*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 18 August 2014

ဂေ၀သီ ဆရာႀကီးႏွင့္ တပည့္ ငါးရာ


ကႆ     ပျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္ အခါက ဂေ၀သီ အမည္ရွိေသာ ဆရာႀကီး တစ္ဦး ရွိသည္။ ထို ဂေ၀သီ ဆရာႀကီးတြင္ တပည့္ငါးရာ ရွိေလသည္။ ဂေ၀သီ ဆရာႀကီးသည္ ကႆ     ပျမတ္စြာဘုရား ကို ၾကည္ညိဳ သျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံ၌ ဥပါသကာ အျဖစ္ ခံယူသည္။ မိမိ၏ တပည့္ ငါးရာ တို႔ကိုလည္း ဥပါသကာ အျဖစ္ ခံယူေစသည္။

ထိုတြင္ ဆရာႀကီးသည္ ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏။ ငါသည္ တပည့္ငါးရာ တို႔၏ ဆရာျဖစ္သည္။ ငါသည္လည္း ဥပါသကာျဖစ္သည္။ တပည့္တို႔ သည္လည္း ဥပါသကာျဖစ္သည္။ ငါ့တြင္လည္း သီလေစာင့္ထိန္းမႈ မရွိေသး။ တပည့္တို႔ တြင္ လည္း သီလေစာင့္ထိန္း မႈ မရွိၾကေသးေပ။ ငါႏွင့္ ငါ့တပည့္တို႔သည္ အတူတူ ပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ ယေန႔မွ စ၍ တပည့္တို႔ထက္ လြန္ကဲ၍ က်င့္မည္။
ထိုသို႔ ၾကံစည္ကာ ဆရာႀကီး သည္ တပည့္တို႔ အား အသင္တို႔-ငါသည္ ယေန႔မွ စ၍ ငါးပါးသီလ ကို ေကာင္း စြာေစာင့္ထိန္းေတာ့မည္- ဟုေျပာဆို ကာ ထိုေန႔မွ စ၍ ငါးပါးသီလ ကို ခါး၀တ္ကဲ့သို႔ ျမဲျမံ စြာ ေစာင့္ထိန္းေလ သည္။


ထိုတြင္ တပည့္ငါးရာတို႔ ကလည္း ငါတို႔၏ ဆရာႀကီးသည္ ငါတို႔ အေပၚ၌ ေက်းဇူးႀကီးလွသည္။ ဆရာႀကီး ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ ဥပါသကာ အျဖစ္ကို ရရွိၾကသည္။ ထိုေက်းဇူးႀကီး လွေသာ ဆရာႀကီးသည္ ငါးပါးသီလ ကို ေစာင့္ထိန္းလွ်င္ ငါတို႔သည္ လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ မေစာင့္ထိန္း ဘဲ ေနရအံ႔နည္း။ ယေန႔မွ စ၍ ငါတို႔သည္လည္း ငါးပါးသီလ ကို ေစာင့္ထိန္းၾကမည္-ဟုဆိုကာ တပည့္ငါးရာ လံုးပင္ ငါးပါးသီလ ကို ေစာင့္ ထိန္းၾကေလသည္။

တပည့္ငါးရာ တို႔ ငါးပါးသီလ ကို လံုျခံဳစြာ ေစာင့္ထိန္း လာၾကေသာအခါ ဆရာႀကီးသည္ တပည့္တို႔အား ဤသို႔ ဆိုျပန္၏။ အသင္တို႔-ငါ့ကို ယေန႔မွ စ၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္သူ ဟု မွတ္ယူၾကပါေလာ့။ ထိုသို႔ ဆိုျပီး ထိုေန႔မွ စ၍ ယုတ္ညံ႔ေသာ ေမထုန္ အမႈကို မျပဳက်င့္ေတာ့ပဲ ေရွာင္ၾကဥ္လိုက္ေလသည္။
 

တပည့္ငါးရာ တုိ႔သည္လည္း ဆရာႀကီး ကဲ့သို႔ပင္ ထိုေန႔မွ စ၍ ေမထုန္ မွီ၀ဲျခင္းကို မျပဳၾကေတာ့ ဘဲ ေရွာင္ ၾကဥ္ လိုက္ၾကျပန္သည္။

ထိုတြင္ ဆရာႀကီး သည္ တပည့္ တို႔ထက္ လြန္ကဲ၍ ေနလြဲ ညစာစားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ လိုက္ျပန္သည္။ တပည့္တို႔ လည္း လိုက္၍ ေန႔လြဲ ညစာစားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကေလသည္။


ထိုအခါ ဆရာႀကီးသည္ တစ္ဆင့္ တက္ကာ ဘုရားရွင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ ၍ ဘုရားရွင္ အထံေတာ္၌ ရဟန္းအျဖစ္ ခံယူ လိုက္ေလသည္။ ရဟန္းျဖစ္ျပီးေနာက္ ၀ိပႆ      နာတရား ကို ႀကိဳးစား အားထုတ္ရာ ရဟႏၲာ အျဖစ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ သြားေလသည္။

တပည့္ငါးရာ တို႔သည္လည္း ဆရာႀကီး နည္းတူ ဘုရားရွင္ ထံ၌ ရဟန္းျပဳ  ၾကျပီး ႀကိဳးစား၍ တရားရႈ မွတ္ ၾက ရာ အားလံုးပင္ ရဟႏၲာျဖစ္သြားၾကေလသည္။
 

အကိုး။ ။ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္

( ေမာင္ေအာင္၀င္း-ထူးႀကီး)
K.K(ကေနာင္)

From...FB 

No comments:

Post a Comment