*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 21 June 2014

အေျပာအဆို ဂရုစိုက္ေစလို

အေျပာအဆို ဂရုစိုက္ေစလို

(၁) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ေရွ႕မွာ သင္၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမူကို မေျပာပါနဲ႔။

(၂) ဖ်ားနာျပီး အိပ္ယာထဲသို႔ လဲေနတဲ့ လူနာတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေရွ႔မွာ သင္၏ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မူကို မေျပာပါနဲ႔။

(၃) အားနည္းေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ေရွ႔မွာ သင္၏ သန္းစြမ္းမူေတြကို မေျပာပါနဲ႔။

(၄) ဝမ္းနည္းေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ေရွ႔မွာ သင္၏ ေပ်ာ္ရႊင္မူအေၾကာင္းေတြကို မေျပာပါနဲ႔။

(၅) ေထာင္အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ေရွ႔မွ သင္၏ လြတ္လပ္မူ အေၾကာင္းကို မေျပာပါနဲ႔။

တစ္ပါးသူ နာက်င္စြာ ခံစားရေနခ်ိန္မွာ သူ႔နဲ႔ထပ္တူ မခံစားေပးနိုင္ဘူး ဆိုရင္ေတာင္ သူ႔ကိုနာက်င္ေစမယ့္ စကားလံုးမ်ား ေျပာဆိုျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ 

ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)


(၁) ဆင္းရဲႏြမ္းပါး တဲ့ သူတစ္ေယာက္ ရဲ႕ေရွ႕မွာ သင္ ၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ မူကို မေျပာပါနဲ႔။

(၂) ဖ်ားနာျပီး အိပ္ယာထဲ သို႔ လဲေနတဲ့ လူနာ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေရွ႔မွာ သင္၏ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ မူကို မေျပာ ပါနဲ႔။

(၃) အားနည္းေန တဲ့ သူတစ္ေယာက္ေရွ႔မွာ သင္ ၏ သန္းစြမ္းမူေတြ ကို မေျပာပါနဲ႔။


(၄) ဝမ္းနည္းေန တဲ့ သူတစ္ေယာက္ေရွ႔ မွာ သင္၏ ေပ်ာ္ရႊင္မူ အေၾကာင္းေတြကို မေျပာပါနဲ႔။

(၅) ေထာင္အက်ဥ္း က်ခံေနရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ေရွ႔မွာ သင္၏ လြတ္လပ္မူ အေၾကာင္းကို မေျပာပါနဲ႔။

တစ္ပါးသူ နာက်င္စြာ ခံစားရေနခ်ိန္ မွာ သူ႔နဲ႔ ထပ္တူ မခံစားေပးနိုင္ဘူး ဆိုရင္ေတာင္ သူ႔ကို နာက်င္ေစမယ့္ စကားလံုး မ်ား ေျပာဆိုျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္ပါတယ္။

ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)


No comments:

Post a Comment