*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 6 September 2014

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း ေနာက္ကြယ္ က တ႐ုတ္ လူမ်ဳိး ေရွာင္စန္းျပည္သူေတြ စိတ္၀င္စားေန တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း ေနာက္ကြယ္က
တ႐ုတ္ လူမ်ဳိး ေရွာင္စန္း ။

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း တြင္ ႐ုတ္တရက္ တင္လုိက္ေသာ ၾကည့္ျမင္တုိင္ တစ္ဖက္ ကမ္း ေအးရြာ တြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း အေၾကာင္း ပြက္ေလာ႐ုိက္ ေနၾကသည္။
 
ယင္း၏ အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္ေန႔တြင္မ ူ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ တင္ဒါေခၚၿပီး မွ ေဆာင္ရြက္မည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေၾကညာ ခဲ့ရသည္။ ထုိေအးရြာ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ ဖဲြ႕စည္း လုိက္ေသာ ျမန္မာ့ေစတနာ ၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီက အေကာင ္အထည္ေဖာ ္ရန္ မူလ က လက္သိပ္ထုိး စီစဥ ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ ကုမၸဏီ အပါ အ၀င္ Yangon Crown ကုမၸဏီ၊ Crown Advance ကုမၸဏီတုိ႔ ၏ ပုိင္ရွင္ အစစ္ ကုိလည္း ျပည္သူမ်ား သိလုိ လာၾကသည္။ ထုိ ကုမၸဏီ မ်ားတြင္ နာမည္ ထည့္ မထားေသာ္လည္း အမွန ္ပုိင္ဆုိင္သူ ႏွစ္ဦးမွာ ေရွာင္စန္းႏွင့္ ေရွာင္စြတ္ဆုိသည့္ တ႐ုတ္ ညီအစ္ကုိျဖစ္သည္။

ညီျဖစ္သူ ေရွာင္စြတ္ သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္င ံမွ အင္ဂ်င္နီယာ ဘဲြ႕ ရထားသူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ စကားကုိ ေကာင္းစြာ မေျပာတတ္ေပ။ ေရွာက္စန္း သည္ လြန္ခဲ့သည့္ (၁၅) ႏွစ္က ယူနန္ျပည္နယ ္မွ ၀င္ေရာက ္လာသည့္ တရုတ္ လူမ်ိဳးျဖစ္ျပီး သူ၏ ဇနီးမွာ ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႔၀င ္တစ္ဦး ၏ သမီးျဖစ္ျပီး ကူမင္ျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည္။

ေရွာက္စန္း သည္ တရုတ္နယ္စပ ္မွ ၀ါယာၾကိဳး မ်ားကို ျပည္တြင္း သို႔ တရား မ၀င္ ခုိးသြင္းရင္း ယခင္ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ျမင့္ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဘ၀ကရင္းႏွီး ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင ့္၏ အကူအည ီျဖင့္ပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာက ထဲသုိ႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။

ေရွာင္စန္း လူမသိ သူမသိ ရရွိခဲ့ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားမွာ ပုသိမ္-သလပ္ခြာ ကားလမ္း (ေမာ္တင္စြန္း ကားလမ္း)၊ ပခုကၠဴ တံတားတြင္ ဘုိးပုိင္ လုပ္ငန္း အားလံုး၊ ေညာင္တုန္း တံတား တြင္ ဘုိးပုိင ္လုပ္ငန္း အားလံုး၊ ဘုိကေလး ကၽြဲၿခံေရေက်ာ္ တံတား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုိင္းပြန္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ လွ်ပ္စစ္ ႐ုံးမ်ားေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အစုိးရ ၀န္ထမ္း အိမ္ရာ ေဆာက္ လုပ္ေရး၊ ဟံသာ၀တီ ကား၀င္း ကုိ ရန္ကုန္ စည္ပင္ႏွင့္အက်ဳိးတ ူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ လင့္လမ္း ဘဏ္ရိပ္သာ ကုိ က်ပ္၈ဘီလ်ံျ ဖင့္၀ယ္ယူခြင့္၊ မေကြး ကံျပား ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး၊ ငမုိးရိပ္တံတား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးန ီစီမံကိန္း တြင္ ေျမတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေစတနာ ၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီကုိ တရား၀င္ မဖဲြ႕စည္း မီ ကပင္ထုိၿမိဳ႕သစ ္အတြက္အေဆာက္ အဦး ဒီဇုိင္း မ်ားမွာ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ တြင္ ေရးဆဲြခဲ့ၿပီး ၿဖစ္သည္။

