*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 18 June 2013

အႏွုိင္းမဲ႔ ၇နံ႔ [ ၁ ]

                     အ၇ွင္ဆႏၵာဓိက [ေ၇ႊပါ၇မီေတာ၇]

                                          အနွိင္းမဲ႔၇နံ႔ [၁]

       ေလာကမွာ ၇ွိ၇ွိသမွ် ၇နံ႔အားလံုးထဲမွာ ကိုယ္က်င္႔သီလဟာ ' အနွိင္းမဲ႔၇နံ႔ ' ၿဖစ္ပါတယ္..        ကိုယ္က်င္႔သီလ ၇နံ႔နဲံ႔ လဲလွယ္သင္႔ လဲလွယ္ထိုက္တဲ႔၇နံ႔ ေလာကမွာမ၇ွိေတာ႔တဲ႔အတြက္

     ကိုယ္က်င္႔သီလဟာ အနွိင္းမဲ႔၇နံ႔ ၿဖစ္ပါတယ္..၇နံ႔တိုင္းမွာ သူ.ပင္ကိုယ္သဘာ၀နဲ႔သူ ေမႊးပ်ံ.

    သင္းႀကိဳင္တဲ႔ဓာတ္ ၇ွိပါတယ္..ၿပီးေတာ႔ ပတ္၀န္းက်င္ကို သူ႔၇ဲ႔ အေမႊးဓာတ္ ပ်ံ.နုံ႔ေအာင္ ၿဇန္႔

    တတ္တဲ႔ သတၱိ ၇ွိပါတယ္..ဒါေပမယ္႔ ဘယ္၇နံ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေမႊးေမႊး ေလေအာက္ကိုပဲ 

    သက္၇ိုး၇ွိပါတယ္..ေလညာကိုတက္၇ိုး မ၇ွိပါဘူး..ေလစုန္ကိုပဲ ဆင္း၇ိုး၇ွိပါတယ္.ေလဆန္ကို

    ခြင္း၇ိူးမ၇ွိပါဘူး...ေလသင္႔၇ာကို ေမႊး၇ူိး ၇ွိပါတယ္..ေလမသင္႔၇ာကိုေမႊး၇ိုး မ၇ွိပါဘူး...

          ကိုယ္က်င္႔သီလ ဆိုတဲ႔ ေမႊး၇နံံံ႔ကေတာ႔ ေလေအာက္ကိုလဲ သက္သလို..ေလညာကိုလဲ

    တက္ပါတယ္..ေလစုန္ကိုလဲ ဆင္းသလို ေလဆန္ကိုလဲ ခြင္းပါတယ္..ေလသင္႔၇ာလဲေမႊးသလို

    ေလမသင္႔၇ာလဲ ေမႊးပါတယ္..ေလေအာက္ေလညာ..ေလစုန္ေလဆန္..ေ၇ွ႔ေနာက္၀ဲယာ..

    ထက္ေအာက္၀န္းက်င္..အဆီးအတားမ၇ွိ..အကန္႔အသတ္မရွိ..ေမႊးခ်င္တိုင္းေမႊး..ပ်ံ.နွံ႔ခ်င္

    တိုင္း ပ်ံ.နွံ႔နိုင္တဲ႔ အစြမ္းသတၱိ ၇ွိတဲ႔အတြက္ ကိုယ္က်င္႔သီလဟာ အႏွုုိင္းမဲ႔၇န့ံ႔ ၿဇစ္ပါတယ္..

                                                 [ ေကာက္ႏွုတ္ေဖၚၿပၿခင္း..၁..]                                           

 

No comments:

Post a Comment