*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 28 July 2014

သင္ မည္သည့္ ဘ၀ တြင္ ရွိသနည္း

5298_676519709067773_1159911860593201925_n

ဘုရားသခင္ က ပထမဆံုး အျဖစ္ တိရစာၦန္ တစ္ေကာင္ အား ဖန္ဆင္းေတာ္ မူသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုသတၱ၀ါ အား “သင္ဟာ အခုခ်ိန္ မွ စ၍ ျမက္ပင္ တုိ႔ကုိ စားေသာက္ ကာ သင္ ဧ။္ေက်ာေပၚတြင္ ၀န္စည္ စလယ္မ်ား တင္ေဆာင္ၿပီး ေန၀င္ မိုးခ်ဳပ္ အလုပ္လုပ္ေစ ခါ ထံုထိုင္းေသာ ျမည္း အျဖစ္နွင့္ သက္တမ္း နွစ္ ၅၀ အထိ ရွင္သန္ေနထုိင္ေစ။”

ဒီ အခါမွာ ျမည္းပုေလး က “ အရွင္….ကၽြႏ္ုပ္က ျမည္းတစ္ေကာင္ အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အထိ ေနထုိင္ရတာ မ်ားလြန္း ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္အား ႏွစ္၂၀ ပဲေပးပါ” လုိ႔ အသနားခံ ေလွ်ာက္လိုက္တယ္။
ဒီ အခါမွာ ဘုရားသခင္ က သေဘာတူ ခြင့္ျပဳလိုက္ေလသည္။


 
အဲ့ဒီေနာက္ ဘုရားသခင္ က ဒုတိယ အႀကိမ္ ေခြးတစ္ေကာင္ ကို ဖန္ဆင္းေတာ္ မူေလသည္။ “သင္ဟာ အခုခ်ိန္မွ စ၍ လူသားေတြ ရဲ့ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း အျဖစ္နွင့္ ေနထုိင္ ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထုိသူတို ႔ဧ။္ အုိးအိမ္ ကို ေစာင့္ေရွာက္ ခါ လူသား တုိ႔ ေကၽြးေသာ စားကၽြင္း စားက်န္ မ်ားကို စားေသာက္ ၍ ေခြး အျဖစ္ႏွင့္ သက္တမ္းနွစ္ေပါင္း (၃၀) အထိ ေနထုိင္ေစ” လုိ႔ေျပာဆုိ လုိက္ပါတယ္။

အဲဒီ အခါမွာ ေခြးက “အရွင္ ကၽြႏု္ပ္ က ေခြးတစ္ေကာင္ အျဖစ္ နွစ္ေပါင္း (၃၀) အထိ ေနထိုင္ ရ မယ္ ဆုိ တာ မ်ားလြန္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္ ကို (၁၅) နွစ္ပဲ ေနထုိင္ခြင့္ ေပးပါ” လို႔ေတာင္း ဆုိ လုိက္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ကလည္း ေခြး ဆႏၵကို လုိက္ေလွ်ာ သေဘာတူ ေပးလုိက္ပါတယ္။

ဘုရားသခင္ က တတိယ အႀကိမ္ အျဖစ္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ ကို ဖန္ဆင္းေတာ္ မူျပန္ေလသည္။ “သင္ဟာ အခုခ်ိန္ မွစ၍ သစ္ကုိင္း တစ္ကုိင္း မွ တစ္ကုိင္း သို႔ လႊဲယမ္း လႈပ္ရွား ကူးေျပာင္း ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ စြာ ေန ထုိင္ေစၿပီး ေမ်ာက္ အျဖစ္နွင့္ သက္တမ္း (၂၀) အထိ ေနထုိင္ေစ ”  လုိ႔ေျပာဆုိ လုိက္ပါတယ္။

