*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 8 July 2014

ေငြ ရွိတိုင္း မျဖစ္ႏွိင္ေသာ အရာမ်ား


ေငြရွိတိုင္း မျဖစ္ႏွိင္ေသာအရာမ်ား
---------------------------------------
ေလာကမွာေငြရွိရင္ ဘာမဆိုျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ေနၾကသူေတြအတြက္ …ေအာက္ကအခ်က္(၂၀)ကို ဖတ္ၾကည္႔ေပးပါ…………။

1.ပိုက္ဆံေပးၿပီး အစားအေသာက္ေတြ (Food) ကို မင္းဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊စားခ်င္စိတ္ (Appetite) ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။

2. ပိုက္ဆံေပးၿပီး ဟာသေတြ (Fun) ကို မင္း ဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း (Joy) ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။

3. ပိုက္ဆံေပးၿပီး အေပါစားမိန္းမေတြ အမ်ားႀကီး ကို မင္းဝယ္နုိင္လိမ္႔မယ္၊ ေမတၱာတရား (Love) ကိုဝယ္လို႔မရဘူး။

4. ပိုက္ဆံေပးၿပီး ေဆးဝါးပစၥည္းေတြ (Medicine) ကိုမင္းဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ က်န္းမာျခင္း (Health) ကိုဝယ္လို႔မရဘူး။

5. ပိုက္ဆံေပးၿပီး စာအုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး (Books) ကိုမင္းဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ အသိပညာ (Knowledge) ကိုဝယ္လို႔မရဘူး။

6. ပိုက္ဆံေပးၿပီး အိမ္ ဆိုတဲ႔ အေဆာက္အဦး (House) ကိုမင္းဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ ကိုယ္႔ေျမ ကိုယ္႔ေရနဲ႔ ရွင္သန္ရာ ဘဝ အိမ္ (Home)ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။

7. ပိုက္ဆံေပးၿပီး အိပ္ယာ အေကာင္းစားေတြ (Bed) ကိုမင္းဝယ္နိုင္လိမ္႔မယ္၊ ခ်ိဳၿမိန္စြာ အိပ္စက္ျခင္း (Sleep) ကိုဝယ္လို႔မရဘူး။

8. ပိုက္ဆံေပးၿပီး အေရးပါတဲ႔ ေနရာတစ္ေနရာ (Position) ကိုမင္းဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ ေလးစားမႈ (Respect) ကိုဝယ္လို႔မရဘူး။

9. ပိုက္ဆံေပးၿပီး ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေနတဲ႔ အဖိုးတန္ ပစၥည္းေတြ (Glitter)ကို မင္းဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ လွပ တင္႔တယ္မႈ (Beauty)ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။

10. ပိုက္ဆံေပးၿပီး နာရီ (Clock) ကို မင္း ဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ အခ်ိန္(Time) ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။

11. ပိုက္ဆံေပးၿပီး ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုး (Satellite) ကို မင္းဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ နည္းပညာ (Technique) ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။

12. ေငြေၾကာင္႔ အသိအကၽြမ္းေတြ အမ်ားႀကီး (Acquaintances) မင္းဖန္တီးနိုင္လိမ္႔မယ္၊ မိတ္ေဆြစစ္ေတြ (Friends) ကိုဝယ္လို႔မရဘူး။

13. ေငြေၾကာင္႔ အေခၽြအရံေတြ အမ်ားႀကီး (Servant) မင္းထားနိုင္လိမ္႔မယ္။ သစၥာရွိမႈ (Faithfulness) ကိုဝယ္လို႔မရဘူး။

14. အနားယူခ်ိန္ေတြ၊ အားလပ္ခ်ိန္ေတြ (Leisure) ကို မင္း ဝယ္လို႔ရခ်င္ရလိမ္႔မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း (Peace) ကိုဝယ္လို႔မရဘူး။

