*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 18 August 2014

ေက်ာ္ၾကား ၾကပါေစ လူခ်စ္ လူခင္ မ်ားၾကပါေစ


Photo: ေက်ာ္ၾကားၾကပါေစ လူခ်စ္လူခင္မ်ားၾကပါေစ

အႏုပညာေလာကတြင္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရး ေလာက တြင္ျဖစ္ေစ၊ လူမႈေရး ေလာကတြင္ျဖစ္ေစ ...နာမည္ဂုဏ္ သတင္းေက်ာ္ၾကားျခင္းဆို
သည္မွာ လည္း အေရးႀကီး လွေပသည္။

ေရွးဆရာ တို႔က အေက်ာ္အၾကား ဓာတ္ဆင္နည္းဟူ၍ လမ္းညႊန္ သြားခဲ့ပါသည္။
ျမတ္စြာ ဘုရားတြင္ အေၾကာ္ေလးပါး လွဴဒါန္းရပါသည္။ ၎တို႔မွာ -

၁။ ၾကက္သြန္ေၾကာ္၊
၂။ ငွက္ေပ်ာေၾကာ္၊
၃။ ဘယာေၾကာ္၊
၄။ ဘူးသီးေၾကာ္ ...တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ (အလြယ္အားျဖင့္ ၾကက္ေၾကာ္၊ ငွက္ေၾကာ္၊ နဝင္းေၾကာ္၊ အျငင္းေၾကာ္ဟု မွတ္သားၾကပါသည္။)

အေၾကာ္ကို တစ္ခုစီျဖစ္ေစ၊ ငါးခုစီ၊ ကိုးခုစီျဖစ္ေစ ...စသည္ျဖင့္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါ
သည္။ ထိုသို႔ အေၾကာ္ေလးပါးကို လွဴၿပီးေနာက္ အမွ်ေဝေပး ရပါသည္။ 

အမွ်ေဝရာတြင္ အမ်ိဳးသားျဖစ္ပါက ေၾကးစည္ ကိုေခါက္၍၊ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ပါက ေခါင္းေလာင္းကို လႈပ္၍၊ ထိုး၍
အမွ်ေဝရ ပါသည္။ ေၾကးစည္ေခါက္၊ ေခါင္းေလာင္းထိုး၍ အမွ်ေဝျခင္းသည္ ၾကားေသာဓာတ္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာ္လွဴ၍ အမွ်ေဝသံၾကားေစျခင္းကို အေက်ာ္အၾကားဓာတ္ဟူ၍ ေရွးဆရာတို႔ လမ္းညႊန္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

မေနာမယပရိသတ္အေပါင္း ေကာင္းေသာေက်ာ္ၾကား
ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုႏိုင္ၾကပါေစ သတည္း။ မေနာမယမ်က္ႏွာဖံုးမွပံုကိုလည္း အိတ္တြင္ေဆာင္ထားျခင္း၊ အလုပ္ခန္း၊ ဆိုင္နံရံ တို႔တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဓာတ္နိမိတ္ကို ရၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ။

ထို႔အျပင္ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ မင္းသား/မင္းသမီးမ်ား၊ အမ်ားပရိသတ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကရေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္လည္း အဘ
မင္းသိခၤ လမ္းညႊန္သြားခဲ့ေသာ အမ်ားပရိသတ္တို႔ ခ်စ္ခင္ႏွစ္လို သေဘာက်ေစသည့္ အေဆာင္ကေလးကို တြဲဖက္၍ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ ထိုအေဆာင္
ကေလးကို ေရႊေရာင္စကၠဴေပၚတြင္ ကူးယူ၍ ပလတ္စတစ္ကတ္ေလာင္းၿပီး ေဆာင္ထားႏိုင္ပါသည္။ ဤေခတ္တြင္ ဓာတ္ပံုကူး၍ အသင့္ေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။

အႏုပညာကဲ့ သို႔ေသာ အလုပ္မ်ား အေရးႀကီးလာေသာ အခါ ထိုအေဆာင္ ကေလးေပၚတြင္ ပ်ားရည္ခြက္ ကိုျဖစ္ေစ၊ ႏြားႏို႔ခြက္ကိုျဖစ္ေစ တင္၍ ေဒဝီမယ္ ေတာ္မ်ား အား လွဴဒါန္းပါသည္ဟု အာ႐ံုျပဳကာ ေအာင္ရာ ေအာင္ေၾကာင္း ဆုေတာင္း နိုင္ၾကပါေၾကာင္း ...။ 
 
အႏု ပညာေလာက တြင္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရး ေလာက တြင္ျဖစ္ေစ၊ လူမႈေရး ေလာက တြင္ျဖစ္ေစ ...နာမည္ ဂုဏ္ သတင္းေက်ာ္ၾကားျခင္း ဆို သည္မွာ လည္း အေရးႀကီး လွေပသည္။
  ေရွးဆရာ တို႔က အေက်ာ္ အၾကား ဓာတ္ဆင္နည္း ဟူ၍ လမ္းညႊန္ သြားခဲ့ပါသည္။ 
 
 ၿမတ္စြာ ဘုရား တြင္ အေၾကာ္ေလးပါး လွဴ  ဒါန္း ရပါသည္။ ၎တို႔မွာ -

၁။ ၾကက္သြန္ေၾကာ္၊
၂။ ငွက္ေပ်ာေၾကာ္၊
၃။ ဘယာေၾကာ္၊
၄။ ဘူးသီးေၾကာ္
...  တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
 
(အလြယ္ အားျဖင့္ ၾကက္ေၾကာ္၊ ငွက္ေၾကာ္၊ နဝင္းေၾကာ္၊ အျငင္းေၾကာ္ ဟု မွတ္သားၾကပါသည္။)


အေၾကာ္ ကို တစ္ခုစီျဖစ္ေစ၊ ငါးခု စီ၊ ကိုးခု စီျဖစ္ေစ ...စသည္ျဖင့္ လွဴ   ဒါန္းႏိုင္ပါ သည္။ ထို သို႔ အေၾကာ္ေလးပါး ကို လွဴၿပီးေနာက္ အမွ်ေဝေပး ရပါသည္။

အမွ်ေဝရာတြင္ အမ်ိဳးသားျဖစ္ပါက ေၾကးစည္ ကိုေခါက္ ၍၊ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ပါက ေခါင္းေလာင္း ကို လႈပ္၍၊ ထိုး၍ အမွ်ေဝရ ပါသည္။ ေၾကးစည္ေခါက္၊ ေခါင္းေလာင္းထိုး ၍ အမွ်ေဝျခင္း သည္ ၾကားေသာ ဓာတ္ ျဖစ္ ပါသည္။ 
 
အေၾကာ္လွဴ  ၍ အမွ်ေဝသံ  ၾကားေစျခင္း ကို အေက်ာ္အၾကား ဓာတ္  ဟူ၍ ေရွးဆရာ တို႔ လမ္းညႊန္ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မေနာမယ ပရိသတ္ အေပါင္း ေကာင္းေသာေက်ာ္ၾကားျခင္း မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုႏိုင္ၾက ပါေစ သတည္း။ မေနာမယ မ်က္ႏွာဖံုး မွ ပံုကို လည္း အိတ္တြင္ေဆာင္ ထားျခင္း၊ အလုပ္ခန္း၊ ဆိုင္နံရံ တို႔တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဓာတ္ နိမိတ္ကို ရၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ။

ထို႔အျပင္ အႏုပညာရွင္ မ်ား၊ မင္းသား/မင္းသမီးမ်ား၊ အမ်ား ပရိသတ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ၿပီး အလုပ္ လုပ္ေနၾက ရေသာ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္လည္း အဘ မင္းသိခၤ လမ္းညႊန္ သြားခဲ့ေသာ အမ်ားပရိသတ္တို႔ ခ်စ္ခင္ႏွစ္လို သေဘာ က်ေစသည့္ အေဆာင္ ကေလးကို တြဲဖက္၍ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ 
 
ထိုအေဆာင္ ကေလးကို ေရႊေရာင္ စကၠဴေပၚတြင္ ကူးယူ ၍ ပလတ္ စတစ္ ကတ္ေလာင္းၿပီး ေဆာင္ထားႏိုင္ ပါသည္။ ဤေခတ္ တြင္ ဓာတ္ပံု ကူး၍ အသင့္ေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။

အႏုပညာ ကဲ့ သို႔ေသာ အလုပ္ မ်ား အေရးႀကီး လာေသာ အခါ ထို အေဆာင္ ကေလးေပၚတြင္ ပ်ားရည္ ခြက္ ကိုျဖစ္ေစ၊ ႏြားႏို႔ ခြက္ ကိုျဖစ္ေစ တင္၍ ေဒဝီမယ္ ေတာ္မ်ား အား လွဴဒါန္းပါသည္ဟု အာ႐ံုျပဳ ကာ ေအာင္ရာ ေအာင္ေၾကာင္း ဆုေတာင္း နိုင္ၾကပါေၾကာင္း ...။
 
From.... Manawmaya Journal
 
 
 
 
 လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ား  ေခ်ာေမာေစေသာ အေဆာင္ 
 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ဆိုသည္မွာ ေခ်ာေမာခဲ လွပါ၏။ အတိုက္အခံ၊ အေနွာင့္ အယွက္ မ်ား ေတြ့တတ္ စျမဲ ျဖစ္ေလေတာ့၏။ 
 
ဤအေဆာင္ ကေလးကို ေဆာင္ထား ပါက သိသိသာသာျကီး  ေခ်ာေမာ   ေအာင္ျမင္ေစ လိမ့္ မည္ျဖစ္ေျကာင္း လက္ေတြ့ သိရွိ ရေပလိမ့္မည္။ 
 
ဤအေဆာင္ တြင္ ေဒါင္လိုက္ ပါရွိေသာ သေကၤတေလး မွာ တတိယ မ်က္လံုးျဖစ္ပါသည္။ အတိုက္အခံ၊ အျပိုင္ အဆိုင္၊ အေနွာင့္ အယွက္မ်ားေသာ သူမ်ား မိတၱူကူး ကတ္ေလာင္း၍ ေဆာင္ထားနိုင္ပါသည္။
 
http://manawmaya.com/images/2014/672/img-2.jpg


No comments:

Post a Comment