*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Sunday, 29 December 2013

မဟာဂႏၶာရံု ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ ၏ သာသနာအေပၚ ေလးျမတ္ေသာ စိတ္ထား ♠♠♠

♠♠♠ မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ၏
သာသနာအေပၚ ေလးျမတ္ေသာ စိတ္ထား ♠♠♠

ဗုဒၶျမတ္စြာ ေလာင္းလ်ာတုန္းက
ေနာက္ဆံုးအထိ ပါရမီ
လူ နတ္ မ်ားစြာ ခ်မ္းသာေရးမို႔ 
အသက္ေပးလို႔ ျဖည့္ခဲ႔သည္။
ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာအတြက္အတြက္ေတာ႔ 
ငါပါအသက္ ဆံုးေစမည္။
စိတ္မပ်က္ေပါင္ ခုလိုေတြးလို႔ 
ကုသိုလ္ေရးမို႔ ႀကိဳးစားမည္။

" တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ေက်ာင္းတိုက္တစ္တိုက္သာ ေကာင္းဖို႔ေလာက္
ဆိုရင္ ဒါေလာက္ မႀကိဳးစားပါဘူး။ ေနာင္အနာဂတ္အတြက္ နိုင္ငံ
ေရာ သာသနာေရာ ေကာင္းဖို႔ကို ရည္ရြယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
တပည့္ေတာ္စိတ္မွာ တိုက္တစ္တိုက္ ဂိုဏ္းတစ္ဂိုဏ္း သာသနာ
တစ္ရပ္ ေကာင္းစားေရးဆိုတဲ႔ စိတ္ထား မရွိပါဘူး။ အမ်ားေကာင္း
စားေစလိုတဲ႔ စိတ္ခ်ည္းပါပဲ။ တပည့္ေတာ္က သာသနာေရးစိတ္နဲ႔
ခ်ည္း ႀကိဳးစားတာမဟုတ္ပါဘူး။ နိုင္ငံေရးစိတ္နဲ႔လည္း ႀကိဳးစား
တာပါ။ ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕ အေမြအနွစ္ျဖစ္တဲ႔ သာသနာေတာ္ႀကီးကို
လည္းေကာင္း သာသနာေတာ္ကို ၾကည္ညိဳေထာက္ပံ႔ၾကတဲ႔ 
ဒကာ ဒကာမတို႔ေနရာ နိုင္ငံေတာ္ကိုလည္းေကာင္း အင္မတန္ 
သာယာေစလိုတဲ႔ဆႏၵ တပည့္ေတာ္မွာ ျပင္းျပေနပါတယ္ဘုရား။
ၿပီးေတာ႔လည္း သာသနာေတာ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး န္ုင္ငံပါ ေအး
ခ်မ္းသာယာတယ္ဆိုတဲ႔ ဂုဏ္ကို အလြန္လိုခ်င္ပါတယ္။ "

ကိုယ္တည္းတစ္ေယုက္ ခ်မ္းသာေရာက္ဖို႔ ခုေလာက္ႀကိဳးကုတ္
အားမထုတ္ဘူး။ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ၏ ေရွးခါဘိုးဘ လကိထက္
ကလွ်င္ ရသည့္တန္ခိုး ထပ္မညွိဳးေအာင္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ငါ
ေဆာင္ရြက္သည္ ဆက္လက္တည္တံ႔ရံုသာတည္း။

(တစ္ဘဝသံသရာ စာမ်က္နွာ - ၃၈၉ )

ဆရာေတာ္သည္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ႀကိဳးစားမႈ ေၾကာင့္
ၾကမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ရ ကိုင္ရ ႀကံစည္ရေသာ ခႏၶာကိုယ္ ပင္ပန္း
မႈမ်ားကို လံုးဝပင္ပန္းသည္ မထင္ေပ။ သတၱဝါတို႔ ေကာင္းက်ိဳး
အတြက္ ဗုဒၶ ျမတ္စြာ၏ အေလာင္းအလ်ာ ဘဝမ်ားစြာတြင္ ကိုယ္
ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးခံကာ ပါရမီ ျဖည့္ခဲ႔ပံုမ်ားကို အလြန္
အားက်ေတာ္မူပါသည္။အၾကြင္းမဲ႔ ၾကည္ညိဳေလးစား အားရ
ေတာ္မူပါသည္။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ ပါရမီေတာ္က်င့္စဥ္ကို အားက်ကာ 
သာသနာေတာ္အတြက္ဆိုလွ်င္ အသက္ပင္ေသေသ မေနမနား
ႀကိဳးစားမည္ဟု စိတ္ထားခဲ႔ေပသည္။

" ဘုရားျဖစ္မွ သာဝကျဖစ္မွ တပည့္ေတာ္က ၾကည္ညိဳတာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ အေလာင္းေတာ္ဘဝကိုပါ ၾကည္ညိဳတာပါ။ " 

( တစ္ဘဝသံသရာ စာမ်က္နွာ - ၃၅၇ )

ဤစာစုျဖင့္ ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိဝံသအား ရိုေသေလးျမတ္
စြာ ပူေဇာ္ပါသည္။

မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ၏ "ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာ " 
စာအုပ္မွ ေကာက္နုတ္ပူေဇာ္ပါသည္။

Posted by Words of Buddha
ဗုဒၶျမတ္စြာ ေလာင္းလ်ာ တုန္းက ေနာက္ဆံုးအထိ ပါရမီ လူ နတ္ မ်ားစြာ ခ်မ္းသာေရးမို႔ အသက္ေပး လို႔ ျဖည့္ ခဲ႔ သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာအတြက္အတြက္ေတာ႔ ငါပါအသက္ ဆံုးေစမည္။ စိတ္မပ်က္ေပါင္ ခုလိုေတြးလို႔ ကုသိုလ္ေရးမို႔ ႀကိဳးစားမည္။
 " တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ေက်ာင္းတိုက္တစ္တိုက္သာ ေကာင္းဖို႔ေလာက္ ဆိုရင္ ဒါေလာက္ မႀကိဳးစားပါဘူး ။ ေနာင္ အနာဂတ္အတြက္ နိုင္ငံ ေရာ သာသနာေရာ ေကာင္းဖို႔ကို ရည္ရြယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပည့္ေတာ္စိတ္မွာ တိုက္တစ္တိုက္ ဂိုဏ္းတစ္ဂိုဏ္း သာသနာ တစ္ရပ္ ေကာင္းစားေရးဆိုတဲ႔ စိတ္ထား မရွိပါဘူး။ 

အမ်ားေကာင္း စားေစလိုတဲ႔ စိတ္ခ်ည္းပါပဲ။ တပည့္ေတာ္က သာသနာေရးစိတ္နဲ႔ ခ်ည္း ႀကိဳးစားတာမဟုတ္ ပါဘူး။ နိုင္ငံေရးစိတ္နဲ႔လည္း ႀကိဳးစား တာပါ။ ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕ အေမြအနွစ္ျဖစ္တဲ႔ သာသနာေတာ္ႀကီးကို လည္းေကာင္း သာသနာေတာ္ကို ၾကည္ညိဳေထာက္ပံ႔ၾကတဲ႔ ဒကာ ဒကာမတို႔ေနရာ နိုင္ငံေတာ္ကို လည္းေကာင္း အင္မတန္ သာယာေစလိုတဲ႔ဆႏၵ တပည့္ေတာ္မွာ ျပင္းျပေနပါတယ္ဘုရား။ ၿပီးေတာ႔လည္း သာသနာေတာ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး န္ုင္ငံပါ ေအး ခ်မ္းသာယာတယ္ဆိုတဲ႔ ဂုဏ္ကို အလြန္လိုခ်င္ပါတယ္။ " 
ကိုယ္တည္းတစ္ေယာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ဖို႔ ခုေလာက္ႀကိဳးကုတ္ အားမထုတ္ဘူး။ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ၏ ေရွးခါဘိုးဘ လက္ထက္ ကလွ်င္ ရသည့္တန္ခိုး ထပ္မညွိဳးေအာင္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ငါ ေဆာင္ရြက္ သည္ ဆက္လက္တည္တံ႔ရံုသာတည္း။ (တစ္ဘဝသံသရာ စာမ်က္နွာ - ၃၈၉ ) 
 ဆရာေတာ္သည္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ႀကိဳးစားမႈ ေၾကာင့္ ၾကမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ရ ကိုင္ရ ႀကံစည္ ရေသာ ခႏၶာကိုယ္ ပင္ပန္း မႈမ်ားကို လံုးဝပင္ပန္းသည္ မထင္ေပ။ သတၱဝါတို႔ ေကာင္းက်ိဳး အတြက္ ဗုဒၶ ျမတ္စြာ၏ အေလာင္းအလ်ာ ဘဝမ်ားစြာတြင္ ကိုယ္ ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးခံကာ ပါရမီ ျဖည့္ခဲ ႔ ပံုမ်ားကို အလြန္ အားက်ေတာ္မူပါသည္။အၾကြင္းမဲ႔ ၾကည္ညိဳေလးစား အားရ ေတာ္မူပါသည္။ ဘုရား အေလာင္းေတာ္၏ ပါရမီေတာ္က်င့္စဥ္ကို အားက်ကာ သာသနာေတာ္အတြက္ဆိုလွ်င္ အသက္ပင္ေသေသ မေနမနား ႀကိဳးစားမည္ဟု စိတ္ထားခဲ႔ေပသည္။ 
" ဘုရားျဖစ္မွ သာဝကျဖစ္မွ တပည့္ေတာ္က ၾကည္ညိဳတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေလာင္းေတာ္ ဘဝကိုပါ ၾကည္ညိဳ တာပါ။ " ( တစ္ဘဝသံသရာ စာမ်က္နွာ - ၃၅၇ )
 ဤစာစုျဖင့္ ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိဝံသ အား ရိုေသေလးျမတ္ စြာ ပူေဇာ္ပါသည္။ 


မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ၏ "ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာ " စာအုပ္မွ ေကာက္နုတ္ ပူေဇာ္ပါသည္။ 
 From...Words of Buddha

No comments:

Post a Comment