*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 8 July 2014

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေျပာၾကား သည့္ မိန္႔ခြန္း (၇.၇.၂၀၁၄)မႏၱေလးၿမိဳ႕ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက အေရးေပ ၚမိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ကို ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီ က ႏိုင္ငံပိုင္ ရုပ္သံႏွင္ ့ေရဒီယို မ်ားမွ တဆင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

အဆိုပါ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီး သူမ်ားကို ျပတ္ျပတ္ သားသား ျပင္းထန္စြာ အေရး ယူေဆာင္ ရြက္ သြားေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ က သတိေပးလိုက္သည္။ 

သမၼတေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း အျပည့္ အစံု မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။

မိဘျပည္သူ မ်ား ခင္ဗ်ား -

ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ အခုလို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရ  အေၾကာင္း အရင္းကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္း အတြင္း ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ၿမိဳ႕ေတာ္လို ႔ဆိုရမယ့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မွာ အမႈ အခင္းကိစၥတစ္ခု ကို အေၾကာင္းျပဳ ၿပီး မလိုလား အပ္တဲ့ ခ်ဲ႕ကားေသြးထိုး လံႈ႔ေဆာ္ မႈေတြေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား စိတ္မခ်မ္းသာ ဖြယ္ရာ ျဖစ္ခဲ့ ရတဲ့ ကိစၥနဲ ႔ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို ႔အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ ကို ေျပာၾကားလိုတဲ့ အတြက္ပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။


 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ကို ပ်က္ျပားေစတဲ့ အဆို ပါ ဆူပူ ရမ္းကား မႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရၾက သူမ်ားနဲ႔ ေသဆံုး သူ ႏွစ္ဦး အတြက္လည္း မိသားစု မ်ားနဲ႔ထပ္တူ ၀မ္းနည္း မိပါေၾကာင္း လည္း ေျပာ ၾကား လိုပါတယ္။ 

ကြၽန္ေတာ္တို ႔အစိုးရ စတင္  တာ၀န္ယူစဥ္ ကတည္းက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားရဲ႕ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ဟာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထမ်ား ထြန္းကား ရွင္သန္္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕ အစည္းတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားရဲ႕ အဓိက အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ မ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ စြာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆို ခြင့္နဲ႔ ေရးသား ခြင့္ မ်ား ရရွိ လာၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွာ မီဒီယာ လြတ္လပ္မႈ အျမင့္မားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ား ထဲက တစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ကိုလည္း ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ 

သို႔ေသာ္လည္း မီဒီယာ လြတ္လပ္မႈ ကို တုိင္းျပည္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ ေရးသားေျပာဆိုမႈ အစား ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး အတြက္ အႏၲရာယ္ေပးလာ ပါက တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ထိေရာက္စြာ အေရး ယူေဆာင္ ရြက္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေျပာၾကား လိုပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ကို ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ၿပီး ပြင့္လင္း လြတ္လပ္ တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ ရာမွာ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ ကေတာ့ လူ႔ အသိုက္အ၀န္းၾကား မွာ ဒီမိုကေရစီ အေလ့ အထ မ်ား ရွင္သန္ ထြန္းကားေရး ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံသား မ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕ အႏွစ္ သာရ မ်ားျဖစ္တဲ့ မတူ ကဲြျပားမႈ မ်ားကို နားလည္ လက္ခံျခင္း၊ လူ အမ်ားစု ရဲ႕ ဆႏၵႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လူနည္းစုရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ား ကိုလည္း ေလးစားျခင္း နဲ႔ မတူညီ တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား အေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္း အေျဖရွာျခင္း စတဲ့ အေလ့ အက်င့္ မ်ားကို ေမြးျမဴၾကရမွာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို ႔ႏိုင္ငံ ရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အရလည္း ႏိုင္ငံသား မ်ားဟာ မိမိတို႔ ယံုၾကည္ရာ ဘာသာ တရား မ်ားကို လြတ္လပ္ စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ အျပည့္ အ၀ေပး အပ္ထားတာ ကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ ပါတယ္။

 ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးကာလ အတြင္းမွာပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ အေနနဲ ႔လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပက ၡစိန္ေခၚ မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ ရၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ပဋိပကၡ မ်ားဟာ ဆင္းရဲ မဲြေတမႈ၊ ပညာခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နိမ့္က်မႈ စတဲ့ နက္နဲ တဲ့ အေၾကာင္း တရားမ်ား စြာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပ ၚခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထ မ်ား ရွင္သန္ ထြန္းကားတဲ့ လူ႔အဖဲြ႕ အစည္းတည္ေဆာက္ေရး ကို တမင္ေႏွာင့္ ယွက္ဖ်က္ဆီး လိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိ၇ွိ လံႈ႔ေဆာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ တာကို လည္း ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။

မိမိ တို႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား ကို ေရွး႐ႈၿပီး အတၱ ကိုေရွ႕တန္းတင္ လုပ္ေဆာင္ၾက သူမ်ား ရဲ႕ ေသြးထိုး လံႈ႔ေဆာ္ မႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္ မဲ့ျပည္သူမ်ား နာက်င္ ခံစားခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံ တကာမွာ တိုင္းျပည္ ရဲ႕ ပံုရိပ္ နဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာ ကို ညိႇဳးႏြမ္းေစ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိနဲ႔ လူ႔ အသိုက္အ၀န္းမ်ား ၾကားမွာ အမုန္း တရား မ်ား ျပန္႔ပြားၿပီး ပဋိ ပကၡျဖစ္ေအာင္ ေသြးထိုး လံႈ႔ေဆာ္ ဖန္တီးမႈ မ်ားဟာ တိုင္းျပည္ကို ဖ်က္လို ဖ်က္ဆီးျပဳ လုပ္တာ ပဲျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ မေရြးေသာ မိမိ တို႔လူ႔ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုလံုး ကို အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေစ မယ့္ လုပ္ရပ္ မ်ားျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျပတ္ျပတ္ သားသားကိုင္ တြယ္ၿပီး ျပင္းထန္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

မႏၲေလးသူ၊ မႏၲေလးသား မ်ားဟာ လူမ်ိဳး မေရြး ဘာသာ မေရြးဘဲ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာနဲ႔ အတူ ကြ ေနထိုင္ လာခဲ့ၾကတဲ့ အစဥ္အလာ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ တစ္ဦး ရဲ႕ ပဲြလမ္း သဘင္မွာ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ား မွာ တစ္ဦး က ကူညီဆင္ႏႊဲရင္း နဲ႔ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာခ်င္း မတူညီေသာ္ လည္း အသြင္တူတဲ့ မႏၲေလး သူ မႏၲေလးသား ဆိုတဲ့ ေဒသစဲြ စိတ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနၾကတဲ့ အျခားေသာေဒသ မ်ား အတြက္ ပါ အတုယူ စရာ စံျပ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ အျဖစ္လည္း ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လည္း ဒီရက္ပိုင္း အတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့တဲ့ မတည္ မၿငိမျ္ဖစ္ေအာင္ ေသြးထိုး လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို အားလံုး လက္တဲြၿပီး အသိ ရွိရိွ၊ သတိ ရွိရွိနဲ႔ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ရွိရွိ တံု႔ျပန္ႏိုင္ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ မဲ့ေသဆံုး ရမႈနဲ႔ ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးမႈ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ၀မ္းနည္း စရာကိစၥရပ္ မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ ရသည့္တိုင္ စိတ္ေျဖ သာစရာ တစ္ခု အေနနဲ႔ မႏၲေလးသူ မႏၲေလးသား မ်ားဟာ လူတစ္စု ရဲ႕ မတရား ဖန္တီးမႈကို လက္မခံဘဲ အတူ လက္တဲြၿပီး ဟန႔္တား ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

