*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 1 September 2014

လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ခြင့္ ရွိေသာ တိုင္းျပည္

လုပ္ခ်င္တာလုပ္ခြင့္ ရွိေသာ တိုင္းျပည္ 
ထို တိုင္းျပည္ သည္ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ခြင့္ ရွိေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ 

ထို တိုင္းျပည္ တြင္ ရွိေသာ သူ မ်ားသည္ ကိုယ္လုပ္ခ်င္ သည္ မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ခြင့္ရွိၾကသည္။ 

ဆႏၵျပ ခ်င္သူက ဆႏၵျပခြင့္ ရွိ သည္။ ဖမ္းခ်င္ သူက ဖမ္းခ်င္ သလို ဖမ္းခြင့္ ရွိသည္။ က်ဴးေက်ာ္ သူက က်ဴးေက်ာ္ ခ်င္ သလို က်ဴးေက်ာ္ခြင့္ရွိသည္။ ေျမ သိမ္းခ်င္သူက သိမ္းခ်င္သလို သိမ္း ခြင့္ရွိသည္။ သစ္ပင္ စိုက္ သူက စိုက္ခ်င္ သလို စိုက္ခြင့္ ရွိသည္။ သစ္ပင္ခုတ္ သူက သစ္ေတာျပဳန္းတီးသည္ အထိ ခုတ္ခြင့္ ရွိသည္။

ငတ္ေသ သူမ်ား ငတ္ေသခြင့္ ရွိ သလို၊ ခ်မ္းသာ သူမ်ား စိတ္ႀကိဳက္ ခ်မ္းသာခြင့္ ရွိသည္။ ေတာ္လွန္ခ်င္သူ က လက္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ခြင့္ ရွိသလို၊ ေသနတ္ရွိ သူ မ်ားကလည္း ရွိေသာ ေသနတ္ႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ ပစ္ခြင့္ ရွိသည္။ 


 ကိုးကြယ္ခ်င္ က ကိုးကြယ္ ခ်င္ ရာ ကုိးကြယ္ခြင့္ ရွိသလို အယူသီး သူ မ်ားကလည္း အစြန္းေရာက္ အယူ သီး ခြင့္ရွိသည္။ 

လယ္သမား မ်ား ထမင္း တစ္နပ္ ေလွ်ာ့စားခြင့္ ရွိသလို၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ သမားမ်ား စိတ္ႀကိဳက္ လာဘ္စား ခြင့္ရွိသည္။

ဆင္းရဲခ်င္သူ မ်ား ဆင္းရဲခြင့္ ရွိ သလို၊ ခ်မ္းသာ သူမ်ား ပိုက္ဆံ မထား ႏုိင္ေအာင္ လြတ္လပ္စြာ ခ်မ္းသာခြင့္ ရွိသည္။ အခြန္ေဆာင္ သူမ်ား အခြန္ ေဆာင္ႏိုင္ သလို၊ အခြန္ေရွာင္ သူမ်ား ရာသက္ပန္ အခြန္ေရွာင္ႏိုင္ သည္။ 

အရပ္သားမ်ား ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းေနထိုင္ခြင့္ ရွိသလို၊ လူႀကီးသား မ်ား လြတ္လပ္စြာ ရမ္းကားခြင့္ရွိ သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား ဥပေဒ ေအာက္တြင္ ရွိသလုိ၊ အခ်ဳိ႕သူမ်ား ဥပ ေဒ အထက္ တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ ရွိ သည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား ႀကိဳက္ရာ ျပစ္မႈကို လုပ္ ဒဏ္ေငြ ငါးဆယ္ တစ္ရာ ႏွင့္ ၿပီးႏိုင္ သလို၊ ေထာင္က်ခ်င္ သူမ်ား က မဆို စေလာက္ျပစ္မႈ လုပ္၊ ေထာင္ ဒဏ္ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္၊ တစ္ရာ အထိ လည္း က်ခံႏိုင္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား လိုင္စင္ႏွင့္ ယာဥ္မ်ား စီးၾက ရၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား လိုင္စင္မဲ့ ယာဥ္ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း စီးခြင့္ ရသည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား ဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္ လုိ ၾကၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား က မျပင္ဘဲ လည္း ေနလိုၾက သည္။ ေနစရာ ေနရာ မရွိေသာ သူမ်ား လမ္းေပၚျဖစ္သလို ေနခြင့္ ရွိၿပီး ေရာင္းခ်င္ သူက ျမစ္ေခ်ာင္းေတာ ေတာင္ မွ အစ ႏွစ္သက္ရာကို ႏွစ္ သက္ရာ ေစ်းႏွင့္ ေရာင္းခ်င္ သလို ေရာင္း ခ် ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

 ေျပာခ်င္ သူက ေျပာခ်င္ တာ ေျပာခြင့္ ရွိၿပီး၊ လုပ္ခ်င္ သူက လုပ္ခ်င္ သလို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
ခရီးသည္ မ်ား ခရီး သြားခြင့္ ရွိ ၿပီး ေမာ္ေတာ္ကား မ်ားလည္း ေမွာက္ ခ်င္ သလို ေမွာက္ခြင့္ ရွိသည္။ 

တရားစြဲဆိုခံ သူမ်ား က တရားစြဲ ဆို ခံရၿပီး၊ တရားစြဲ သူမ်ား ကစိတ္ ႀကိဳက္ပုဒ္ မတပ္ တရားစြဲခြင့္ ရွိ သည္။ ဟုတ္တာ လုပ္ၿပီး စိတ္ညစ္ခြင့္ ရွိသလို၊ မဟုတ္တာ လုပ္ေနသူမ်ား လည္း ေပ်ာ္ရႊင္ခြင့္ရွိသည္။ 

အမွန္ကို အမွား ဟု အေျပာခံ ခြင့္ ရွိၿပီး၊ အမွား ကို အမွန္ဟု ဇြတ္ ျငင္းခ်င္ သူလည္း ျငင္းပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

 ထို တိုင္းျပည္ သည္ စိတ္ညစ္ သူ မ်ား စိတ္ညစ္ ခြင့္ ရွိၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ သူ မ်ား အတိုင္း မသိ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ထို တိုင္းျပည္ သည္ လုပ္ခ်င္ ရာ လုပ္ခြင့္ ရေသာ တိုင္းျပည္ ျဖစ္သည္။ သင္ေပ်ာ္ရႊင္ က ေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ၿပီး ဝမ္းနည္းခ်င္ ပါက ဝမ္းနည္းခြင့္ ရွိပါ သည္။ 


Popular News 

From... Yoyarlay
 

No comments:

Post a Comment