*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 21 July 2014

ေသျခင္း တရား

 ေသျခင္းတရား

ေသျခင္းတရားကို ကိုယ္နဲ႔အေဝးႀကီးလို႔ သေဘာထားရင္ သတိသံေဝဂ အားနည္းသြားတတ္ပါတယ္။
သတိသံေဝဂ အားနည္းရင္ လူသားတိုင္းမလုပ္မျဖစ္လုပ္ရမယ့္ "အပၸမာဒ" လုပ္ငန္းေတြမွာ ေျခလွမ္းက်ဲေနတတ္ပါတယ္။ 

"အပၸမာဒ" လုပ္ငန္းဆိုတာ အျမဲမေမ့သင့္တဲ့လုပ္ငန္းလို႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္။
တစ္ခါတစ္ရံ သတိရမွလုပ္ရမယ့္လုပ္ငန္း မဟုတ္ပါဘူး။
အျမဲသတိတရ လုပ္ေနရမယ့္လုပ္ငန္းပါ။

အပၸမာဒလုပ္ငန္းက ေလးမ်ိဳးရွိပါတယ္။
ဒါနအပၸမာဒ
သီလအပၸမာဒ
သမထအပၸမာဒ နဲ႔ 
ဝိပႆနာအပၸမာဒ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနအပၸမာဒဆိုတာ 
အျမဲသတိတရ မေမ့တမ္း ျပဳလုပ္ရမယ့္ ေပးကမ္းမႈ၊ စြန္႔ၾကဲမႈနဲ႔ လွဴဒါန္းမႈလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။

သီလအပၸမာဒဆိုတာ
အျမဲသတိတရ မေမ့တမ္း ျပဳလုပ္ရမယ့္ ကိုယ္ႏႈတ္ေစာင့္ထိန္းမႈနဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ေစမႈလုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။

သမထအပၸမာဒဆိုတာ
အျမဲသတိတရ မေမ့တမ္းျပဳလုပ္ရမယ့္ စိတ္တည္ျငိမ္မႈနဲ႔ စိတ္စူးစိုက္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။

ဝိပႆနာအပၸမာဒဆိုတာ
အျမဲသတိတရ မေမ့တမ္း ျပဳလုပ္ရမယ့္ ခႏၶာျဖစ္စဥ္ ဉာဏ္သက္ဝင္မႈနဲ႔ သဘာဝအမွန္တရားကို ပိုင္းျခားသိျမင္မႈလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္သားရလြယ္ကူေအာင္ တနည္းေျပာရရင္ေတာ႔...

ဒါနအပၸမာဒ....စြန္႔လြတ္မႈလုပ္ငန္း
သီလအပၸမာဒ....ေစာင့္ထိန္းမႈလုပ္ငန္း
သမထအပၸမာဒ....စူးစိုက္မႈလုပ္ငန္း
ဝိပႆနာအပၸမာဒ....စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္း

အပၸမာဒလုပ္ငန္းဆိုတာ ဒီ "စေလးလုံး" လုပ္ငန္းပါပဲ။
                     
       အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေရႊပါရမီေတာရ)
ၶ

ႈ

ေသျခင္းတရား ကို ကိုယ္နဲ႔ အေဝးႀကီး လို႔ သေဘာထား ရင္ သတိ သံေဝဂ အားနည္း သြားတတ္ပါတယ္။
သတိ သံေဝဂ အားနည္း ရင္ လူသားတိုင္း မလုပ္ မျဖစ္လုပ္ ရမယ့္ "အပၸမာဒ" လုပ္ငန္းေတြ မွာ ေျခလွမ္း က်ဲေနတတ္ပါတယ္။


"အပၸမာဒ" လုပ္ငန္း ဆိုတာ အျမဲ မေမ့သင့္တဲ့ လုပ္ငန္း လို႔ အဓိပၸာယ္ ရတယ္။
တစ္ခါ တစ္ရံ သတိရ မွ လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္း မဟုတ္ပါဘူး။
အျမဲ သတိတရ လုပ္ေနရမယ့္ လုပ္ငန္းပါ။


အပၸမာဒ လုပ္ငန္း က ေလးမ်ိဳးရွိပါတယ္။

 
ဒါန အပၸမာဒ
သီလ အပၸမာဒ
သမထ အပၸမာဒ နဲ႔
ဝိပႆ     နာ  အပၸမာဒ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။


ဒါန အပၸမာဒ ဆိုတာ
အျမဲ သတိတရ မေမ့တမ္း ျပဳလုပ္ ရမယ့္ ေပးကမ္းမႈ ၊ စြန္႔ၾကဲမႈ နဲ႔ လွဴ  ဒါန္းမႈ လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။


သီလ အပၸမာဒ ဆိုတာ
အျမဲ သတိတရ မေမ့တမ္း ျပဳလုပ္ မယ့္ ကိုယ္ႏႈတ္ေစာင့္ထိန္းမႈ နဲ႔ ကိုယ္က်င့္ တရားေကာင္းမြန္ေစ မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။


သမထ အပၸမာဒ ဆိုတာ
အျမဲ သတိတရ မေမ့တမ္းျပဳလုပ္ ရမယ့္ စိတ္ တည္ျငိမ္မႈ နဲ႔ စိတ္ စူးစိုက္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။


ဝိပႆ      နာ အပၸမာဒ ဆိုတာ
အျမဲ သတိတရ မေမ့တမ္း ျပဳလုပ္ ရမယ့္ ခႏၶာျဖစ္စဥ္ ဉာဏ္ သက္ဝင္ မႈနဲ႔ သဘာဝ အမွန္တရား ကို ပိုင္းျခား သိျမင္မႈ လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။


မွတ္သားရ လြယ္ကူေအာင္ တနည္းေျပာရရင္ေတာ႔...

ဒါန အပၸမာဒ....စြန္႔လြတ္မႈ လုပ္ငန္း
သီလ အပၸမာဒ....ေစာင့္ထိန္းမႈ လုပ္ငန္း
သမထ အပၸမာဒ....စူးစိုက္မႈ လုပ္ငန္း
ဝိပႆ      နာ အပၸမာဒ....စစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္း


အပၸမာဒ လုပ္ငန္း ဆိုတာ ဒီ "စေလးလုံး" လုပ္ငန္း ပါပဲ။

အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေရႊပါရမီေတာရ)No comments:

Post a Comment