သံဃာေတာ္ မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား နဲ႔ ႏွစ္ဖက္ ဘာသာ၀င္ မ်ားက လူမႈေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိ ရပ္ဖ မ်ားဟာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေျခအေန မ်ားကို အတူ လက္တဲြရင္ဆိုင္ ခဲ့ၾကၿပီး ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း မွာ အထူး လိုအပ္ေနတဲ့ တစ္ဦးနဲ ႔တစ္ဦး အျပန္ အလွန္ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ ဆိုတဲ့ တန္ဖိုး မ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ မွာ အထင္ အရွား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ အေနနဲ႔လည္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း သာယာေရး အတြက္ အခုလို ညီ ညီၫြတ္ၫြတ္ လက္တဲြ ပ္ေဆာင္မႈ မ်ားကို အားေပးႀကိဳ ဆိုၿပီး လိုအပ္တဲ့ စီမံ ခန္႔ခဲြမႈမ်ားျပဳလုပ္ ရာမွာ အားလံုး နဲ႔အတူ လက္တဲြ လုပ္ေဆာင္ သြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

လက္ရွိ မွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ လံုၿခံဳေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ရဲ႕ အကူ အညီကို ရယူၿပီး လိုအပ္ တဲ့ စီမံ ခန္႔ခဲြမႈမ်ားကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။
အၾကမ္း ဖက္မႈ အတြင္း မွာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ား နဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစ  ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိရွိ ဖန္တီး ခဲ့သူမ်ား ကိုလည္း စံုစမ္းေဖာ္ ထုတ္ၿပီး ျပတ္ျပတ္ သားသားနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရး ယူေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ 

 ေသြးထိုး လံႈ႔ေဆာ္ မႈမ်ား နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ ဖ်က္ဆီး မႈမ်ား ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔ လံုး၀ သည္းခံ မွာ မဟုတ္ဘဲ ခ်က္ခ်င္းျပင္းျပင္း ထန္ထန္ အေရး ယူေဆာင္ရြက္ မွာျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း လည္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကား အပ္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္ နဲ႔ လူ႔ အဖြဲ႕ အစည္း ရဲ႕ အက်ဳိး ကို မေရွးရႈ ဘဲ ကိုယ္က်ဳိး အတၱကိုေရွ႕တန္း တင္ၿပီး ႏုိင္ငံကို ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား ဟာ လူမ်ဳိးတိုင္း၊ ဘာသာတိုင္း ရဲ႕ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမွာ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အခု မႏၱေလးၿမိဳ႕ မွာ လတ္တေလာျဖစ္ပြား ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡ မ်ားဟာ လူတစ္စု၊ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခု က ရည္ရြယ္ ခ်က္ ရွိရွိနဲ႔ တမင္ ဖန္တီး လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း စြာျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အခုလိုေသြးထိုး လႈံ႕ေဆာ္မႈ မ်ား၊ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားနဲ႔ ရန္ျပဳမႈ မ်ားကို ေထာက္ခံ အားေပးျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ တုန္႔ျပန္ျခင္း မျပဳဘဲ တရားဥပေဒ အတိုင္းျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံသား အားလံုးက အစိုးရနဲ႔ အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကား အပ္ပါတယ္။

 ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း အမုန္း တရားၾကီး ထြားေစမယ့္ အေျပာ အဆိုမ်ား၊ ေရးသားမႈ မ်ားနဲ႔ ျပဳမူေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား ကို အားမေပး ဘဲ ေရွာင္ရွားၾကဖို႔၊ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္မႈ မျပဳၾကဖို႔နဲ႔ အဆိုပါ အျပဳအမူ မ်ား ကို ျပတ္သားစြာ အေရး ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး က အသိရွိရွိ၊ ဥာဏ္အေျမာ္ အျမင္ၾကီးၾကီး ထားၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အထူး လုိအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ လက္ရွိမႏၱေလးမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အျခား မည္ သည့္ေန ရာေဒသမွာ မွ ထပ္မံ မျဖစ္ပြား ဖို႔နဲ႔ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ကို ပ်က္ျပားေစမယ့္ေသြးထိုး လႈံ႕ေဆာ္ မႈေတြကို လည္း တရားဥပေဒနဲ႔ အညီ ျပတ္သားစြာ အေရး ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ဖို႔ ျပည္သူ အားလံုး က အစိုးရ နဲ႔အတူ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ အပ္ပါတယ္။No comments:

Post a Comment