*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 21 July 2014

Wi-Fi အသံုးျပဳသူ မ်ား ကို Windows တြင္ ၾကည့္႐ႈျခင္း

 
တစ္ခါ တစ္ရံ တြင္ အိမ္နီးနားခ်င္း သို႔မဟုတ္ သူစိမ္း မ်ားက မိမိ ၏ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ မ်ားကို ခိုးယူ သံုးစြဲျခင္း အတြက္ Wi-Fi password တစ္ခု တည္းျဖင့္ ကာကြယ္ရန္ မလံုေလာက္ေပ ။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခ အေနမ်ား တြင္ မိမိ ၏ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ မႈကို ထုတ္ကုန္ အမ်ား အျပား ထံ ေဝမွ် သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ လည္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ မ်ားႏွင့္ ဗီဒီယို မ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္း အျပင္ ဖိုင္မ်ား ေပးပို႔ ရာတြင္ ယခင္ သံုးေနက် ထက္ လ်င္ျမန္မႈ ေႏွးေကြးႏိုင္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ Wi-Fi သံုးစြဲသူမ်ား ကို အခမဲ့ Windows app တစ္ခုျဖင့္ အသံုးျပဳ ကာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ နည္း လမ္း ကို ေဖာ္ျပလိုက္ ပါသည္။


အဆင့္ (၁) - Who Is On My WiFi ကို install လုပ္ပါ။အဆင့္ (၂) - Install လုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ app ကို ဖြင့္ပါ။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အတိုင္း ျပဳလုပ္ပါ။ ပထမဦးဆံုး အဆင့္တြင္ network scan ျပဳလုပ္ ရမည္ ျဖစ္သည္။Scan လုပ္ၿပီး သည့္ေနာက္ IP လိပ္စာ စာရင္း မ်ားေပၚလာမည္။ IP လိပ္စာ တစ္ခုခ်င္း စီတြင္ MAC address ႏွင့္ local IP မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆင့္ (၃) - အကယ္၍ အေပၚ တြင္ ျပသ ထားသည့္ ဓာတ္ပံု အတိုင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ အမ်ားအျပား ရိွပါက ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ကို သက္ဆိုင္ရာ နာမည္ ထည့္သြင္းကာ အလြယ္ တကူ ခြဲျခားထားႏိုင္သည္။အဆင့္ (၄) - အကယ္၍ တစ္စံု တစ္ေယာက္ က သင္၏ Wi-Fi ကို အခြင့္မရိွ ဘဲ သံုးစြဲေနပါ က wireless password ကို ေျပာင္းလဲ သင့္သည္။

Ref: CNET

No comments:

Post a Comment