*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Sunday, 17 August 2014

လူငယ္ေျခာက္ဆယ္ ရာခုိင္ႏႈန္း အလုပ ္လက္မဲ့ျပႆနာ ရင္ဆုိင ္ရမႈ သမၼတထံ စာပို

00928

ၾသဂုတ္ ၁၀ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္ လူငယ္ပြဲေတာ္ သုိ႔ တက္ေရာက ္လာသည့္ လူငယ္မ်ား (ဓာတ္ပုံ−ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ အသက္ (၁၆)ႏွစ ္မွ (၃၅) ႏွစ္ၾကား လူငယ္ ေျခာက္ဆယ ္ရာခုိင္ႏႈန္း သည္ အ လုပ္ လက္မ ဲ့ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပဳစု ထားသည့္ စစ္တမ္း ကို သမၼတ ထံ ေပးပုိ႔ထားသည္ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ ငယ္မ်ား အစည္း အ႐ုံးမွ သတင္းရ ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚေန လူငယ္ မ်ားႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ရွိ လူငယ္ႏွစ္ေထာင္ ကို  ေမးျမန္း ထားျခင္းျဖစ္ ၿပီးလူငယ္ ဆယ္ဦး လွ်င္ ေျခာက္ဦးမွာ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေန ရေၾကာင္း စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္တမ္းကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼ တ၊ ျပည္ေထာင္စ ုအစုိးရအဖြဲ႕၀င္ မ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ဳိင္မွ လႊတ္ ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားပ ညာရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထံေပးပို႔ ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္ မ်ားအစည္းအ႐ုံး ဥကၠ႒  ကုိဇြဲရန္ ႏုိင္ကေျပာသည္။


‘‘လူငယ္ေတြ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္တာ  အမ်ားစ ုက ပညာေရး အဆင့္နိမ့္ တယ္။ ဘြဲ႕ရတဲ့ လူက် ေတာ့ လည္း လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္နဲ႔ မကိုက္ညီဘူး’’ဟု ၎က ရွင္းျပ သည္။

၂၀၁၂ ႏွစ္ဆန္းပုိင္း တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၃ မတ္လ တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၄ ေမလတြင္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း သုံးႀကိမ္ စစ္တမ္း ေကာက္ခံေမးျမန္း ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

အလုပ္လက္မ ဲ့လူငယ္တခ်ဳိ႕ မွာ လူကုန္ ကူးခံရျခင္း၊ အရက္ ေသစာေသာက္ စားျခင္း၊ မူးယစ္ ေဆးသုံး စြဲျခင္းႏွင့္ ရာဇ၀တ္မ ႈက်ဴး လြန္ျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္းစစ္တမ္း တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေက်းလက္ေန လူငယ္မ်ား မွာ အလုပ္ လက္မဲ့ျပႆနာ ကို ပုိမုိ ရင္ဆုိင္ေန ရၿပီး လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္း ခံရမႈ၊ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးခ က္ခဲမႈ၊ သတင္းအ ခ်က္ အလက္စီးဆင္းမႈ အားနည္း ျခင္း အပါအ၀င္လူမႈ စီးပြား ဘ၀နိမ့္ က်မႈမ်ားသည္ အလုပ္လက္မဲ့ လူ ငယ္အင္အား မ်ားျပားေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘြဲ႕ရ အလုပ္လက္မဲ့ မ်ား ေလ်ာ့နည္းရန္  ပညာေရး စနစ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ပညာဆုံးခန္း တုိင္ေအာင္ မသင္ၾကားႏုိင္ေသာ လူငယ္မ်ား အတြက္အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း  ပညာသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ေပးျခင္း၊ တုိင္း ရင္းသား လူငယ္မ်ားႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးမ ႈနိမ့္က်ေသာ ေဒသရွိ လူငယ္မ်ား အတြက္လူ႔စြမ္းအား အရင္း အျမစ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အစီအစဥ္မ်ား   လုံ ေလာက္စြာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စ သည ့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးသား ကာေပးပို႔ ထားၿပီး လတ္တေလာ တြင္ အေၾကာင္း ျပန္မႈ မရွိေသးဟုသတင္း ရရွိသည္။

7Day
From...Search Myanmar

 

No comments:

Post a Comment