15. အျဖစ္ပ်က္ ေဟာင္းေတြကိုသတိမရေအာင္ ေခတ္သစ္ တစ္ခု (New Age) ကိုမင္း ဝယ္နိုင္လိမ္႔မယ္၊ လံုးဝ ေမ႔ေပ်ာက္ျခင္း (forgets) ကိုဝယ္လို႔မရဘူး။

16. ေငြပံုေပးၿပီး လူသတ္ခိုင္းလို႔ရတယ္၊ အသက္တစ္ေခ်ာင္းကိုေငြပံုေပးၿပီး ျပန္ရွင္ေအာင္လုပ္လို႔မရဘူး။

17. ေငြပံုေပးၿပီး အရွက္ကြဲေအာင္ လုပ္လို႔ရတယ္၊ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းျဖစ္သြားၿပီးရင္ေတာ႔ ေငြပံုေပးၿပီးသိကၡာဆည္လို႔မရဘူး။

18. ေငြပံုေပးၿပီး မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ မင္း တားနိုင္လိမ္႔မယ္၊လုပ္ၿပီးသြားရင္ေတာ႔ ပကတိအတိုင္းျဖစ္ေအာင္ျပန္ကာလို႔မရဘူး။

19. ေငြပံုေပးၿပီး အေကာင္းေျပာခိုင္းလို႔ ရလိမ္႔မယ္၊ အေကာင္းျမင္ခိုင္းလို႔မရဘူး။
http://www.searchmyanmar.com/link/frame/cid/38847
Credit: Original Writer 

--------------------------------------------------------------------------------------
အျခားသတင္းထူးမ်ား>> https://www.facebook.com/myanmarupdates

အေထြေထြဗဟုသုတဖတ္စရာမ်ား>>http://www.searchmyanmar.com/click/search/category/other?lang=mm 


 ေလာက မွာေငြ ရွိရင္ ဘာမဆိုျဖစ္တယ္ လို႔ ထင္ေနၾကသူေတြ အတြက္ …ေအာက္က အခ်က္(၂၀)ကို ဖတ္ၾကည္႔ေပးပါ…………။

1.ပိုက္ဆံေပးၿပီး အစား အေသာက္ေတြ (Food) ကို မင္း ဝယ္လို႔ ရလိမ္႔မယ္၊ စားခ်င္စိတ္ (Appetite) ကို ဝယ္လို ႔မရဘူး။

2. ပိုက္ဆံေပးၿပီး ဟာသေတြ (Fun) ကို မင္း ဝယ္လို႔ ရလိမ္႔မယ္ ၊ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း (Joy) ကို ဝယ္လို႔ မရဘူး။

3. ပိုက္ဆံေပးၿပီး အေပါစား မိန္းမေတြ အမ်ားႀကီး ကို မင္း ဝယ္နုိင္လိမ္႔မယ္၊ ေမတၱာတရား (Love) ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။


 
4. ပိုက္ဆံေပးၿပီး ေဆးဝါး ပစၥည္းေတြ (Medicine) ကို မင္း ဝယ္လို႔ရ လိမ္႔မယ္၊ က်န္းမာျခင္း (Health) ကို ဝယ္လို႔ မရဘူး။

5. ပိုက္ဆံေပးၿပီး စာအုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး (Books) ကို မင္း ဝယ္လို႔ ရလိမ္႔မယ္၊ အသိပညာ (Knowledge) ကို ဝယ္လို မရဘူး။

6. ပိုက္ဆံေပးၿပီး အိမ္ ဆိုတဲ႔ အေဆာက္ အဦး (House) ကို မင္း ဝယ္လို႔ ရလိမ္႔မယ္၊ ကိုယ္႔ေျမ ကိုယ္႔ေရနဲ႔ ရွင္သန္ရာ ဘဝ အိမ္ (Home)ကို ဝယ္လို႔ မရဘူး။

