*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 16 August 2014

SEA-ME-WE 3 ဆက္ေၾကာင္းျပတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွ အင္တာနက္ အသံုးျပဳ သူမ်ား ကြန္နက္ရွင္ေႏွးေကြး မႈျဖစ္စဥ္ ကို တစ္လ ခန္႔ ၾကံဳေတြ႔ရမည္

SEA-ME-WE 3 ဆက္ေၾကာင္းျပတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ား ကြန္နက္ရွင္ေႏွးေကြးမႈျဖစ္စဥ္ကို တစ္လခန္႔ ၾကံဳေတြ႔ရမည္
=============================================
ပင္လယ္ေရေအာက္ဆက္ေၾကာင္းSEA-ME-WE 3 ျပတ္ေတာက္မႈ ၾသဂုတ္၁၂ရက္ေန႔ကျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားမွာ ကြန္နက္ရွင္ေႏွးေကြးမႈျဖစ္စဥ္ကို ထပ္မံရင္ဆိုင္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွတာ၀န္ရိွအရာရိွတစ္ဦးက"ဒီဆက္ေၾကာင္းျပန္ျပင္မွာ ၁၅ရက္ကေန ရက္၃၀ေလာက္အထိၾကာႏုိင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခုကတည္းကျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္က ပုံမွန္အသံုးျပဳတဲ့ႏႈန္း ၄ပံုမွာတစ္ပံုေလာက္ပဲရႏုိင္မယ္"ဟုေျပာခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံအၾကားဆက္သြယ္ထားသည့္ SEA-ME-WE 3 ဆက္ေၾကာင္းျပတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ကလည္း အလားတူ ဆက္ေၾကာင္းမ်ားျပတ္ေတာက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကြန္နက္ရွင္ေႏွးေကြးမႈကို တစ္လထက္မနည္း ခံစားခဲ့ၾကရသည္။
 ပင္လယ္ေရေအာက္ဆက္ေၾကာင္းSEA-ME-WE 3 ျပတ္ေတာက္မႈ ၾသဂုတ္၁၂ရက္ေန႔ကျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားမွာ ကြန္နက္ရွင္ေႏွးေကြးမႈျဖစ္စဥ္ကို ထပ္မံရင္ဆိုင္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရိွ အရာရိွ တစ္ဦး က"ဒီ ဆက္ေၾကာင္းျပန္ျပင္မွာ ၁၅ရက္ ကေန ရက္ ၃၀ေလာက္ အထိၾကာႏုိင္တယ္။ 


 
 ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုကတည္း ကျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။ အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္ က ပုံမွန္ အသံုးျပဳတဲ့ႏႈ န္း ၄ပံု မွာ တစ္ပံုေလာက္ပဲ ရႏုိင္မယ္"ဟုေျပာခဲ့သည္။

ၿမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ အၾကား ဆက္သြယ္ ထားသည့္ SEA-ME-WE 3 ဆက္ေၾကာင္းျပတ္ေတာက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ ကလည္း အလားတူ ဆက္ေၾကာင္း မ်ားျပတ္ေတာက္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ကြန္နက္ရွင္ေႏွးေကြးမႈ ကို တစ္လထက္မ နည္း ခံစား ခဲ့ၾကရသည္။

From...Yangon Media Group

No comments:

Post a Comment