*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Wednesday, 9 July 2014

နာမည္ေက်ာ္ Windows ထုတ္ကုန္မ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈ ရပ္ဆိုင္းမည့္ အခ်ိန္ကို Microsoft ေၾကညာ


Windows 7 အပါအဝင္ ကုမၸဏီ ၏ နာမည္ေက်ာ္ ထုတ္ကုန္မ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့ မႈ ရပ္ဆိုင္း မည့္ အခ်ိန္ ကို Microsoft က ေၾကညာ သည္။

Microsoft သည္ Windows 7 ဗားရွင္း အားလံုး (Enterprise, Home Basic, Home Premium, Ultimate, Starter) အပါ အဝင္ နာမည္ေက်ာ္ Microsoft ထုတ္ကုန္မ်ား အတြက္ mainstream support ကို လာမည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ တြင္ အဆံုး သတ္မည္ ျဖစ္သည္။

 Windows 7 အတြက္ extended support ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လ ၁၄ ရက္တြင္ အဆံုး သတ္ မည္ ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Windows 7 သံုးစြဲ သူမ်ားသည္ ေနာက္ ငါးႏွစ္ အထိ လံုၿခံဳေရး update မ်ားကို အခ မဲ့ ဆက္လက္ ရရိွမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း feature update မ်ားကို လက္ခံ ရရိွေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ 


Windows 7 Service Pack 1 သံုးစြဲသူ မ်ား၏ mainstream ႏွင့္ extended support ရပ္ဆိုင္း မည့္ေန႔စြဲ မွာလည္း အထက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ အျပင္ Microsoft သည္ Windows Server 2008 ႏွင့္ 2008 R2 အျပင္ Windows Storage Server 2008 ဗားရွင္း အားလံုး အတြက္ mainstream support ကို လာမည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လ ၁၃ ရက္တြင္ ရပ္ဆိုင္း မည္ ျဖစ္သည္။ 

Dynamics C5 2010, NAV 2009 ႏွင့္ NAV 2009 R2 တို႔အတြက္ mainstream support ကိုလည္း အဆိုပါေန႔တြင္ ရပ္ဆိုင္းမည္ ဟု သိရသည္။

Office 2010 Service Pack 1 အတြက္ အေထာက္ အပံ့ကို ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လ ၁၄ ရက္တြင္ ရပ္ဆိုင္း မည္ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ Forefront Unified Access Gateway 2010 SP3 ႏွင့္ Visual Studio 2012 Remote Tools, Test Professional အျပင္ Web, Windows 8 ႏွင့္ Windows Desktop အတြက္ Express တို႔ကို လည္း ေထာက္ပံ့မႈ မ်ား ရပ္ဆိုင္း သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Windows Phone 7.8 mainstream support ကိုမူ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လ ၁၄ ရက္ တြင္ ရပ္ဆိုင္းမည္ ဟု သိရသည္။

Mainstream support ဆိုသည္ မွာ ငါးႏွစ္ အတြင္း အခ မဲ့ patch မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈ မ်ားကို Microsoft က ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ Extended support က မူ သံုးစြဲ သူမ်ားအား အခမဲ့ လံုၿခံဳေရး ျပင္ဆင္ မႈမ်ားႏွင့္ အခေပး update မ်ား ကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref: CNET
From...Internet Journal
 

No comments:

Post a Comment