*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 3 December 2013

မင္းသားႀကီး မလုပ္ရသၿဖင့္ ပတ္မႀကီး ထိုးေဖာက္သည့္ နိမ့္က်သည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္

 
 
● နိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စည္းလံုး ညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေႀကာင္း၊ မိမိတုိ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ အားနည္းခဲ့သည့္အတြက္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလကပင္ စတင္ၿပီး အကဲြအၿပဲမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ ရသည္ကို ေတြ႕နိုင္ပါေႀကာင္း၊
 
● မိမိတုိ႔အေနၿဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းၿခင္း၊ အၿခားသူမ်ား၏ ေအာင္ၿမင္မႈကို အသိအမွတ္မၿပဳလိုၿခင္း၊ ဘံုအက်ိဳး စီးပြားအေပၚတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ဦးစားေပးၿခင္း စသည့္စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ၿပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေႀကာင္း၊


● မင္းသားႀကီး မလုပ္ရသၿဖင့္ ပတ္မႀကီး ထိုးေဖာက္သည့္ နိမ့္က်သည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္ေႀကာင္း၊

● မိမိတုိ႔အစိုးရအဖြဲ႕ အေနၿဖင့္ ၿပည္သူ႔ဆႏၵနွစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ နိုင္ရန္အတြက္ စီမံခ်က္ခ်ၿပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနပါေႀကာင္း၊ လက္တန္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ စိတ္ကူး ေပၚရာ လုပ္ကိုင္ၿခင္း မဟုတ္ပါေႀကာင္း၊

● ၿပီးခဲ့သည့္နွစ္နွစ္ခဲြေက်ာ္ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ၿပန္လည္ေလ့လာပါက နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး အေၿခအေနမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈ ရိွ မရိွ၊ မွန္ကန္မႈ ရိွ မရိွ သိနိုင္ပါေႀကာင္း။

From:သမၼတရံုး
Credit : Myanmar Daily Star
 
 

No comments:

Post a Comment