ဒီ အခါမွာ ေမ်ာက္က “အရွင္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ အတြက္ နွစ္ေပါင္း(၂၀) ဆုိတာ မ်ား လြန္းပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ ကုိ (၁၀) ႏွစ္ပဲ ေပးပါ ” လို႔ ေတာင္းဆို လုိက္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ကလဲ ေမ်ာက္ဧ။္ ဆႏၵအား သေဘာတူ ခြင့္ျပဳ ခဲ့ေလသည္။

ေနာက္ဆံုး အေန နဲ႔ ဘုရားသခင္ က လူသား ကို ဖန္ဆင္းေတာ္ မူေလသည္။ သင္ဟာ အခုခ်ိန္မွ စ၍ ကိုယ္ပုိင္ဥာဏ္ စြမ္းျဖင့္ အက်ိဳး အေၾကာင္းကို ေ၀ဖန္ ပိုင္းျခားႏုိင္ ခါ ဆင္ျခင္ တံု တရားႏွင့္ ျပည့္စံု၍ တိရစာၦန္ အားလံုး တို႔ အေပၚတြင္ ဆရာ တစ္ဆူျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုး ကို ပုိင္စုိးေသာ လူသား အျဖစ္နွင့္ သက္တမ္း (၂၀) အထိ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ေစ ”

ဒီ အခါမွာ လူသား ကလည္း “အရွင္…လူသား အျဖစ္ ေနထုိင္ ရၿပီး သက္တမ္း (၂၀) အထိပဲ ေနခြင့္ ရတာ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး အတြက္ အင္မတန္ နည္းပါး လြန္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး အား ျမည္း ပုေလး ျငင္း ပယ္ ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ရယ္ ၊ ထုိေခြး မယူခ်င္ေသာ နွစ္ေပါင္း (၁၅) နွစ္ရယ္ ၊ ထုိေမ်ာက္ ျငင္းပယ္ ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀) နွစ္ ရယ္ကို ကၽြန္ေတာ့ ကို ေပးသနားပါ” လို႔ ျမည္းပု ၊ ေခြး ၊ ေမ်ာက္ တုိ ႔ကို လက္ညိဳးညႊန္ ၍ ေတာင္းဆုိေလသည္။

 ဘုရားသခင္ မွ လည္း သေဘာတူ ခြင့္ျပဳေလသည္။ ထိုအခ်ိန္ မွ စ၍ လူသား သည္ သူရရွိ ထားေသာ နွစ္(၂၀) အထိ လူငယ္ ဘ၀ျဖင့္ ေနထုိင္ ရၿပီး ထုိမွ တဖန္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ၍ ကုိယ္ပိုင္ မိသားစု ဘ၀ သို႔ ေရာက္ရွိ သြား ေသာ အခါ ျမည္း တစ္ေကာင္ဧ။္ ဘ၀ ကဲ့သုိ႔ တာ၀န္နွင့္ ၀တၱရား ေျမာက္မ်ားစြာကုိ သယ္ေဆာင္ ၍ ပင္ပန္း ဆင္းရဲစြာျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) အားေနထုိင္ ျဖတ္သန္း ရေလသည္။

ထို႔ေနာက္ အသက္ႀကီး လာ၍ သားသမီးမ်ား အရြယ္ေရာက္လာၾက ေသာ အခါ အုိးအိမ္ ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရင္း သားသမီး တုိ႔ဧ။္ ေပး ကမ္း ေကၽြးေမြး မႈႏွင့္ ေနစားေသာက္ရ ခါ ေခြး တစ္ေကာင္ ဧ။္ ဘ၀ ကဲ့သုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း (၁၅) ႏွစ္အား ျဖတ္ေက်ာ္ ေနထုိင္ရေလသည္။

အဲဒီေနာက္ အုိမင္း မစြမ္းနွင့္ အသက္ အရြယ္ ရလာေသာ အခါ သားသမီး မ်ားဧ။္ အိမ္ မ်ား သို႔ တစ္အိမ္ မွ တစ္အိမ္ ဆီ ကူးသန္း သြားလာ ၍ သားသမီး ၊ေျမးျမစ္ မ်ားအား ထိန္းေက်ာင္းၾကည့္ ႐ႈ႕ ေစာင့္ေရွာက္ ရင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါး ေနထုိင္ ရင္းျဖင့္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ ဧ။္ ဘ၀ ကဲ့သုိ႔ နွစ္ေပါင္း (၁၀) နွစ္ တုိင္ေအာင္ ေန ထိုင္ရေလသည္။