ေရွာင္စန္း သည္ Yangon Crown ကုမၸဏီ အမည္ျဖင့္ Standard ၀ါယာႀကိဳး မ်ား ထုတ္ ေနသလ ုိ၊ ေျမာင္း တကာ စက္မႈဇုန္ တြင္လည္း သံေခ်ာင္း လံုး စက္႐ုံ ဟု အမည္တပ္ ထားေသာ သံမဏိ စက္႐ုံ တစ္႐ုံ ပုိင္ဆုိင္ ထားသည္။

ေရွာင္စန္း သည္ သူ၏ ကုမၸဏီ မ်ားတြင္ သူ၏ လူယံု ျမန္မာ လူမ်ဳိးမ်ား အမည္ ကုိသာ  ထည့္သြင္းေလ့ ရွိသည္။ ဗိုလ္ႀကီး အုန္းေက်ာ္ျမင့္ ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ လုပ္ႀကံ မႈတြင္ အစုိးရ သက္ေသ လုပ္သြားသူ ဗုိလ္ႀကီး ၀င္းသိန္း ၏ သားမက္ မ်ဳိးသိန္းေထြး ေခၚ သားပု၊ ေအာင္ကမၻာ ေအာင္စိန္တုိ႔ ႏွင့္အတူ ေရွာင္စန္းသည္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ ကုိလည္း Natutal World တို႔ျပည္သား ကုမၸဏီ အမည္ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းခြင့္ ရထားသည္။

မည္သူ မွ သတိမထား မိလုိက္ေသာ ္လည္း ေရွာင္စန္း သည္ ဦးသိန္းစိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘ၀ျဖင့္ ပခုကၠဴ တံတား တည္ေဆာက္မႈ စစ္ေဆးစဥ္ ဦးသိန္းစိန ္၏ ေဘးတြင္ ကပ္လ်က္ ရပ္ၿပီး ရွင္းျပေနပံု သည္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာ မ်ား မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ဖူးသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္း ကုိ အုိင္ဗင္ဟ ုိႏွင့္ ၀မ္ေပ ကြင္ အလြဲ အေျပာင္း တြင္ ေပ်ာက္ ဆံုးသြားေသာ ေၾကးနီတန္ ၃၀၀ သည္ ေရွာင္စန္း ၏  Yangon Crown ၀ါယာစက္႐ုံ ဂုိေဒါင္ အတြင္း မွ ျပန္မိေသာ္လည္း ေရွာင္စန္းသည္ တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူ ခံရျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ရန္ကုန္တုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ ၏ သားမက္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံသား ခံယူ ထားသူ ဦးတာရာ ျမင့္ေဆြ သည္ ေရွာင္စန္း ၏ Yangon Crown ကုမၸဏ ီတြင္ ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦး ၿဖစ္သည္။ ယခင္ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ျမင့္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ၿဖစ္ေသာ ဗိုလ္သင္တန္း အပတ္စဥ ္(၄၉)မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ျမင့္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဌးေအာင္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး လွတင့္ႏွင့္ ယခင ္ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖဲြ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ႏုိင္ တုိ႔သည္ ေရွာင္စန္း ထံတြင္ ရာထူးၾကီး မ်ား ရယူထားသည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းမွာ အမ်ားျပည္သူ ယခုမွ သိရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ  ကပင္ မည္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မွ မက်ေသးမီ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေဆာက္ အဦးမ်ား စတင္ေဆာက္ လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခ ုမီဒီယာ မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ကန္႔ကြက္မွ တင္ဒါေခၚမည္ ဟု ေၾကညာ ခဲ့ေသာ္လည္း ေအးရြာ တြင္ လယ္ေျမ ဧက ေထာင္ခ်ီ ၀ယ္ယူၿပီး ျဖစ္ေသာ ေရွာင္စန္း မွ လြဲၿပီး အျခား မည္သူ မွ တင္ဒါေအာင္ျမင ္လိမ့္မည ္မဟုတ္။


ထုိအခ်ိန္တြင္ ေရွာင္စန္း မ်က္လွည့္ျပ ထားမည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုက မည္သုိ႔မည္ပံု ရယူသြားမည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရေပဦးမည္ ၿဖစ္သည္။
( ယေန.ထုတ္ Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္ မ်က္ႏွာဖုံး သတင္းေဆာင္းပါး )

From...Myanmar Latest News
 
 

No comments:

Post a Comment