7. ပိုက္ဆံေပးၿပီး အိပ္ယာ အေကာင္းစားေတြ (Bed) ကို မင္း ဝယ္နိုင္လိမ္႔မယ္၊ ခ်ိဳၿမိန္စြာ အိပ္စက္ျခင္း (Sleep) ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။

8. ပိုက္ဆံေပးၿပီး အေရး ပါတဲ႔ ေနရာ တစ္ေနရာ (Position) ကို မင္း ဝယ္လို႔ ရလိမ္႔မယ္၊ ေလးစားမႈ (Respect) ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။

9. ပိုက္ဆံေပးၿပီး ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေန တဲ႔ အဖိုးတန္ ပစၥည္းေတြ (Glitter)ကို မင္း ဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ လွပ တင္႔တယ္ မႈ (Beauty) ကို ဝယ္လို႔ မရဘူး။

10. ပိုက္ဆံေပးၿပီး နာရီ (Clock) ကို မင္း ဝယ္လို႔ ရလိမ္႔မယ္၊ အခ်ိန္ (Time) ကို ဝယ္လို႔ မရဘူး။

11. ပိုက္ဆံေပးၿပီး ၿဂိဳဟ္တု တစ္လံုး (Satellite) ကို မင္း ဝယ္လို႔ ရလိမ္႔မယ္၊ နည္းပညာ (Technique) ကို ဝယ္လို ႔မရဘူး။

12. ေငြေၾကာင္႔ အသိ အကၽြမ္းေတြ အမ်ားႀကီး (Acquaintances) မင္း ဖန္တီးနိုင္ လိမ္႔မယ္၊ မိတ္ေဆြ စစ္ေတြ (Friends) ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။

13. ေငြေၾကာင္႔ အေခၽြ အရံေတြ အမ်ားႀကီး (Servant) မင္း ထားနိုင္လိမ္႔မယ္။ သစၥာ ရွိမႈ (Faithfulness) ကို ဝယ္လို႔ မရဘူး။

14. အနား ယူခ်ိန္ေတြ၊ အားလပ္ခ်ိန္ေတြ (Leisure) ကို မင္း ဝယ္လို႔ ရခ်င္ရလိမ္႔မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း (Peace) ကို ဝယ္လို႔ မရဘူး။

15. အျဖစ္ပ်က္ ေဟာင္းေတြကို သတိ မရေအာင္ ေခတ္သစ္ တစ္ခု (New Age) ကို မင္း ဝယ္နိုင္လိမ္႔မယ္၊ လံုးဝ ေမ႔ေပ်ာက္ျခင္း (forgets) ကို ဝယ္လို႔ မရဘူး။

16. ေငြပံုေပးၿပီး လူ သတ္ခိုင္းလို ႔ရတယ္၊ အသက္ တစ္ေခ်ာင္း ကိုေငြ ပံုေပးၿပီး ျပန္ ရွင္ေအာင္လုပ္လို႔ မရဘူး။

17. ေငြပံုေပးၿပီး အရွက္ ကြဲေအာင္ လုပ္လို႔ ရတယ္၊ အရွက္တကြဲ အက်ိဳး နည္းျဖစ္ သြားၿပီးရင္ေတာ႔ ေငြ ပံုေပးၿပီးသိကၡာ ဆည္လို႔မရဘူး။

18. ေငြပံုေပးၿပီး မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ မင္း တားနိုင္ လိမ္႔မယ္၊ လုပ္ၿပီး သြားရင္ေတာ႔ ပကတိ အတိုင္းျဖစ္ေအာင္ျပန္ ကာလို႔မရဘူး။

19. ေငြပံုေပးၿပီး အေကာင္းေျပာ ခိုင္းလို႔ ရလိမ္႔မယ္၊ အေကာင္းျမင္ခိုင္း လို႔မရဘူး။
Credit: Original Writer 

From...Search Myanmar 
 

No comments:

Post a Comment