ထုိ အရာမ်ား သည္ လူသား တို႔ဧ။္ ဘ၀ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

လူ႔ ဘ၀ဧ။္ ျဖစ္စဥ္ အစ အဆံုးတြင္ ပထမ အရြယ္၌ ပ်ိဳတုန္း ရြယ္တုန္း အခ်ိန္ တြင္ လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္ စြာျဖင့္ မိမိ တို႔ ဧ။္ ကုိယ္ပုိင္ လူငယ္ ဘ၀အား ျဖတ္သန္းေနထိုင္ ခြင့္ ရၾကေလသည္။

ဒုတိယ အရြယ္ ၌ အိမ္ေထာင့္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထုတ္ ၀န္ပိုး မ်ားကို ေက်ာပိုး ၍ ျမည္းတစ္ေကာင္ အလား ပင္ပန္း ဆင္းရဲ စီးပြားရွာ ရင္း မိသားစု ဘ၀ ကုိ ျဖတ္သန္း ခြင့္ ရေလသည္။

တတိယ အရြယ္ ၌ မိမိေမြးဖြား လိုက္ေသာ သားသမီး တုိ႔ အရြယ္ေရာက္ လာၾကစဥ္ တြင္ မိမိ တို႔မွာ အနား ရ၍ အိမ္ေစာင့္ ဘ၀ျဖင့္ ထုိ သားသမီးတုိ႔ က တဖန္ၾကည့္႐ႈ႕ေကၽြးေမြး မႈျဖင့္ စားေသာက္ ရၿပီး အိမ္တစ္ အိမ္အား ေစာင့္ခြင့္ ရေနေသာ ေခြးတစ္ေကာင္ဧ ။္ ဘ၀ ကဲ့သုိ႔ မိမိ တို႔ ဘ၀ အား ရွင္သန္ျဖတ္သန္း ရေလသည္။

စတုတၳ အရြယ္ ၌ အိုမင္း လာေသာ အခါ မိမိ တို႔ သားသမီးမ်ား မွ ေမြးဖြား လာေသာ ေျမးျမစ္ မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္း ရင္းျဖင့္ တစ္အိမ္ မွ တစ္အိမ္ သုိ႔ သြားကာ ေျမးျမစ္ မ်ားနွင့္ ေပ်ာ္ပါးစြာ ေနထိုင္ ရင္း တစ္ပင္မွ တစ္ပင္ သို႔ ကူးေျပာင္း ၍ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေဆာ့ ကစားတတ္ေသာ ေမ်ာက္ တစ္ေကာင္ ဧ။္ ဘ၀ ကဲ့သို႔ မိမိတို႔ ဘ၀ ကို ေနထိုင္ ရွင္သန္ ခြင့္ ရေလသည္။

မိတ္ေဆြ ယခု စာဖတ္ေန သည့္ အခ်ိန္ တြင္ သင့္ကိုယ္ သင္ မည္သည့္ ဘ၀ျဖင့္ ရွင္သန္ေနထုိင္ သနည္း ကို သင္ ဂရုျပဳ မိေလၿပီ လား?

ထို ဂရုျပဳ မိေသာ သင္သည္ လူငယ္ လူရြယ္ အျဖစ္ မွ ေက်ာ္လြန္ ၍ ျမည္းတစ္ေကာင္ သို႔မဟုတ္ ေခြး တစ္ေကာင္ သို႔မဟုတ္ ေမ်ာက္ တစ္ေကာင္ ဧ။္ ဘ၀ ၌ ျဖစ္ေနၿပီလား?

dream
Myanmar Latest News
 

No comments:

Post a Comment