ရွာေဖြ ေတြ႕ ရွိ ခဲ့ၾကသည္။

ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ စေတာ့ဟုမ္း ၿမိဳ႕ရွိ ကာ႐ုိ လင္စကာ တကၠသုိလ္ မွ သိပၸံ ပညာရွင္ မ်ားက အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ၇၅ဝဝဝ ခန္႔ ကို ေလ့လာခဲ့ ရာမွ အဆုိပါ ေတြ႕ရွိ ခ်က္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ တြင္ တစ္ေန႔ လွ်င္ လူ ၂ဝဝ ခန္႔ ေလျဖတ္ ၍ ေသဆံုး ခဲ့ရၿပီး အမ်ား စုမွာ မသန္စြမ္း ျဖစ္ခဲ့ရာမွ ဒုတိယ အႀကိမ္ သုိ႔မဟုတ္ တတိယ အႀကိမ္ ေလျဖတ္ ခံရပါက ေသဆံုး သြားသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။


 ေလျဖတ္ ခံ ရသူ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔သည္ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာ အတြင္း ေသြးခဲ ကာ ေသြးစီးဆင္းမႈ ရပ္တန္႔ သြားၿပီး ေလျဖတ္ ေဝဒနာ ခံစား ရကာ မသန္စြမ္း ျဖစ္ပြား ရသည္။ က်န္ လူနာမ်ားမွာ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာေပါက္ၿပီး အသက္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။

ယခင္ ေလ့လာမႈ မ်ား အရ လက္ဖက္စိမ္း က ဦးေႏွာက္ အေပၚ အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ေသာ အက်ဳိး အာနိသင္ ရွိသည္ ကုိ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ဖက္ေျခာက္ (Black Tea) က ဦးေႏွာက္အား အကာ အကြယ္ ေပးႏုိင္သည္ ဆုိေသာ အေထာက္ အထားမွာ အလြန္ ရွားပါး ပါသည္။ 


ဆြီဒင္ သိပ ၸံပညာရွင္ မ်ားက ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မွစ၍ က်န္းမာေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီး သူ လူ ၇၄၉၆၁ ဦး အား ေလ့လာ စမ္းသပ္ ခဲ့ၾကရာ ေနာက္ထပ္ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာခ်ိန္ တြင္ စမ္းသပ္ ခံသူမ်ား အနက္ လူ ၄ဝဝဝ ေက်ာ္ မွာ ေလျဖတ္ ေဝဒနာ ခံစားခဲ့ရသည္။ ယင္း လူနာ အမ်ားစုမွာ ဦးေႏွာက္ တြင္း ေသြးခဲ မႈေၾကာင့္ မစြမ္း မသန္ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။

ေလ့လာမႈ မ်ား အရ ေလျဖတ္ ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ အျခား အေၾကာင္း အရာမ်ား ျဖစ္ သည့္ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ေသြး တုိး တက္ျခင္း တုိ႔ကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မျပဳၾက ဘဲ ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္သည့္ အေလ့အထ ကို ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ ခဲ့ၾကသည္။

ပညာရွင္  မ်ားက တစ္ေန႔လွ်င္ ေရေႏြးၾကမ္း အနည္း ဆံုး ေလးခြက္ သို႔မဟုတ္ ပိုေသာက္ေသာ သူမ်ား သည္ သိသိ သာသာ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။ လက္ဖက္ ေျခာက္တြင္ ပါဝင္ေသာ ဖေလဗြန္ ႏိြဳက္ ဓာတ္ ပစၥည္း က ႏွလံုးႏွင့္ ဦးေႏွာက္ အတြက္ အေကာင္းဆံုး အကာ အကြယ္ ေပးသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ 


အဆုိပါ ဓာတ္ ပစၥည္းက ႏွလံုး ေသြးေၾကာ ဆုိင္ရာ အႏၲရာယ္ ကိုလည္း ထိေရာက္စြာ အကာ အကြယ္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္ မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ ေရေႏြးၾကမ္း အနည္း ဆံုး ေလးခြက္ ေသာက္သံုး ပါက ေလျဖတ္မႈ အႏၲရာယ္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္သည္။ 

သို႔ေသာ္ လည္း ေန႔စဥ္ ေရေႏြးၾကမ္း ေလးခြက္ႏွင့္ အထက္ ေသာက္သံုးေသာ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး တို႔သည္ ေရေႏြးၾကမ္း လံုးဝ မေသာက္သူ မ်ားထက္ ေလျဖတ္ႏုိင္မႈ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ နည္းေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ ၍ ေလျဖတ္ေရာဂါ မွ ကင္းေဝး လိုလွ်င္ ေရေႏြးၾကမ္း မ်ားမ်ား ေသာက္ပါ ဟု တုိက္တြန္း လုိက္ရ ေပသည္။ ။

From...ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment