*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Sunday, 14 September 2014

ေန မ်က္ႏွာျပင္ ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ ရက္ပိုင္းမ်ား အတြင္း ကမၻာေျမ ကိုေနမုန္တိုင္း ႐ိုက္ခတ္ လာမည္နယူးေယာက္၊ စက္တင္ဘာ-၁၂
ေနမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ ၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေပါက္ကဲြ မႈႀကီးႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ အင္အား အသင့္အတင့္ ရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ အင္အားျပင္းထန္ဖြယ္ ရွိသည့္ ဘူမိ သံလိုက္ မုန္တုိင္း တစ္ခု လာမည့္ ရက္မ်ား အတြင္း ကမၻာၿဂိဳဟ္ ကို ႐ိုက္ခတ္လာမည္ ၿဖစ္ရာ ေရဒီယုိႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တု ဆက္သြယ္ေရး လိုင္းမ်ား ျပတ္ေတာက္ သြားႏိုင္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ သတင္းမ်ား ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေန မ်က္ႏွာျပင္ေပါက္ကဲြမႈ မ်ားေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာမည့္ ဘူမိ သံလိုက္ စက္ကြင္း မုန္တုိင္း သည္ ျပင္း အား အဆင့္ ဂ်ီ-၂ သုိ႔မဟုတ္ ဂ်ီ-၃ အထိ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အမ်ဳိးသား သမုဒၵရာႏွင့္ ေလထုလႊာ စီမံ ခန္႔ခဲြေရး ေအဂ်င္စီ အာကာသ ရာသီဥတု ခန္႔မွန္းေရးဌာနက ေျပာၾကားသည္။


စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္ တုိ႔တြင္ ေပၚေပါက္ ခဲ့ေသာ ေန မ်က္ႏွာျပင္ေပါက္ကဲြ မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာမည့္ ေန မုန္တိုင္း သည္ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ားႏွင့္ဓာတ္အားလိုင္း စနစ္မ်ားကို အေႏွာင့္ အယွက္ေပးႏုိင္ေသာ္ လည္း လူသားမ်ား အတြက္ မည္သည့္ အႏၲရာယ္မွ် မေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေနေပါက္ကဲြမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ ေအအာရ္ ၂၁၅၈ အမည္ရွိ ေနမ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာ၏ အရြယ္အစားသည္ ကမၻာေျမထက္ ၁၀ ဆ ပုိမုိႀကီးမားၿပီး ေနေပါက္ကဲြမႈ မ်ားေပၚေပါက္ေစရန္ စြမ္းအင္ မ်ား ထုတ္လႊတ္ေပးေန သည့္ေဒသျဖစ္ သည္။ 

 ေနေပါက္ကဲြမႈျဖစ္စဥ္ ၏ေနာက္ဆက္တဲြ ဘူမိ သံလုိက္စက္ကြင္း မုန္တုိင္း ကမၻာၿဂိဳဟ္သုိ႔ ႐ုိက္ခတ္မည့္ အေရးေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားလုိင္း စနစ္ စီမံခန္႔ခဲြသူ မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေအဂ်င္စီ တုိ႔ကို အေမရိကန္ အစုိးရက အသင့္ျပင္ ထားေၾကာင္း သတင္းမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ေအအက္ဖ္ပီ
 MMSTD.com
From... Search Myanmar

No comments:

Post a Comment